Vazdušni saobraćaj i transport

NAPOMENA: I,II, III i IV godina - akreditovani nastavni plan i program 2014

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE - Nastavni plan za školsku 2018/19 godinu

STUDIJSKI PROGRAM - SAOBRAĆAJ

Studijski modul: VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ I TRANSPORT

Red. broj

Naziv predmeta

Nedeljni fond časova nastave
u semestru

Krediti ESPB

I god.

II god.

III god.

IV god.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Matematika I

6

             

6

2

Fizika

6

             

6

3

Osnovi programiranja

4

             

5

4

Uvod u saobraćaj i transport

4

             

5

5

Strani jezik 1 - engleski, ruski, francuski, nemački
(klik na naziv jezika za detalje)

3

             

4

6

Izborni predmet 1 

               

 

 

                Sociologija

3

             

4

 

                Osnovi ergonomije

3

             

4

 

                Sociologija komunikacija

3

             

4

7

Matematika II

 

5

           

6

8

Mehanika  I

 

4

           

6

9

Osnovi ekonomije

 

4

           

5

10

Inženjersko crtanje primenom računara

 

4

           

5

11

Strani jezik 2 - engleski, ruski, francuski, nemački
(klik na naziv jezika za detalje)

 

3

           

4

12

Izborni predmet 2

                 
 

                Programiranje

 

4

           

4

 

                Računarstvo i informatika

 

4

           

4

 

                Elementi transportnih sredstava i uređaja

 

4

           

4

 

                Transportne osobine robe

  4             4

13

Matematika III

   

4

         

6

14

Elektrotehnika

   

6

         

6

15

Verovatnoća i statistika

   

6

         

6

16

Osnovi urbanizma

   

4

         

4

17,18

Izborni predmet 3 i 4

               

8

 

                Saobraćajna psihologija

   

4

         

4

 

                Inženjerska ekonomija

   

4

         

4

 

                Saobraćajno transportno pravo

   

3

         

4

 

                Strani jezik 3

                - engleski
                - francuski
                - nemački
                - ruski 

   

3

         

4

19

Tehnička termodinamika

     

4

       

4

20

Nacrtna geometrija

     

4

       

5

21

Mehanika fluida

     

3

       

3

22

Operaciona istraživanja

     

5

       

6

23

Izborni predmet 5

               

4

 

                Mehanika 2

     

4

       

4

 

                Osnovi telekomunikacionih sistema

     

4

       

4

 

                Osnovi statističkih istraživanja

     

4

       

4

24

Izborni predmet 6

               

4

 

                Građevinski objekti u logističkim sistemima

     

3

       

4

 

                Osnovi logistike

      4        

4

 

                Osnovi tehnologije drumskog linijskog transporta

     

4

       

4

25

Izborni predmet 7

               

4

 

                Ekonomika transporta i komunikacija

     

4

       

4

 

                Programski paketi u matematici

     

4

       

4

 

                Osiguranje u transportu

     

4

       

4

26

Transportne mreže

       

4

     

4

27

Vazduhoplovna meteorologija

       

3

     

3

28

Mehanika leta

       

6

     

5

29

Vazduhoplovna prevozna sredstva 1

       

4

     

4

30

Vazduhoplovni radio uređaji i sistemi

       

3

     

3

31

Pogonske grupe vazduhoplova

        4

 

   

4

32

Izborni predmet 7

         

 

   

3

  Osnovi menadžmenta         2       3
  Vazduhoplovno pravo         2       3
33 Izborni predmet 8                 4
  Računarska inteligencija u saobraćaju         4       4
  Vazduhoplovstvo i zaštita okruženja         4       4
34 Instrumenti vazduhoplova           4     4
35 Vazduhoplovna prevozna sredstva 2           5     5
36 Bezbednost vazduhoplova           4     4
37 Performanse transportnih vazduhoplova 1           5     5

38

Sistemi vazduhoplova

         

4

   

4

39

Vazduhoplovna navigacija

         

4

   

4

40

Izborni predmet 8

         

 

   

4

  Performanse turbinskih motora transportnih vazduhoplova           4     4
  Energetska efikasnost transportnih vazduhoplova           4     4
  Osnovi digitalnih performansi transportnih vazduhoplova           4     4
41 Kontrola letenja 1             5   4
42 Vazduhoplovna pristaništa 1             5   5
43 Planiranje prevoženja i eksploatacija vazduhoplova 1             5   4
44 Performanse transportnih vazduhoplova 2             5   4
45 Osnovi bezbednosti vazdušne plovidbe             4   4
46 Stručna praksa                 5
47 Izborni predmet 9                 4
  Organizacija i poslovanje aviokompanija              3   4
  Robni transport u vazdušnom saobraćaju              4   4
48 Kontrola letenja 2               5 4
49 Vazduhoplovna pristaništa 2               5 4
50 Planiranje prevoženja i eksploatacija vazduhoplova 2               5 4
51 Uvod u ekonomiku infrastrukture vazdušnog saobraćaja               4 4
52 Izborni predmet 10                 4
  Održivi razvoj vazdušnog saobraćaja               4 4
  Planiranje flote i mreže aviokompanije               3 4
53 Završni rad                 10

 

downloads/knjiga_predmeta/moduli/lo/

Free Joomla! template by Age Themes