Ваздушни саобраћај и транспорт

НАПОМЕНА: I,II, III и IV година - акредитовани наставни план и програм 2014

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Наставни план за школску 2018/19 годину

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - САОБРАЋАЈ

Студијски модул: ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

Ред. број

Назив предмета

Недељни фонд часова наставе
у семестру

Кредити ЕСПБ

I год.

II год.

III год.

IV год.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Математика I

6

             

6

2

Физика

6

             

6

3

Основи програмирања

4

             

5

4

Увод у саобраћај и транспорт

4

             

5

5

Страни језик 1 - енглески, руски, француски, немачки
(клик на назив језика за детаље)

3

             

4

6

Изборни предмет 1 

               

 

 

                Социологија

3

             

4

 

                Основи ергономије

3

             

4

 

                Социологија комуникација

3

             

4

7

Математика II

 

5

           

6

8

Mеханика  I

 

4

           

6

9

Основи економије

 

4

           

5

10

Инжењерско цртање применом рачунара

 

4

           

5

11

Страни језик 2 - енглески, руски, француски, немачки
(клик на назив језика за детаље)

 

3

           

4

12

Изборни предмет 2

                 
 

                Програмирање

 

4

           

4

 

                Рачунарство и информатика

 

4

           

4

 

                Елементи транспортних средстава и уређаја

 

4

           

4

 

                Транспортне особине робе

  4             4

13

Математика III

   

4

         

6

14

Електротехника

   

6

         

6

15

Вероватноћа и статистика

   

6

         

6

16

Основи урбанизма

   

4

         

4

17,18

Изборни предмет 3 и 4

               

8

 

                Саобраћајна психологија

   

4

         

4

 

                Инжењерска економија

   

4

         

4

 

                Саобраћајно транспортно право

   

3

         

4

 

                Страни језик 3

                - енглески
                - француски
                - немачки
                - руски 

   

3

         

4

19

Техничка термодинамика

     

4

       

4

20

Нацртна геометрија

     

4

       

5

21

Механика флуида

     

3

       

3

22

Операциона истраживања

     

5

       

6

23

Изборни предмет 5

               

4

 

                Механика 2

     

4

       

4

 

                Основи телекомуникационих система

     

4

       

4

 

                Основи статистичких истраживања

     

4

       

4

24

Изборни предмет 6

               

4

 

                Грађевински објекти у логистичким системима

     

3

       

4

 

                Основи логистике

      4        

4

 

                Основи технологије друмског линијског транспорта

     

4

       

4

25

Изборни предмет 7

               

4

 

                Економика транспорта и комуникација

     

4

       

4

 

                Програмски пакети у математици

     

4

       

4

 

                Осигурање у транспорту

     

4

       

4

26

Транспортне мреже

       

4

     

4

27

Ваздухопловна метеорологија

       

3

     

3

28

Механика лета

       

6

     

5

29

Ваздухопловна превозна средства 1

       

4

     

4

30

Ваздухопловни радио уређаји и системи

       

3

     

3

31

Погонске групе ваздухоплова

        4

 

   

4

32

Изборни предмет 7

         

 

   

3

  Основи менаџмента         2       3
  Ваздухопловно право         2       3
33 Изборни предмет 8                 4
  Рачунарска интелигенција у саобраћају         4       4
  Ваздухопловство и заштита окружења         4       4
34 Инструменти ваздухоплова           4     4
35 Ваздухопловна превозна средства 2           5     5
36 Безбедност ваздухоплова           4     4
37 Перформансе транспортних ваздухоплова 1           5     5

38

Системи ваздухоплова

         

4

   

4

39

Ваздухопловна навигација

         

4

   

4

40

Изборни предмет 8

         

 

   

4

  Перформансе турбинских мотора транспортних ваздухоплова           4     4
  Енергетска ефикасност транспортних ваздухоплова           4     4
  Основи дигиталних перформанси транспортних ваздухоплова           4     4
41 Контрола летења 1             5   4
42 Ваздухопловна пристаништа 1             5   5
43 Планирање превожења и експлоатација ваздухоплова 1             5   4
44 Перформансе транспортних ваздухоплова 2             5   4
45 Основи безбедности ваздушне пловидбе             4   4
46 Стручна пракса                 5
47 Изборни предмет 9                 4
  Организација и пословање авиокомпанија              3   4
  Робни транспорт у ваздушном саобраћају              4   4
48 Контрола летења 2               5 4
49 Ваздухопловна пристаништа 2               5 4
50 Планирање превожења и експлоатација ваздухоплова 2               5 4
51 Увод у економику инфраструктуре ваздушног саобраћаја               4 4
52 Изборни предмет 10                 4
  Одрживи развој ваздушног саобраћаја               4 4
  Планирање флоте и мреже авиокомпаније               3 4
53 Завршни рад                 10

 

downloads/knjiga_predmeta/moduli/lo/

Free Joomla! template by Age Themes