Predsednik Saveta:
 

Zamenik predsednika Saveta:
 

Članovi Saveta:

Iz reda nastavnika
Prof. dr Dragana Macura
Prof. dr Draženko Glavić
Prof. dr Davor Vujanović
Prof. dr Gordana Radivojević
Prof. dr Dejan Marković
Prof. dr Bojan Bakmaz
Prof. dr Nataša Bojković
Prof. dr Sanjin Milinković
Prof. dr Aleksandar Manojlović
Prof. dr Mladenka Blagojević

Iz reda nenastavnog osoblja:
Dušan Crnogorac, dipl. inženjer saobraćaja
Dr Slobodan Mitrović, dipl. inž

Imenovani od strane Vlade Republike Srbije: 
Milutin Milošević, dipl. saobraćajni inženjer
Aleksandar Stepanović, dipl. inženjer saobraćaja
Slobodan Cvijan, dipl. inženjer elektrotehnike
Dragan Stokić, dipl. inženjer elektrotehnike
Vladimir Rakočević, dipl. građevinski inženjer
Prof. dr Pavle Gladović
Miladin Nešić, dipl. inženjer saobraćaja
Dragan Jovanović, dipl. inženjer saobraćaja

Iz reda studenata
Mladen Topalović
Snežana Jocković
Ana Šćepanović
Janko Vučić
 

Poslovnik o radu Saveta Saobraćajnog fakuleta (PDF)

NAJVAŽNIJE ČINjENICE:

SAOBRAĆAJNI FAKULTET JE DEO UNIVERZITETA U BEOGRADU
 • Osnovan 13. septembra 1950. godine.
 • Najstariji fakultet ove vrste u Jugoistočnoj Evropi i jedini koji ima sveobuhvatne programe obrazovanja stručnjaka iz oblasti saobraćaja, transporta, komunikacija i logistike.
 • Na Saobraćajnom fakultetu studira oko 2300 studenata.

 

DO SADA

 • diplomiralo preko 6000 studenata
 • magistriralo preko 200 kandidata
 • doktoriralo preko 100 kandidata.

 

ZAPOSLENO

 • 150 nastavnika i saradnika
 • 70 članova nenastavnog osoblja.

 

RASPOLAŽE

 • prostorom od 13.750 m2 prostora (amfiteatri, učionice, laboratorije, centri, kabineti, klubovi)
 • Bibliotekom sa čitaonicom (17.000 knjiga, 850 časopisa)
 • Računarskim centrom i računarskim učionicama za slobodan rad i obuku studenata
 • Skriptarnicom

 


Free Joomla! template by Age Themes