Bezbednost drumskog saobraćaja (MDB)

Studenti master studija na modulu za Bezbednost drumskog saobraćaja specijalizuju se za bezbednost saobraćaja, uz širok spektar znanja iz različitih oblasti, kao što su: Preventiva i bezbednost u saobraćaju; Drumska vozila i dinamika vozila; Informatika; Menadžment i organizacija u saobraćaju i transportu; Savremeni alati za unapređenje bezbednosti puteva; Saobraćajna psihologija; Pravo u saobraćaju, transportu i komunikacijama.

Posebna pažnja usmerena je na izučavanje i primenu preventivnih mera u bezbednosti saobraćaja iz naučnog i praktičnog aspekta, zatim na ekspertize saobraćajnih nezgoda, kao i na pripremu i izradu  projekata iz oblasti  bezbednosti saobraćaja.

Stručnu praksu studenti realizuju u različitim privrednim organizacijama i institucijama, kao što su: Agencija za bezbednost saobraćaja, Sekretarijat za saobraćaj, resorna ministarstva, osiguravajuće kompanije,  auto-škole, preduzeća za puteve, agencije za veštačenje saobraćajnih nezgoda, istraživački instituti, preduzeća za saobraćajno projektovanje, transportne kompanije itd.

Teorijska i praktična znanja koja studenti stiču u nastavnim aktivnostima na obaveznim i izbornim predmetima pružaju studentima i mogućnost zapošljavanja u navedenim privrednim organizacijama i institucijama.

Nakon završenih master studija master inženjeri mogu da dobiju niz licenci, kao što su Licenca 370 – odgovorni projektant  saobraćaja i saobraćajne signalizacije, licence za Revizore i Proveravače bezbednosti saobraćaja, kao i licence za Predavače i Ispitivače u auto-školama.

Struktura nastavnog plana modula Bezbednost drumskog saobraćaja (MDB)

mas db cir

Free Joomla! template by Age Themes