Безбедност друмског саобраћаја (МДБ)

Студенти мастер студија на модулу за Безбедност друмског саобраћаја специјализују се за безбедност саобраћаја, уз широк спектар знања из различитих области, као што су: Превентива и безбедност у саобраћају; Друмска возила и динамика возила; Информатика; Менаџмент и организација у саобраћају и транспорту; Савремени алати за унапређење безбедности путева; Саобраћајна психологија; Право у саобраћају, транспорту и комуникацијама.

Посебна пажња усмерена је на изучавање и примену превентивних мера у безбедности саобраћаја из научног и практичног аспекта, затим на експертизе саобраћајних незгода, као и на припрему и израду  пројеката из области  безбедности саобраћаја.

Стручну праксу студенти реализују у различитим привредним организацијама и институцијама, као што су: Агенција за безбедност саобраћаја, Секретаријат за саобраћај, ресорна министарства, осигуравајуће компаније,  ауто-школе, предузећа за путеве, агенције за вештачење саобраћајних незгода, истраживачки институти, предузећа за саобраћајно пројектовање, транспортне компаније итд.

Теоријска и практична знања која студенти стичу у наставним активностима на обавезним и изборним предметима пружају студентима и могућност запошљавања у наведеним привредним организацијама и институцијама.

Након завршених мастер студија мастер инжењери могу да добију низ лиценци, као што су Лиценца 370 – одговорни пројектант  саобраћаја и саобраћајне сигнализације, лиценце за Ревизоре и Провераваче безбедности саобраћаја, као и лиценце за Предаваче и Испитиваче у ауто-школама.

Структура наставног плана модула Безбедност друмског саобраћаја (МДБ)

mas db cir

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes