Inženjerstvo drumskog i gradskog transporta (MIT)

Modul Inženjerstvo drumskog i gradskog transporta je naučnoistraživačka jedinica na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, orijentisana ka edukaciji kadrova i rešavanju praktičnih problema iz domena drumskog i gradskog transporta. Modul realizacijom obrazovnog programa na master akademskim studijama u sinergiji s obrazovnim procesom na osnovnim akademskim studijama, obezbeđuje uslove za stvaranje održivog razvoja obrazovanja i usavršavanja kadrova koji će biti uključeni u rad u sektoru drumskog transporta putnika i tereta širom sveta.

Misija Modula u domenu obrazovne i naučnoistraživačke delatnosti jeste edukacija, razvoj i unapređenje nauke, struke i istraživanja u oblasti drumskog i gradskog transporta, s osnovnim ciljem promocije nauke, struke, razvoja naučne pismenosti, povezanosti i afirmacije ideje znanja, uz kontinualni podsticaj naučnoistraživačkog podmlatka na budućem putu nauke i struke.

U okviru Modula postoje dve laboratorije koje su specijalizovane za sprovođenje specifičnih istraživanja u transportnim sistemima i obuhvataju sve vidove drumskog i gradskog transporta i različite istraživačke oblasti: planiranje, projektovanje, inženjering, organizaciju, upravljanje, eksploataciju itd. U okviru laboratorija studenti stiču praktična znanja već u ranoj fazi studijskog procesa, kako bi se uspostavila veza između teorije i prakse, ali i stvorila mogućnost specijalističkog usmeravanja shodno afinitetu svakog studenta.

Diplomirani master inženjer Modula poseduje znanja iz skupa tehničko-tehnoloških, prirodno- matematičkih i društvenih nauka. Osposobljen je za primenu savremenih naučnih metoda iz oblasti transportnog inženjeringa, teorije sistema, teorije upravljanja, teorije pouzdanosti i efektivnosti, simulacionog inženjeringa, naučnih metoda predviđanja, metoda procesnog pristupa, teorije verovatnoće i operacionih istraživanja, specifičnih metoda istraživanja i merenja u transportu itd. Efikasan je u procesu planiranja, projektovanja, eksploatacije, organizacije i upravljanja složenim organizaciono- transportnim sistemima.

Struktura nastavnog plana modula Inženjerstvo drumskog i gradskog transporta (MIT)

mas mit cir

Free Joomla! template by Age Themes