Vazdušni saobraćaj i transport (MVZ)

Master akademske studije na modulu Vazdušni saobraćaj i transport organizovane su tako da u prvom semestru studenti biraju predmete iz dva izborna bloka. Izborni blok 1 sadrži šest predmeta teorijsko- metodološkog tipa, od kojih studenti uz saglasnost mentora slušaju i polažu najmanje dva. Predmeti ovog izbornog bloka omogućavaju studentima da steknu i unaprede znanja u oblasti kvantitativnih metoda i  alata.

Izborni blok 2 sadrži dvanaest predmeta naučnostručnog ili stručno-aplikativnog tipa, od kojih studenti uz saglasnost mentora slušaju i polažu najmanje pet. Predmeti ovog izbornog bloka omogućavaju studentima da unaprede i prodube znanja u oblasti vazdušnog saobraćaja.

U drugom semestru studenti se upućuju na stručnu praksu u domaće ili međunarodne institucije i preduzeća u oblasti vazdušnog saobraćaja i transporta (npr. avio-kompanije, vazduhoplovna pristaništa, službe kontrole letenja, proizvođače vazduhoplova, civilne vazduhoplovne vlasti itd.). Nakon toga posvećuju se istraživanju u oblasti svog interesovanja (u jednoj od tri uže naučne oblasti na Odseku za vazdušni saobraćaj i transport: aerodromi i bezbednost vazdušne plovidbe, vazduhoplovna prevozna sredstva, eksploatacija vazduhoplova i planiranje i organizacija vazdušnog prevoženja) i pisanju i odbrani master rada.

Cilj ovih studija jeste da obrazuju inženjere koji mogu da rade na naprednim analizama, bave se modeliranjem i optimizacijom, planiranjem, kreiranjem alata za podršku u odlučivanjuu oblasti vazdušnog saobraćaja i transporta.

Struktura nastavnog plana modula Vazdušni saobraćaj i transport (MVZ)

mas vz cir

Free Joomla! template by Age Themes