Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет већ дуги низ година активно учествује у пројектима финансираним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Програм финансирања ових пројеката подразумева пројекте из области основних, усмерених и истраживања у области технолошког развоја.

Циљ основних истраживања je изврсност у науци која је основа иновативног друштва знања, при чему најзначајнији допринос пружају основна - фундаментална истраживања. Примарни циљ основних истраживања је систематично трагање за новим знањима којим се решавају нови или постојећи научни проблеми, доказују нове идеје и развијају нове теорије. Основна истраживања своју улогу остварују и у образовању висококвалитетног научног и стручног кадра, јачању међународне научне сарадње и учешћу у развоју нових технологија. Са друге стране, усмерена основна истраживања су оријентисана према решавању друштвених изазова и потребама друштва за решавање одређених проблема. Истраживања у области техничко-технолошких и биотехничких наука су усмерена према развоју нових и унапређењу постојећих технологија, производа, сорти, сојева и услуга. У области техничко-технолошких истраживања пројекти решавају конкретне проблеме у оквиру тематских области за унапред одређене крајње кориснике, тако да у исто време одражавају потребе привреде и активније улоге науке.

Projekti ministarstva

 

Активни пројекти

Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет тренутно реализује 11 пројеката из области технолошког развоја и учествује у још неколицини пројеката из основних и усмерених истраживања.

Пројекти на којима је факултет носилац су:

32025 - Развој нових метода и алата за унапређење перформанси, мрежне и економске ефикасности телекомуникационих мрежа наредне генерације
Руководилац: Проф. др Мирјана Стојановић

36001 - Систем управљања заштитом животне средине у оквирима емисије штетних гасова и ризика од удеса транспортних ваздухоплова у Републици Србији
Руководилац: Проф. др Слободан Гвозденовић

36002 - Планирање и управљање саобраћајем и комуникацијама применом метода рачунарске интелигенције
Руководилац: академик, Проф. др Душан Теодоровић
 
36006 - Оптимизација дистрибутивних и повратних токова у логистичким системима
Руководилац: Проф. др Милорад Видовић  
 
36010 - Развој модела управљања техничким стањем друмских возила са циљем повећања енергетске ефикасности и смањења емисије издувних гасова
Руководилац: Проф. др Владимир Папић
 
36012 - Истраживање техничко-технолошке, кадровске и организационе оспособљености Железница Србије са аспекта садашњих и будућих захтева Европске Уније
Руководилац: Проф. др Милош Ивић
 
36021 - Утицај глобалних изазова на планирање саобраћаја и управљање саобраћајем у градовима
Руководилац: Проф. др Јадранка Јовић
 
36022 - Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском, комуникационом и железничком сектору Републике Србије
Руководилац: Проф. др Небојша Бојовић
 
36027 - Развој софтвера и националне базе података за стратешко управљање развојем транспортних средстава и инфраструктуре у друмском, железничком, ваздушном и водном саобраћају применом европских транспортних мрежних модела
Руководилац: Проф. др Оља Чокорило
 
36033 - Подршка одрживом развоју система ваздушног саобраћаја Републике Србије
Руководилац: Проф. др Војин Тошић
 
36047 - Истраживање утицаја и развој метода оперативног управљања саобраћајем возила са електричном вучом по енергетском критеријуму оптималности
Руководилац: Проф. др Драгутин Костић

 

Корисни линкови

http://www.mpn.gov.rs/nauka/aktuelne-informacije-2/
http://www.mpn.gov.rs/tela-i-komisije/
http://www.mpn.gov.rs/nauka/
http://www.mpn.gov.rs/nauka/i-i-i-istrazivanja/
http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/
http://www.mpn.gov.rs/tehnoloski-razvoj-2/tehnoloski-razvoj/
http://www.mpn.gov.rs/tehnoloski-razvoj-2/projekti/
http://www.mpn.gov.rs/nauka/najava-konkursa/
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/STRATEGIJA_NAUCNOG_I_TEHNICKOG_RAZVOJA_RS_2016-2020..pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/PRAVILNIK.doc

 DSCF2384

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes