Курсеви, обуке, тренинзи

Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет је својим кадровским капацитетом и другим ресурсима којима располаже (просторије и техничка опремљеност), високо специјализован за реализацију различитих облика курсева, обука и тренинга. За потребе различитих корисника ове врсте услуга Саобраћајни факултет припрема и реализује курсеве, обуке и тренинге ''по мери'' крајњих корисника. Ове активности су намењене различитим привредним и другим субјектима у друштвеном и приватном сектору, који имају потребу за стицањем нових или усавршавањем постојећих знања и вештина за квалитетно и ефикасно спровођење свакодневних радних активности. Курсеви, обуке и тренинзи су намењени како топ менаџменту, тако и осталим запосленима. Досадашња пракса и искуство су показали да се пословност и ефикасност привредних и других субјеката у друштвеном и приватном сектору на овај начин подиже на значајно висок ниво.

Неки од курсева, обука и тренинга које реализује Саобраћајни факултет за потребе различитих врста корисника су:

-    Обука професионалних возача за безбедну вожњу – курсеви и тренинзи безбедне и дефанзивне вожње
-    Курсеви намењени предавачима и испитивачима у аутошколама
-    Курсеви за коришћење рачунарских програма за анализе саобраћајних незгода
-    Обуке за коришћење дигиталних тахографа
-    Превоз опасних материја
-    Обука предшколског и основношколског наставног особља за безбедно учествовање деце у саобраћају
-    Курсеви у погледу поштовања времена вожње
-    Обуке и курсеви за вршење увиђаја саобраћајних незгода

Kursevi,obuke

 

 DSCF2384

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes