Опис делатности

 

Истраживања у саобраћају и транспорту

•    Истраживања и дефинисање захтева за транспортом,
•    Истраживања карактеристика саобраћајног тока,
•    Истраживања путничких и робних токова,
•    Истраживање карактеристика понашања корисника,
•    Истраживања и анализе безбедности друмског саобраћаја,
•    Развој симулационих модела у саобраћају и транспорту,
•    Студије пре и после,
•    Развој експертних система,
•    Примена информационих технологија у саобраћају, транспорту и комуникацијама и др.
 
Планирање у области саобраћаја и транспорта

•    Примена различитих методологија и техника у транспортном и саобраћајном планирању у свим областима,
•    Путнички и робни транспорт,
•    Расподеле по видовима,
•    Прогнозе,
•    Управљање брзинама,
•    Путнички и робни терминали,
•    Студије организације у свим видовима саобраћаја и транспорта,
•    Транспортна и саобраћајна политика,
•    Анализа транспортних и саобраћајних мрежа,
•    Студије утицаја и др.
 
Саобраћајно инжењерство и управљање саобраћајем

•    Примена различитих методологија и техника у управљању саобраћајем,
•    Управљање саобраћајем на градској и ванградској мрежи,
•    Управљање потребама за паркирањем,
•    Студије и пројекти безбедности друмског саобраћаја,
•    Експертизе саобраћајних незгода,
•    Стратегије и управљање безбедности друмског саобраћаја,
•    Процене вредности и штета,
•    Даљинско оперативно управљање транспортним средствима, комуницирање са возачима,
•    Примена нових технологија и др.
 
Транспортна средства и опрема

•    Развој методологије избора одговарајућих транспортних средстава у функцији тражње, капацитета, техничких параметара средстава и пратеће инфраструктуре,
•    Дефинисање транспортних параметара нових транспортних средстава,
•    Избор и техно-економско вредновање транспортних средстава и опреме и др.
 
Комуникационе технологије

•    Планирање, пројектовање, управљање, експлоатација и одржавање јавних и функционалних - посебне намене - комуникационих мрежа,
•    Технологија поштанског и телекомуникационог саобраћаја,
•    Контрола и управљање квалитетом сервиса,
•    Системи веза у саобраћају и транспорту,
•    Логистичко инжењерство и др.
 
Транспортна економија

•    Примена техника вредновања на проблеме саобраћаја и транспорта,
•    Функционално вредновање,
•    Анализе трошкова и користи,
•    Финансирање транспортних активности и инфраструктуре,
•    Финансирање безбедности друмског саобраћаја,
•    Моделирање и анализа трошкова саобраћајних незгода,
•    Уштеде у енергији,
•    Робни транспорт,
•    Трансформација власничке структуре у саобраћају и транспорту,
•    Моделирање и вредновање комплексних система у саобраћају, транспорту, логистици и комуникацијама и др.

Операциона истраживања

•    Примена операционих истраживања у решавању проблема из области саобраћаја, транспорта и комуникација,
•    Примена стандардних техника као што су математичко програмирање, статистика, теорија редова, симулација, теорија графова, теорија локација, рутирање, фази скупови, неуронске мреже и др.
 
Развој софтвера и примена рачунарских програма

•    Примена рачунарске технике у решавању проблема из области саобраћаја, транспорта и комуникација,
•    Примена рачунарске технике и софтвера приликом анализа саобраћајних незгода,
•    Развој рачунарских програма,
•    Развој база података,
•    Избор рачунарских конфигурација за потребе клијената и др.
 
Заштита животне средине

•    Студије утицаја транспортне инфраструктуре и саобраћаја на животну средину,
•    Утицај различитих типова возила на буку, вибрације, загађење,
•    Дефинисање стратегија у области заштите животне средине и др.
 
Експериментална и лабораторијска испитивања

•    Мерења и испитивања статичких и динамичких појава код свих видова саобраћаја,
•    Мерења и испитивања буке, вибрација, загађења и другог у саобраћају,
•    Испитивања различитих врста материјала у примени у саобраћају,
•    Испитивања и мерења за потребе анализа у безбедности друмског саобраћаја,
•    Стандардизација,
•    Експериментална и лабораторијска испитивања електричних возила,
•    Испитивања лифтова,
•    Мерења и испитивања саобраћајне опреме и транспортних средстава,
•    Атестирање и др.

 

Менаџмент и маркетинг


•    Организација и менаџмент у транспорту,
•    Маркетинг,
•    Бенчмаркинг у безбедности друмског саобраћаја,
•    Истраживање транспортног тржишта и др.

 

Референце


Све домаће референце 1998-2019


 

Корисни линкови

 

http://www.ekapija.com/website/sr/browse/2/1
http://www.ujn.gov.rs
http://portal.ujn.gov.rs
http://www.nabavke.com/sr/index.htm
http://www.javne-nabavke.com
http://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/javne-nabavke
http://www.posta.rs/struktura/lat/aplikacije/alati/javne-nabavke.asp
http://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/node_1222855911.html
http://www.beg.aero/lat/strana/17291/javne-nabavke-male-vrednosti
http://abs.gov.rs/javne-nabavke/
http://www.bgsaobracaj.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=5715&Itemid=88
http://www.putevi-srbije.rs/index.php/nabavke/usluge
http://www.novisad.rs/lat/docs-gu-all?tid=59&title=
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
http://www.eps.rs/Lat/Article.aspx?lista=Sitemap&id=120
http://www.tenderi.nis.eu/sr-lat
https://www.mts.rs/otelekomu/javne-nabavke/tenderi
http://www.posta.rs/struktura/lat/aplikacije/alati/javne-nabavke.asp
http://parking-servis.co.rs/cyr/javne-nabavke/

 DSCF2384

Free Joomla! template by Age Themes