Међународни пројекти

Нorizon 2020, FPs

На неки начин наставак FPs, HORIZON 2020 представља финансијски програм ЕУ чији је циљ обезбеђивање глобалне европске конкурентности кроз спровођење истраживања и иновација у периоду 2014. до 2020. са буџетом од око 80 милијарди ЕУР. То је оквирни програм за истраживање и иновације који представља нови, интегрисани систем финансирања који обухвата све програме за истраживања и иновације који су били финансирани кроз оквирни програм за истраживање и технолошки развој, програм CIP и преко Европског института за иновације и технологију. HORIZON 2020 има за циљ да се, у односу на FP7, интензивније фокусира на иновације и активности блиске тржишту. Европски истраживачки савет ће добити више средстава, а такође ће се више пажње посветити подручјима са мање развијеном научном инфраструктуром и малим и средњим предузећима.

HORIZON 2020 чине три главне теме: Изврсност у науци (Excellence in Science), Вођство у индустрији (Industrial Leadership) и Друштвени изазови (Social Challenges).

Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет активно учествује у припремама за позиве који се финансирају из различитих међународних научних и истраживачких фондова. У досадашњој пракси Саобраћајни факултет је био учесник на пројектима у својству партнера на неколико FPs (Framework Programs). Својим учешћем у оквиру ових програма Европске Комисије Саобраћајни факултет је стекао и високо признату репутацију, што се касније одразило и у програму HORIZON 2020.

У досадашњем раду Саобраћајни факултет је учествовао у укупно 11 HORIZON 2020 пројеката, при чему је координатор на два, партнер у оквиру осам, и трећа страна у оквиру једног пројеката. За праћење активности и више информација о HORIZON 2020 пројектима у којима Саобраћајни факултет учествује можете кликнути на неки од следећих линкова пројеката:

TRACE  /details/

APACHE  /details/

AUTOPACE  /details/

COCTA  /details/

INTEND  /details/

NOESIS  /details/

ENGAGE  /details/

BE OPEN  /details/

DIAMOND  /details/

CADENZA /details/

FARO /details/

SYNAIR /details/

 

IPA

Поред веома активног учешћа у реализацији пројеката из HORIZON 2020 позива, Саобраћајни факултет већ дуги низ година узима активно учешће и у реализацији пројеката који се финансирају из приступних, тзв. IPA фондова. Најчешће се ради о регионалним пројектима, чији су, такође, по правилу, задаци да се применом научних и струних достигнућа из области за које је факултет матичан, помогне у развоју како билателарне сарадње, тако и регионалног развоја.

SUSTOURISMO /details/

DIONYSUS /details/

Horizon2020

Комерцијални међународни пројекти

Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет активно учествује у реализацији и тзв. комерцијалних међународних пројеката. У оквиру ових пројеката, оспособљено и високо стручно особље факултета има могућност пружања бројних консултантских услуга из области за које је факултет матичан. Досадашња искуства показују да је потражња за различитим врстама услугама, које факултет може пружити, у порасту и да се осим ангажовања на регионалном нивоу, све већи број страних компанија широм Европе одлучује да ангажује нашу институцију, као високо стручну и научно компетентну.

Traceca sustourismo dionysus

Све међународне референце 1998-2023


Корисни линкови

http://www.horizont2020.rs/
http://h2020.rcub.bg.ac.rs/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.seio.gov.rs/почетна.1.html
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/funding-by-country/serbia/index_en.htm
http://www.mpn.gov.rs/medjunarodna-naucna-saradnja/

 DSCF2384

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes