Напомена: Садржаји изборних блокова се могу видети у табелама, кликом на ову линију текста


РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Модул: Железнички саобраћај и транспорт (MЖE)

1

МЖЕИБ11

Изборни блок МЖЕИБ11

1

 

ИМ

         

30

2

МЖЕПР21

Стручна пракса

2

 

ОМ

       

20

10

3

МЖЕМР22

Мастер рад

2

 

ОМ

     

6

34

20

Укупно часова активне наставе 41,66

60

 

РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Модул: Саобраћајно инжењерство (МСИ)

1

МСИТТ11

Теорија саобраћајног тока -  симулацијe

1

НС

ОM

2

2

1

0

 

5

2

МСИПС12

Планирање саобраћаја - саобраћајна инфраструктура

1

НС

ОM

2

2

1

0

 

5

3

МСИСП13

Саобраћајно пројектовање

1

НС

ОM

2

2

1

0

 

4

4

МСИИС14

Интелигентни саобраћајни системи у управљању саобраћајем

1

НС

ОM

2

2

1

0

 

4

5

МСИИБ11

Изборни блок МСИИБ11

1

 

ИБМ

         

12

8

МСИПР21

Стручна пракса

2

 

OM

       

20

10

9

МСИМР22

Мастер рад

2

 

ОМ

     

6

34

20

Укупно часова активне наставе 41

60

 

РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Модул: Инжењерство друмског и градског транспорта (МИТ)

1

МИТTП11

Системи транспорта путника

1

СА

ОM

2

2

0

1

 

4

2

МИТTР12

Системи транспорта робе

1

СА

ОM

2

2

1

0

 

5

3

МИТТП13

Терминали и паркирање

1

СА

ОM

2

2

0

1

 

4

4

МИТВП14

Техничка логистика возних паркова

1

СА

ОM

2

1

1

1

 

4

5

МИТМТ15

Методе истраживања и мерења у транспорту

1

ТМ

ОM

2

3

1

1

 

5

6

МИТИБ11

Изборни блок МИТИБ11

1

 

ИБM

         

8

7

МИТСП21

Стручна пракса

2

 

ОM

       

20

10

8

МИТМР22

Мастер рад

2

 

ОМ

     

6

34

20

Укупно часова активне наставе 43,5

60

 

РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

                       

 

Модул: Безбедност друмског саобраћаја (МДБ)

1

МДБПЕ11

Превентива и екологија

1

НС

ОМ

3

2

2

1

 

6

2

МДБЕД12

Експертизе у друмском саобраћају

1

СА

ОМ

3

2

2

1

 

6

3

МДБСП13

Саобраћајно и транспортно право – светска искуства

1

НС

ОМ

2

2

1

1

 

6

4

МДБИБ11

Изборни блок МДБИБ11

1

 

ИМ

         

4

5

МДБИБ12

Изборни блок МДБИБ12

1

 

ИМ

         

4

6

МДБИБ13

Изборни блок МДБИБ13

1

 

ИМ

         

4

7

МДБСПР21

Стручна пракса

2

 

ОМ

       

20

10

8

МДБМР22

Мастер рад

2

 

ОМ

     

6

34

20

Укупно часова активне наставе 40

60

 

РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

   

Модул: Водни саобраћај и транспорт (МВД)

1

МВДТВ11

Технологија водног транспорта и управљање речном и морском флотом

1

НС

ОM

3

2

0

1

 

6

2

МВДТЕ12

Методе за одређивање техничко-експлоатационих особености бродова

1

НС

ОM

3

2

0

1

 

6

3

МВДЛТ13

Лучки терминали

1

НС

ОM

3

0

3

0

 

6

4

МВДИБ11

Изборни блок МВДИБ11

1

 

ИM

         

12

5

МВДИБ21

Изборни блок МВДИБ21

2

 

ИМ

         

6

8

МВДПР22

Стручна пракса

2

 

OM

       

8

4

9

МВДМР23

Мастер рад

2

 

ОМ

     

6

34

20

Укупно часова активне наставе 42,9

60

 

РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Модул: Ваздушни саобраћај и транспорт (МВЗ)

1

МВЗИБ11

Изборни блок МВЗИБ1

1

 

ИБМ

         

10

2

МВЗИБ12

Изборни блок МВЗИБ2

1

 

ИБМ

         

25

3

МВЗПР21

Стручна пракса

2

 

ОМ

       

10

5

6

МВЗМР22

Мастер рад

2

 

ОМ

     

6

34

20

Укупно часова активне наставе 41,8

60

 

РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Модул: Логистика (МЛО)

1

МЛОИБ11

Изборни блок МЛОИБ11

1

 

ИМ

         

30

2

МЛОИБ21

Изборни блок МЛОИБ21

2

 

ИМ

         

6

3

МЛОПР22

Стручна пракса

2

 

OM

       

8

4

4

МЛОМР23

Мастер рад

2

 

ОМ

     

6

34

20

Укупно часова активне наставе 41

60

 

РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Модул: Поштански саобраћај и мреже (MПС)

1

МПСИБ11

Изборни блок МПСИБ11

1

 

ИМ

         

30

2

MПСИБ12

Изборни блок МПСИБ12

1

 

ИМ

         

5

3

МПССП21

Стручна пракса

2

 

ОМ

       

10

5

4

МПСМР22

Мастер рад

2

 

ОМ

     

6

34

20

Укупно часова активне наставе 42

60

 

РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

                       

 

Модул: Телекомуникациони саобраћај и мреже (MТС)

1

МТСИБ11

Изборни блок МТСИБ11

1

 

ИМ

         

18

2

МТСИБ12

Изборни блок МТСИБ12

1

 

ИМ

         

18

3

МТСПР21

Стручна пракса

2

 

ОМ

       

8

4

4

МТСМР22

Мастер рад

2

 

ОМ

     

6

34

20

Укупно часова активне наставе 42,38

60

 

РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Модул: Oперациона истраживања у саобраћају (МОИ)

1

МОИЛЦ11

Сложени задаци линеарног и целобројног програмирања са применама у саобраћају

1

TM

OM

3

0

2

3

 

6

2

МОИМР12

Меки рачун и примене у саобраћају

1

НС

OM

3

1

1

1

 

6

3

МОИИБ11

Изборни блок МОИБ11

1

 

ИБM

         

12

4

МОИИБ12

Изборни блок МОИБ12

1

 

ИБM

         

5

5

МОИММ21

Математичко моделирање транспортних мрежа

2

НС

ОM

2

2

0

2

 

6

6

МОИПР22

Стручна пракса

2

 

ОM

       

10

5

7

МОИМР23

Мастер рад

2

 

ОМ

     

6

34

20

Укупно часова активне наставе 41,21

60

                         

 

 

РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Статус

Часова активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

 

Модул: Менаџмент и економија у транспорту и комуникацијама (ММТ)

1

ММТСМ11

Стратешки менаџмент у транспорту и комуникацијама

1

НС

OM

3

1

1

0

 

5

2

ММТТЕ12

Транспортна економика

1

НС

OM

3

2

0

0

 

5

3

ММТГТ13

Географија транспортних система

1

НС

OM

3

1

1

2

 

5

1

ММТИБ11

Изборни блок ММТИБ11

1

 

ИЗ

         

12

1

ММТИБ21

Изборни блок ММТИБ21

2

 

ИЗ

         

8

4

ММТПР22

Стручна пракса

2

 

OM

       

10

5

5

ММТМР23

Мастер рад

2

 

ОМ

     

6

34

20

Укупно часова активне наставе 42,99

60


Изборна настава за школску 2018/2019. годину


 

Модул: Железнички саобраћај и транспорт (MЖE)

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус

Часова активне наставе

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Предмети изборног блока МЖЕИБ1

1

МЖЕДМ101

Детерминистички модели операционих истраживања

ТМ

ИМ

2

0

2

0

5

2

МЖЕАР102

Анализа ризика

НС

ИМ

2

3

1

1

6

3

МЖЕМЖ103

Моделирање у железничком саобраћају

СА

ИМ

3

3

1

1

6

4

МЖЕТЕ104

Одабрана поглавља из технологије и експлоатација железничког саобраћаја

НС

ИМ

3

3

1

1

6

5

МЖЕТР105

Теорија рада оператора, железничке мреже и организација вуче

НС

ИМ

3

3

1

1

6

6

МЖЕШУ106

Виши курс шинских урбаних система

СА

ИМ

2

2

2

1

5

7

МЖЕПО107

Планирање, саобраћајно пројектовање и одржавање железничке инфраструктуре

НС

ИМ

3

3

1

1

6

8

МЖЕРЖ108

Одабрана поглавља из транспорта робе железницом

НС

ИМ

2

2

2

1

5

9

МЖЕИТ109

Информационе технологије

             

10

МЖЕСМ110

Стратешки менаџмент у железничком инжењерству

СА

ИМ

2

2

2

1

5

11

МЖЕПП111

Управљање пословним процесима у железничком саобраћају

НС

ИМ

2

2

2

1

5

12

МЖЕММ112

Маркетинг менаџмент на железници

СА

ИМ

2

2

2

1

5

13

МЖЕВУ113

Вредновање и управљање пројектима у железничком саобраћају

НС

ИМ

2

2

2

1

5

14

МЖЕБВ114

Системи возова великих брзина

СА

ИМ

2

2

2

1

5

15

МЖЕЖЧ115

Планирање и саобраћајно пројектовање железничких станица и чворова

НС

ИМ

3

3

1

1

6

16

МЖЕРС116

Регулативни систем железничког транспорта

СА

ИМ

2

2

2

1

5 

Модул: Саобраћајно инжењерство (МСИ)

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус

Часова активне наставе

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Предмети изборног блока МСИИБ11 (бира се три предмета)

1

МСИПС101

Прогнозе у саобраћају

НС

ИM

2

2

1

0

4

2

МСИМИ102

Методе истраживања у саобраћају

СА

ИM

2

2

1

0

4

3

МСИВИ103

Вредновање у саобраћају – оптимизација инвестиција

НС

ИM

2

2

1

0

4

4

МСИТП104

Системи транспорта путника

СА

ИM

2

2

0

1

4

5

МСИКЕ105

Комерцијална експлоатација и финасирање путева

СА

ИM

2

2

1

0

4

6

МСИТС106

Телекомуникациони системи у друмском саобраћају

СА

ИM

2

2

1

0

4

7

МСИМП107

Математички програмски пакети у саобраћају и транспорту

СА

ИM

2

0

2

1

4

8

МСИХИ108

Саобраћајно пројектовање - 
хумани инжењеринг у насељима

СА

ИМ

2

2

1

0

4

                     

 


 

Модул: Инжењерство друмског и градског транспорта (МИТ)

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус

Часова активне наставе

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Предмети изборног блока МИТИБ11

1

МИТУС101

Управљање системом јавног градског транспорта путника

СА

ИM

2

2

0

1

4

2

МИТИТ102

Информационе технологије у транспорту путника

СА

ИM

2

2

0

1

4

3

МИТУП103

Управљање радом возних паркова у транспорту робе

СА

ИM

2

2

1

1

4

4

МИТРС104

Регулаторни систем друмског транспортa

СА

ИM

2

2

0

1

4

5

МИТУО105

Управљање одржавањем возних паркова

СА

ИM

2

2

1

1

4

6

МИТТС106

Тарифни систем паркирања

СА

ИM

2

2

0

1

4

7

МИТСК107

Системи квалитета и методи система квалитета

СА

ИM

3

2

0

1

4

8

МИТВИТ108

Вредновање у саобраћају - оптимизација инвестиција

СА

ИM

2

2

1

0

4

9

МИТСИ109

Статистичка истраживања

СА

ИM

2

0

2

1

4

10

МИТМП110

Математички програмски пакети у саобраћају и транспорту

СА

ИM

2

0

2

1

4 

Модул: Безбедност друмског саобраћаја (MДБ)

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус

Часова активне наставе

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Предмети изборног блока МДБИБ1

1

МДБП101

Базе података у саобраћају

НС

ИМ

2

2

0

0

4

2

МДБИМ102

Испитивање јавног мњења

СА

ИМ

3

1

0

0

4

Предмети изборног блока МДБИБ2

1

МДБПС103

Психологија у саобраћају

НС

ИМ

2

1

1

0

4

2

МДБСС104

Симулације саобраћајних незгода на рачунару

СА

ИМ

2

2

0

0

4

Предмети изборног блока МДБИБ3

1

МДБНИ105

Пројекти и научно-истраживачки рад у саобраћају

НС

ИМ

2

2

0

0

4

2

МДБМВ106

Моторна возила – одабрана поглавља

СА

ИМ

2

2

0

0

4

3

МДБДВ107

Динамика возила – одабрана поглавља

СА

ИМ

2

2

0

0

4 

Модул: Водни саобраћај и транспорт (MВД)

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус

Часова активне наставе

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Предмети изборног блока МВДИБ1

1

МВДКП101

Кратка обална пловидба

СА

ИМ

2

2

0

2

6

2

МВДКМ102

Квантитативне менаџмент методе у транспорту и комуникацијама

TM

ИМ

3

1

1

0

6

3

МВДТИ103

Технологије интермодалног транспорта

НС

ИМ

2

2

1

1

6

4

МВДПП104

Оперативно планирање претоварних процеса

СА

ИМ

2

2

1

1

6

5

МВДДМ105

Детерминистички модели операционих истраживања

ТМ

ИМ

2

0

2

0

5

6

МВДЛЦ106

Сложени задаци линеарног и целобројног програмирања са применама у саобраћају

TM

ИМ

3

0

2

 

3

6

7

МВДМР107

Меки рачун и примене у саобраћају

НС

ИМ

3

1

1

1

6

8

МВДОМ108

Логистика опасних материја

НС

ИМ

2

2

1

1

6

9

МВДЛС109

Моделирање ланаца снабдевања

СА

ИМ

2

2

1

1

6

10

МВДИЕ110

Инжењерска економија у транспорту и комуникацијама

СА

ИМ

3

2

0

0

6

11

МВДМП111

Математички програмски пакети у саобраћају и транспорту

СА

ИM

2

0

2

1

4

12

МВДУП112

Управљање пројектима и инвестицијама у транспорту и комуникацијама

СА

ИМ

2

2

0

1

6

Предмети изборног блока МВДИБ2

1

МВДСН201

Примена сателитске навигације у водном саобраћају

НС

ИМ

2

2

0

2

6

2

МВДММ202

Математичко моделирање транспортних мрежа

НС

ИМ

2

2

0

2

6

 


 

Модул: Ваздушни саобраћај и транспорт (МВЗ)

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус

Часова активне наставе

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Предмети изборног блока МВЗИБ11 (бирају се два предмета)

1

МВЗВО11

Вишекритеријумско одлучивање

ТМ

ИМ

2

3

0

1

6

2

МВЗОИ12

Детерминистички модели операционих истраживања

ТМ

ИМ

2

0

2

0

5

3

МВЗМР13

Меки рачун и примене у саобраћају

ТМ

ИМ

3

1

1

1

6

4

МВЗМС14

Моделирање, симулација и анимација

ТМ

ИМ

2

3

0

1

5

5

МВЗЛЦ15

Сложени задаци линеарног и целобројног програмирања са применама у саобраћају и транспорту

ТМ

ИМ

3

0

2

3

6

Предмети изборног блока МВЗИБ12 (бира се пет предмета)

1

МВЗБО21

Безбедност и обезбеђивање ваздухоплова

HC

ИМ

2

2

0

1

5

2

МВЗВС22

Ваздухопловна превозна средства 3

CA

ИМ

2

2

0

1

5

3

МВЗПР23

Ваздухопловна пристаништа 3

НС

ИМ

2

2

0

1

5

4

МВЗДП24

Дигиталне перформансе транспортних ваздухоплова

СА

ИМ

2

2

0

1

5

5

МВЗЕА25

Економика аеродрома и контроле летења

НС

ИМ

3

1

0

1

5

6

МВЗКЛ26

Контрола летења 3

НС

ИМ

3

1

0

1

5

7

МВЗМБ27

Методи оцене безбедности ваздушне пловидбе

НС

ИМ

2

2

0

1

5

8

МВЗОП28

Одржавање и поузданост ваздухоплова

НС

ИМ

2

2

0

1

5

9

МВЗПВ29

Перформансе транспортних ваздухоплова

НС

ИМ

2

2

0

1

5

10

МВЗПП210

Планирање превожења и експлоатација ваздухоплова 3

НС

ИМ

3

1

0

1

5

11

МВЗТМ211

Транспортне мреже са применама у ваздушном саобраћају и транспорту

НС

ИМ

3

1

0

1

5

12

МВЗУО212

Управљање одржавањем ваздухоплова

СА

ИМ

2

2

0

1

5

                     

 


 

Модул: Логистика (МЛО)

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус

Часова активне наставе

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Предмети изборног блока МЛОИБ11 (бира се 5 предмета)

1

МЛОТИ101

Технологије интермодалног транспорта

НС

ИМ

2

2

1

1

6

2

МЛОЛЦ102

Планирање и пројектовање логистичких центара

СА

ИМ

2

2

1

1

6

3

МЛОИС103

Посебна поглавља интралогистике  и складишних система

СА

ИМ

2

2

1

1

6

4

МЛОПП104

Оперативно планирање претоварних процеса

СА

ИМ

2

2

1

1

6

5

МЛОМП105

Моделирање перформанси логистичких система

СА

ИМ

2

2

1

1

6

6

МЛОЛП106

Логистички провајдери

НС

ИМ

2

2

1

1

6

7

МЛООМ107

Логистика опасних материја

НС

ИМ

2

2

1

1

6

8

МЛОЛС108

Моделирање ланаца снабдевања

СА

ИМ

2

2

1

1

6

9

МЛОПЛ109

Пословна логистика

НС

ИМ

2

2

1

1

6

10

МЛОСА110

Софтвeрски алати у логистици

СА

ИМ

2

1

2

1

6

Предмети изборног блока МЛОИБ21 (бира се 1 предмет)

1

МЛОПТ201

Посебне области логистике повратних токова

СА

ИМ

2

2

0

1

6

2

МЛОСЛ202

Посебне области сити логистике

СА

ИМ

2

2

0

1

6

3

МЛОФР203

Финансијски ризици у логистици

НС

ИМ

2

2

0

1

6 

Модул: Поштански саобраћај и мреже (МПС)

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус

Часова активне наставе

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Предмети изборног блока МПСИБ11

1

МПСTС101

Телекомуникациони системи у саобраћају

НС

ИМ

3

2

0

1

6

2

МПСЕБ102

Електронско банкарство

НС

ИМ

2

3

0

1

6

3

МПСРК103

Рутирање у комуникационим мрежама

СА

ИМ

3

2

0

1

6

4

МПСПТ104

Поштанска технологија

СА

ИМ

2

3

0

1

6

5

МПСДЕ105

Дигитална економија у пошти и услужним делатностима

НС

ИМ

2

3

0

1

6

6

МПСПС106

Прогнозирање нових сервиса

НС

ИМ

3

2

0

1

6

7

МПСВО107

Вишекритеријумско одлучивање

ТМ

ИМ

2

3

0

1

6

8

МПСУР108

Управљање развојем пословне интелигенције услужних мрежа

СА

ИМ

3

2

0

1

6

9

МПСКК109

Квалитет у комуникационом саобраћају

НС

ИМ

3

3

0

1

6

10

МПСУП110

Управљање пројектима и инвестицијама у транспорту и комуникацијама

СА

ИМ

2

2

0

1

6

Предмети изборног блока МПСИБ12

1

МПСМС111

Моделирање, симулација и анимација

ТМ

ИМ

2

3

0

1

5

2

МПССП112

Стратегијско планирање у поштанском саобраћају

СА

ИМ

2

3

0

1

5

 


 

Модул: Телекомуникациони саобраћај и мреже (МТС)

 

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус

Часова активне наставе

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Предмети изборног блока МТСИБ11

1

МТСИП101

Мреже засноване на Интернет протоколу

НС

ИМ

3

1

1

1

6

2

МТСТП102

Телекомуникациони протоколи

СА

ИМ

3

1

1

1

6

3

МТСИС103

ИП саобраћај

НС

ИМ

3

2

0

1

6

4

МТСПТ104

Пакетска телефонија

СА

ИМ

3

2

0

1

6

5

МТСБМ105

Бежичне мреже

НС

ИМ

3

2

0

1

6

6

МТСОМ106

Оптичке мреже

НС

ИМ

3

2

0

1

6

7

МТСТИ107

Теорија информација и кодовање

НС

ИМ

3

2

0

1

6

8

МТСРК108

Рутирање у комуникационим мрежама

СА

ИМ

3

2

0

1

6

Предмети изборног блока МТСИБ12

1

МТСТС109

Телекомуникациони системи у саобраћају

НС

ИМ

3

2

0

1

6

2

МТСБИ110

Безбедност информација

НС

ИМ

3

2

0

1

6

3

МТСПС111

Прогнозирање нових сервиса

НС

ИМ

3

2

0

1

6

4

МТСКУ112

Квалитет у комуникационом саобраћају

СА

ИМ

3

3

0

1

6

5

МТСРП113

Реинжењеринг процеса у е-комуникацијама

НС

ИМ

3

2

0

1

6

6

МТСМК114

Менаџмент комуникационих мрежа и сервиса

ТМ

ИМ

3

2

0

1

6

7

МТСЕТ115

Економика телекомуникационих мрежа

НС

ИМ

3

2

0

1

6

8

МТСПА116

Пројектовање оптимизационих апликација

ТМ

ИМ

3

0

2

1

6

                     

 


 

Модул: Операциона истраживања у саобраћају (МОИ)

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус

Часова активне наставе

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Предмети изборног блока МОИИБ11

1

МОИМА101

Meтaхeуристички aлгoритми инспирисaни прирoдoм и примeнe у сaoбрaћajу

НС

ИМ

3

2

1

3

6

2

МОИТИ102

Технологије интермодалног транспорта

НС

ИМ

2

2

0

0

6

3

МОИТК103

Базе података у транспорту и комуникацијама

AO

ИМ

2

0

2

0

6

4

МОИПП104

Оперативно планирање претоварних процеса

СА

ИМ

2

2

1

1

6

5

МОИОМ105

Логистика опасних материја

НС

ИМ

2

2

1

1

6

6

МОИКМ106

Квантитативне менаџмент методе у транспорту и комуникацијама

ТМ

ИМ

3

1

1

0

6

7

МОИУП107

Управљање пројектима и инвестицијама у транспорту и комуникацијама

СА

ИМ

2

2

0

1

6

8

МОИИЕ108

Инжењерска економија у транспорту и комуникацијама

НС

ИМ

3

2

0

0

6

9

МОИПА109

Пројектовање оптимизационих апликација

AO

ИМ

3

0

2

1

6

10

МОИВО110

Вишекритеријумско одлучивање

ТМ

ИМ

2

3

0

1

6

11

МОИЛТ111

Лучки терминали

НС

ИМ

3

0

3

0

6

Предмети изборног блока МОИИБ12

1

МОИДМ112

Детерминистички модели операционих истраживања

ТМ

ИМ

2

0

2

0

5

2

МОИСТ113

Теорија саобраћајног тока-симулације

СА

ИМ

2

2

1

0

5

3

МОИTР114

Системи транспорта робе

СА

ИМ

2

2

1

0

5

 


 

Модул: Менаџмент и економија у транспорту и комуникацијама (ММТ)

РБ

Шифра

Назив предмета

Тип

Статус

Часова активне наставе

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Предмети изборног блока ММТИБ11 (бирају се 2 предмета)

1.

MMTМТ101

Менаџмент у транспорту и комуникацијама

ТМ

ИМ

3

1

1

0

6

2.

MMTИЕ102

Инжењерска економија у транспорту и комуникацијама

НС

ИМ

3

2

0

0

6

3.

ММТМК103

Менаџмент квалитета у транспорту и комуникацијама

НС

ИМ

3

1

1

3

6

4.

MMTKM104

Квантитативне менаџмент методе у транспорту и комуникацијама

ТМ

ИМ

3

1

1

0

6

5.

ММТОЈ105

Интегрисане маркетинг комуникације и односи са јавношћу у транспорту

СА

ИМ

3

1

1

0

6

6.

ММТТП106

Транспортна политика

НС

ИМ

3

1

1

1

6

7.

ММТПО107

Пројектовање организације у транспорту и комуникацијама

НС

ИМ

3

1

1

0

6

8.

ММТУП108

Управљање пројектима и инвестицијама у транспорту и комуникацијама

СА

ИМ

2

2

0

2

6

9.

ММТВО109

Вишекритеријумско одлучивање

ТМ

ИМ

2

3

0

1

6

Предмети изборног блока ММТИБ21 (бирају се 2 предмета)

1.

ММТММ201

Међународни менаџмент у транспорту и комуникацијама

НС

ИМ

2

2

0

0

4

2.

ММТФМ202

Финансијски менаџмент у транспорту и комуникацијама

НС

ИМ

2

2

0

0

4

3.

ММТРО203

Политика електронских комуникација у ЕУ

НС

ИМ

3

0

1

1

4

4.

ММТПП204

Управљање пословним процесима у транспорту и комуникацијама

НС

ИМ

2

2

0

0

4

5.

ММТГК205

Глобалне комуникације

НС

ИМ

3

1

1

0

4

6.

ММТПР206

Правна регулатива транспорта и заштите животне средине

НС

ИМ

2

2

0

1

4

7.

ММТПА207

Пројектовање web апликација

СА

ИМ

2

0

2

0

4

8.

ММТСЈ208

Страни језик у транспорту и комуникацијама
- енглески
- француски
- немачки

АО

ИМ

2

1

0

0

4

9.

МMТСТ209

Основи система транспорта путника

СА

ИМ

2

2

0

1

4

 
                     

 


Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes