Менаџмент и економија у транспорту и комуникацијама (ММТ)

Могућност надоградње и обогаћивања знања стечених на основним студијама кроз повезивање саобраћајног инжењерства с дисциплинама као што су менаџмент и економија на Саобраћајном факултету почиње 1989. године увођењем профила магистарских студија Економика саобраћаја и транспорта. Реформом из 1994. године на магистарским и специјалистичким студијама установљен је смер Менаџмент у саобраћају и транспорту, на коме је магистрирало 14, а специјалистичке студије завршила су четири кандидата. Руководилац смера је најпре био проф. др Вујадин Вешовић, а затим проф. др Снежана Пејчић Тарле. Трагом претходних искустава и успеха, новом реформом 2005. године установљен је модул мастер студија Менаџмент и економија у транспорту и комуникацијама. Руководилац Модула је до 2014. године била проф. др Снежана Пејчић Тарле, када ову функцију преузима проф. др Небојша Бојовић.

Кључно обележје овог модула јесте мултидисциплинарност, тј. комбиновање инжењерских знања и вештина с достигнућима у области менаџмента, економије, операционих истраживања, организације, права и других наука. Циљ јесте да се студенти оспособе да управљају процесима у саобраћају познајући све аспекте њихове реализације и потребне ресурсе. Као такав, модул Менаџмент у транспорту и комуникацијама представља професионалну и научну одскочницу, како за студенте Саобраћајног факултета, тако и за њихове колеге који су основне студије завршили на другим техничким факултетима или на факултетима економских и организационих наука. На Модулу се негује сарадња и тимски рад студената с различитих факултета као припрема за будуће радно окружење које ће свакако карактерисати присуство различитих образовних профила. На модулу Менаџмент и економија у транспорту и комуникацијама до сада је дипломирало 160 студената.

Структура наставног плана модула Менаџмент и економија у транспорту и комуникацијама (ММТ)

mas mmt cir

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes