Логистика (ЛО)

Наставни план и програм модула Логистика дефинисан је у складу са савременим светским искуствима и добром праксом у образовању инжењера логистике, али и с тренутним и будућим потребама тржишта и  привреде.

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ МОДУЛА

Циљ је да студенти стекну савремена знања и вештине, овладају научним приступима, практичним поступцима и алатима, те се оспособе да: 

  1. планирају и управљају глобалним ланцима снабдевања, међународном логистиком, шпедицијом и транспортом, при увозу и извозу производа са различитих светских тржишта,
  2. управљају логистичким процесима набавке и дистрибуције производа, држања залиха  у трговинским ланцима, е-трговини, дистрибутивним кућама и индустријским компанијама,
  3. планирају, организују и управљају логистичким системима и процесима транспорта, складиштења, држања залиха, претовара, паковања и испоруке производа на различитим  тржиштима и у различитим индустријама,
  4. планирају и пројектују логистичке центре, складишно-претоварне системе, контејнерске и интермодалне терминале, системе индустријске логистике и сл.,
  5. истражују и анализирају логистичка тржишта, развијају, продају и пружају логистичке услуге на            међународном, регионалном, националном и локалном нивоу,
  6. примењују нове технологије, софтверске алате и информационо-комуникационе системe у логистици и ланцима снабдевања,
  7. планирају и управљају процесима испоруке робе и опслуживања потрошача у урбаним и  градским целинама,
  8. развијају и примењују одржива логистичка решења у области зелене логистике и логистике повратних токова робе. 

НАЧИН РАДА - СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ПЛАНА

Наставни план основних студија конципиран је тако да обухвата три велике групе предмета и то општеобразовне, општестручне и ужестручне предмете. Општеобразовни предмети изучавају се углавном у прве две године, а општестручни на другој и трећој години. На трећој и четвртој години изучавају се    ужестручни предмети из научних области: пословна логистика и шпедиција; индустријска логистика, ланци снабдевања и складишни системи; интермодални транспорт, логистички центри и city логистика; технологија руковања материјалом и еко-логистика.  У току студија студенти стичу и знатна практична знања. Преко 30 компанија су наставне базе у којима се реализује практична настава и где студенти решавају конкретне задатке. При томе, примењују стечена знања, вештине и алате.

Поред тога, редовно се организују: стручне праксе, студије случаја, гостујућа предавања истакнутих стручњака из праксе, посете логистичким системима и компанијама, стручне екскурзије и др.

ЗАПОШЉАВАЊЕ

Стечена знања дипломираним инжењерима омогућавају брзо запошљавање и напредовање у професионалној каријери.

Већ дужи низ година нема ниједног незапосленог инжењера  који је завршио модул Логистике. Сви нађу посао у року до три  месеци, а велики број њих и пре него што  дипломира, у току практичне наставе и стручне праксе.  Ово је важан мотив и за упис нових студената, што се види по интересовању за студирање на овом модулу које из године у годину расте. Годишње овај модул упише 45 студената, а дипломира их око 40.

Дипломирани инжењери  логистике најчешће се запошљавају у логистичким, шпедитерским, транспортним компанијама (преко 45 %), трговинским ланцима и дистрибутивним кућама (око 25%), производњи у различитим индустријским предузећима (око 15 %) , информационо софтверским компанијама (око 12 %) , осигурању и другим компанијама  (око 3 %).

 lox1

Слика 1. Учешће индустрија у запошљавању логистичара

 

Структура наставног плана модула Логистика (ЛО)

oas lo cir

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes