Председник Савета:
 

Заменик председника Савета:
 

Чланови Савета:

Из реда наставника
Проф. др Драгана Мацура
Проф. др Драженко Главић
Проф. др Давор Вујановић
Проф. др Гордана Радивојевић
Проф. др Дејан Марковић
Проф. др Бојан Бакмаз
Проф. др Наташа Бојковић
Проф. др Сањин Милинковић
Проф. др Александар Манојловић
Проф. др Младенка Благојевић

Из реда ненаставног особља:
Душан Црногорац, дипл. инжењер саобраћаја
Др Слободан Митровић, дипл. инж

Именовани од стране Владе Републике Србије: 
Милутин Милошевић, дипл. саобраћајни инжењер
Александар Степановић, дипл. инжењер саобраћаја
Слободан Цвијан, дипл. инжењер електротехнике
Драган Стокић, дипл. инжењер електротехнике
Владимир Ракочевић, дипл. грађевински инжењер
Проф. др Павле Гладовић
Миладин Нешић, дипл. инжењер саобраћаја
Драган Јовановић, дипл. инжењер саобраћаја

Из реда студената
Младен Топаловић
Снежана Јоцковић
Ана Шћепановић
Јанко Вучић
 

Пословник о раду Савета Саобраћајног факулета (PDF)

НАЈВАЖНИЈЕ ЧИЊЕНИЦЕ:

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ JE ДЕО УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
 • Основан 13. септембра 1950. године.
 • Најстарији факултет ове врсте у Југоисточној Европи и једини који има свеобухватне програме образовања стручњака из области саобраћаја, транспорта, комуникација и логистике.
 • На Саобраћајном факултету студира око 2300 студената.

 

ДО САДА

 • дипломирало преко 6000 студената
 • магистрирало преко 200 кандидата
 • докторирало преко 100 кандидата.

 

ЗАПОСЛЕНО

 • 150 наставника и сарадника
 • 70 чланова ненaставног особља.

 

РАСПОЛАЖЕ

 • простором од 13.750 m2 (амфитеатри, учионице, лабораторије, центри, кабинети, клубови)
 • Библиотеком са читаоницом (17.000 књига, 850 часописа)
 • Рачунарским центром и рачунарским учионицама за слободан рад и обуку студената
 • Скриптарницом

 


Free Joomla! template by Age Themes