"Highway crossing" by rr807 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Korisne informacije

Instrukcije za plaćanje

o   Cena usluga pohađanja programa stručnog osposobljavanja lica za polaganje stručnog ispita za revizora, odnosno proveravača iznosi 200.000,00 dinara.

 • Instrukcije za plaćanje
  • Svrha uplate: Naknada za uslugu obuke za revizore i proveravače bezbednosti saobraćaja
  • Primalac: Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, 11000 Beograd
  • Iznos: 200.000,00
  • Račun: 840-1443666-83
  • Model 97
  • Poziv na broj 76557

o   Cena usluga pohađanja programa stručnog osposobljavanja lica za polaganje stručnog ispita za proveravača iznosi 100.000,00 dinara.

 • Instrukcije za plaćanje
  • Svrha uplate: Naknada za uslugu obuke za proveravače bezbednosti saobraćaja
  • Primalac: Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, 11000 Beograd
  • Iznos: 100.000,00
  • Račun: 840-1443666-83
  • Model 97
  • Poziv na broj 76557
   

o   Cena usluga pohađanja programa stručnog usavršavanja za revizora, odnosno proveravača iznosi 20.000,00 dinara.

 • Instrukcije za plaćanje
  • Svrha uplate: Naknada za uslugu usavršavanja za revizore i proveravače bezbednosti saobraćaja
  • Primalac: Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, 11000 Beograd
  • Iznos: 20.000,00
  • Račun: 840-1443666-83
  • Model 97
  • Poziv na broj 76557 (za fizička lica)
  • Poziv na broj po računu/predračunu (za pravna lica)

o   Cena usluga pohađanja programa stručnog usavršavanja za proveravača iznosi 10.000,00 dinara.

 • Instrukcije za plaćanje
  • Svrha uplate: Naknada za uslugu usavršavanja za proveravače bezbednosti saobraćaja
  • Primalac: Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, 11000 Beograd
  • Iznos: 10.000,00
  • Račun: 840-1443666-83
  • Model 97
  • Poziv na broj 76557 (za fizička lica)
  • Poziv na broj po računu/predračunu (za pravna lica)

Termini stručnog usavršavanja:

Proveravači bezbednosti saobraćaja: 07. decembar 2023. godine
Revizori bezbednosti saobraćaja: 08. decembar 2023. godine

Prijave:

Na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja

Free Joomla! template by Age Themes