"Highway crossing" by rr807 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Obuka i usavršavanje revizora i proveravača bezbednosti saobraćaja

 

Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, rešenjem Agencije za bezbednost saobraćaja dobio je dozvolu da kao pravno lice sprovodi obuke za licenciranje i usavršavanje budućih revizora i proveravača bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji. Obuku će sprovoditi naši eminentni profesori sa fakulteta sa katedre za bezbednost saobraćaja i drumska vozila (Profesori Lipovac, Antić, Pešić i Mladenović sa svojim saradnicima), koji poseduju sva neophodna znanja i iskustva, i koji preko 17 godina ove alate izučavaju kako u naučno-istraživačkom smislu, tako i kroz nastavni proces sa studentima fakulteta, na svim nivoima studija i koji su autori brojnih studija, priručnika i predavači na kursevima iz oblasti revizija i provera bezbednosti saobraćaja. Naši profesori poseduju i veliko praktično iskustvo u sprovođenju ovih alata, kako u Republici Srbiji, tako i na međunarodnoj sceni. Pored naših profesora, tim čine i eminentni stručnjaci, takođe profesori i licencirani revizori i proveravači iz Slovenije (Profesori Tolaci i Jovanović), sa bogatim nastavnim, naučnim i praktičnim iskustvom širom Evrope i stručnjaci iz prakse projektovanja (gospodina Zlonoga). Za detalje oko nastavnom plana i programa obuke i drugih detalja u vezi obuke i članova našeg tima kliknite na sledeći link: detalji.


 

Free Joomla! template by Age Themes