Желимo Вам успешно студирање!

Драге колегинице и колеге,

Добро дошли на Саобраћајни факултет!

У наредном тексту приказаћемо основне елеменета почетка ваших активности у школској 2020/2021. години.

Wеб сајт Факултета се редовно ажурира и ту можете пронаћи све потребне информације везане за планове и програме основних академских студија. На сајту ћете наћи:

 • календар активности,
 • распоред часова,
 • план ангажовања наставника и сарадника и
 • друге потребне информације везане за студирање, као и различите врсте обавештења и актуелности.

Wеб сајт Факултета је постао Информациони портал, са мултимедијалним садржајима потребним за учење на свим нивоима студирања. Информациони портал  који смо развили значајно ће вам олакшати и убрзати студирање, а обевезе које имате лако организовати.

Болоњски систем вискошколског образовања  је дао многе позитивне ефекте, а посебно оне који се тичу ефикасности студирања. Студирање је брже, а просечна оцена током студија већа. Нема двосеместралних предмета, а једносеместрални испити се могу полагати кроз два колоквијума.

Обим предмета који се изводи у настави у школској 2020/2021.г. је дат у наставном плану који је из реакредитације 2014 и налази се на следећем линку:

Распоред активности се изводи по календару активности који је увојен на Наставно научном већу  и биће објављен на  страници студирање:
https://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-21-02-57-13

Наставу изводе наставници и сарадници на основу плана ангажовања који је усвојен на Наставно научном већу  и биће објављен на  страници студирање:
https://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-21-02-57-13

Настава се изводи по распореду часова који је објављен за сваки ниво студија на страници студирање:
https://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-21-02-57-13

Прва три семестра су заједничка за све студенте основних академских студија .

Имаћете прилике да се боље упознате са плановима и програмима свих модула. Уколико остварите услов за упис друге године(48ЕСПБ) и просек преко 8, моћи ћете да аплицирате за промену модула. Ово је регулисано Правилником о основним и мастер студијама.

Наставни план је базиран на :

 • обавезним и
 • изборним предметима.

На Web сајту факултета на адреси https://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-03-22-01-33-64/2675-lista-i-prezentacije-izbornih-predmeta-oas постављене су презентације изборних предмета. Поред тога више информација о предметима је могуће добити кроз  наставне планове и књиге предмета који су из реакредитације 2014, где се активирањем линка у називу предмета, отвара садржај предмета.

Студенти прве године основних академских студија, који су се први пут уписали на Факултет у школској 2020/2021, дужни су да отворе електронски индекс у просторијама Студентског парламанта Саобраћајног факултета (кабинет 227, II спрат).

Када се отвори електронски индекс додељује се и академска е-маил адреса са доменом sf.bg.ac.rs. У простоијама Студентског парламента ће бити додељен и активациони е-маил као и лозинка за сваког студента.

Студенти ће  од 01.10.2020.г. до 10.10.2021.г. и у току слушања  прве недеље наставе уносити у електронски индекс и индекс изборне предмете прве године првог семестра , које ће слушати до краја семестра. Потребно је након уноса изборног предмета у електронски индекс и индекс, да се тај унос верификује у студентској служби Факултета.

 Факултет има:

 • издавачку делатност, која обезбеђује покриће са уџбеницима за основне академске студије,
 • библиотеку,
 • рачунарски центар,
 • модерно опремљене учионице и амфитеатре
 • савремене лабораторије.

 Пре две године, опремљено је 10 учионица са савременом рачунарском опремом и дигиталном таблама, умрежених WiFi теххнологијом.

 Факултет је организатор многих дешавања:

 • научно-стручних скупова,
 • семинара,
 • симпозијума,
 • предавања по позиву
 • различитих забавних и спортских активности.

 Желим вам успешно студирање, да будете вредни и одговорни и редовно испуњавате своје обавезе.

Овим даном сте постали део широке академске заједнице, а ми на Саобраћајном факултету посебно негујемо дух правичности, добру академску праксу и комуникацију на свим нивоима. У нашој, а од данас и вашој заједници владају унапред позната правила и колективни дух!

 Надам се да ћемо се у будуће виђати само на лепим догађајима, да нећете имати проблема током студирања а ако случајно и искрсне неки проблем ВАШИ и МОЈИ сарадници

 • Продекан за студије-Проф. др Петар Миросављевић,
 • Студент продекан-Валентина Обрадовић и
 • Шеф студентске службе- Дарко Вујин

биће вам увек на располагању.

Срећно!

Декан Факултета Проф. др Небојша Бојовић

Продекани:

Проф. др Радомир Мијаиловић

Проф. др Далибор Пешић

Проф. др Петар Миросављевић

Шеф службе за студентске послове Дарко Вујин

Секретар факултета Јелица Анђелковић

Студент-продекан Валентина Обрадовић

Free Joomla! template by Age Themes