Листа и презентације изборних предмета - ОАС

НАПОМЕНА: Листа је у фази израде, када садржаји по предмету постану доступни везе за преузимање садржаја ће бити активне!!!

 

Назив предмета

Семестар Модул Материјал
АНАЛИЗА ТРАНСПОРТНИХ МРЕЖА 4 ДС преузми
АНАЛИЗА ТРАНСПОРТНИХ МРЕЖА 6 ДБ, ЛО, ПС преузми
АНАЛИЗА ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА НА ЖЕЛЕЗНИЦИ 8 ЖЕ преузми
АУТОМАТИЗАЦИЈА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ 8 ЖЕ преузми
БАЗЕ ПОДАТАКА 4 ТС, ЖЕ преузми
БАЗЕ ПОДАТАКА 8 ВД преузми
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - КАМПАЊЕ 5 ДБ преузми
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ 7 ЖЕ преузми
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - ПРОЦЕНА ШТЕТЕ 7 ДТ преузми
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - ВЕШТАЧЕЊА У САОБРАЋАЈУ 6 ДТ преузми
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - ВЕШТАЧЕЊА У САОБРАЋАЈУ 6 ДС преузми
БЕЗБЕДНОСТ У СКЛАДИШТУ 8 ЛО преузми
БЕЗБЕДНОСТ ВОЗИЛА У САОБРАЋАЈУ И ТРАНСПОРТУ 5 ДС, ДТ, ДБ преузми
ДИЗЕЛ ВУЧНА И ВУЧЕНА ВОЗИЛА 5 ЖЕ преузми
ЕКОЛОГИЈА ВОДНОГ САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА 7 ВД преузми
ЕКОНОМИКА ТРАНСПОРТА И КОМУНИКАЦИЈА 4 ВЗ преузми
ЕКСПЛОАТАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА 5 ДБ преузми
ЕКСПЛОАТАЦИЈА ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА 5 ТС преузми
ЕКСПЛОАТАЦИОНО-ТЕХНИЧКА СВОЈСТВА МОТОРНИХ ВОЗИЛА 7 ДБ преузми
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 4 ЖЕ преузми
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 6 ТС преузми
ЕЛЕМЕНТИ РАЗВОЈА ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА 4 ТС преузми
ЕЛЕМЕНТИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ЕКОНОМИКЕ 8 ТС преузми
ЕЛЕМЕНТИ ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА И УРЕЂАЈА 2 СВИ преузми
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ТРАНСПОРТНИХ ВАЗДУХОПЛОВА 6 ВЗ преузми
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВОЗНИХ ПАРКОВА 6 ДТ преузми
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3 3 СВИ преузми
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4 6 ТС преузми
ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ У ЛОГИСТИЦИ 6 ЛО преузми
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 3 3 СВИ преузми
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 4 6 ТС преузми
ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ  4 ТС преузми
ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ У ЛОГИСТИЧКИМ СИСТЕМИМА 4 ВЗ преузми
ИНТЕРМОДАЛНИ ТРАНСПОРТ 5 ЖЕ преузми
ИНЖЕЊЕРСКА ЕКОНОМИЈА 3 СВИ преузми
КАПАЦИТЕТ САОБРАЋАЈНИЦА 5 ДТ преузми
КАПАЦИТЕТ САОБРАЋАЈНИЦА 7 ДБ преузми
КОМПРЕСИЈА СИГНАЛА 7 ТС преузми
КОНТРОЛА И ПРЕВЕНТИВА У ПРЕВОЗУ ОПАСНЕ РОБЕ 5 ДТ преузми
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ 8 ВД преузми
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ ОПЕРАЦИОНИХ ИСТРАЖИВАЊА У САОБРАЋАЈУ 7 ВД преузми
ЛОГИСТИЧКИ КОНТРОЛИНГ И ПЕРФОРМАНСЕ 6 ЛО преузми
ЛОКАЦИЈСКИ СЕРВИСИ 7 ТС преузми
ЛУЧКИ ОПТИМИЗАЦИОНИ МОДЕЛИ 7 ВД преузми
МАРКЕТИНГ У КОМУНИКАЦИЈАМА 5 ТС преузми
МАРКЕТИНГ У КОМУНИКАЦИЈАМА 7 ПС преузми
МАРКЕТИНГ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ 7 ЖЕ преузми
МЕХАНИКА 2 4 ЛО, ВЗ преузми
МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА 5 ЖЕ преузми
МЕНАЏМЕНТ 5 ПС преузми
МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА У ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА 5 ТС преузми
МЕТОДЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ 5 ТС преузми
МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 6 ПС преузми
НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА 4 ДС, ЛО преузми
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 3 3 СВИ преузми
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 4 6 ТС преузми
НОВИ КОМУНИКАЦИОНИ СЕРВИСИ 5 ЛО преузми
НОВИ КОМУНИКАЦИОНИ СЕРВИСИ 8 ПС, ТС преузми
ОБЈЕКТНО-ОРИЈЕНТИСАНА СИМУЛАЦИЈА 7 ПС, ТС преузми
ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ОПЕРАЦИОНИХ ИСТРАЖИВАЊА 5 ЛО преузми
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА 8 ВЗ преузми
ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА У ДРУМСКОМ И ГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ 4 ДС преузми
ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА У ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА 6 ТС преузми
ОПЕРАТИВНИ РАД НА ЖЕЛЕЗНИЦИ КОРИШЋЕЊЕМ РАЧУНАРА 6 ЖЕ преузми
ОРГАНИЗАЦИЈА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА ТЕХНИЧКИХ ПЛОВИЛА 5 ВД преузми
ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕНАЏМЕНТ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ И ТРАНСПОРТУ 8 ЖЕ преузми
ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСЛОВАЊЕ АВИОКОМПАНИЈА 7 ВЗ преузми
ОРГАНИЗАЦИЈА ОДРЖАВАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРУГА 6 ЖЕ преузми
ОРГАНИЗАЦИЈА ВУЧЕ ВОЗОВА 8 ЖЕ преузми
ОСИГУРАЊЕ У ТРАНСПОРТУ 4 ДТ, ВЗ преузми
ОСИГУРАЊЕ У ТРАНСПОРТУ 8 ДБ, ПС преузми
ОСНОВЕ ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА 6 ДС преузми
ОСНОВИ ДИГИТАЛНИХ ПЕРФОРМАНСИ ТРАНСПОРТНИХ ВАЗДУХОПЛОВА 6 ВЗ преузми
ОСНОВИ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА 6 ДБ, ВД преузми
ОСНОВИ ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА 4 ЖЕ преузми
ОСНОВИ ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА 6 ВД преузми
ОСНОВИ ЕРГОНОМИЈЕ 1 СВИ преузми
ОСНОВИ ГИС-А У ВОДНОМ САОБРАЋАЈУ 8 ВД преузми
ОСНОВИ ЛОГИСТИКЕ 4 ПС, ТС, ВД, ВЗ преузми
ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА 5 ВЗ преузми
ОСНОВИ ПЛАНИРАЊА САОБРАЋАЈА 5 ДТ, ВД преузми
ОСНОВИ ПОСЛОВНОГ И КОМПАНИЈСКОГ ПРАВА 6 ДТ преузми
ОСНОВИ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИТИКЕ 4 ТС преузми
ОСНОВИ СТАТИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА 4 ДБ, ВЗ преузми
ОСНОВИ СТАТИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА 6 ЛО, ВД преузми
ОСНОВИ СТАТИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА 8 ТС преузми
ОСНОВИ ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРУМСКОГ ЛИНИЈСКОГ ТРАНСПОРТА 4 ПС, ТС, ВЗ преузми
ОСНОВИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНИКЕ 5 ПС преузми
ОСНОВИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА  4 ДБ, ДТ, ДС,  ЛО, ВД, ВЗ преузми
ОСНОВИ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА 5 ДС преузми
ОСНОВИ ВОДНОГ САОБРАЋАЈА 4 ЛО преузми
ОСНОВИ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА 5 ДС, ПС, ВД преузми
ПЕРФОРМАНСЕ ТУРБИНСКИХ МОТОРА ТРАНСПОРТНИХ ВАЗДУХОПЛОВА 6 ВЗ преузми
ПЛАНИРАЊЕ ФЛОТЕ И МРЕЖЕ АВИОКОМПАНИЈЕ 8 ВЗ преузми
ПЛАНИРАЊЕ И САОБРАЋАЈНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРУГА 7 ЖЕ преузми
ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА 8 ДБ преузми
ПЛОВИДБЕНО ПРАВО 4 ВД преузми
ПОЛИТИКА И ЕКОНОМИКА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ТРАНСПОРТА 4 ДБ, ВД преузми
ПОМОРСКИ ТРАНСПОРТ 5 ВД преузми
ПОНАШАЊЕ КОРИСНИКА 5 ЛО преузми
ПОНАШАЊЕ КОРИСНИКА 6 ПС преузми
ПОСЕБНЕ МЕТОДЕ ОИ У ЛОГИСТИЦИ 8 ЛО преузми
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА УПРАВЉАЊА ФИНАНСИЈАМА 4 ВД преузми
ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 6 ПС преузми
ПРАКТИКУМ ИЗ ШПЕДИЦИЈЕ 8 ЛО преузми
ПРАКТИКУМ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ  6 ДБ преузми
ПРАКТИКУМ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ А 4 ДС преузми
ПРАКТИКУМ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ Б 6 ДС преузми
ПРАКТИКУМ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ Ц 7 ДС преузми
ПРАВО У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 8 ДБ преузми
ПРАВО У ПОШТАНСКОМ САОБРАЋАЈУ 4 ПС преузми
ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА 5 ДС преузми
ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У МЕНАЏМЕНТУ 8 ПС преузми
ПРИМЕНА МАТЕМАТИЧКИХ МЕТОДА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ 8 ЖЕ преузми
ПРИМЕНА ТЕЛЕМАТИКЕ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ 8 ЖЕ преузми
ПРОГНОЗИРАЊЕ У КОМУНИКАЦИОНОМ САОБРАЋАЈУ 7 ПС преузми
ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИЦИ 4 ТС преузми
ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИЦИ 6 ПС преузми
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ У МАТЕМАТИЦИ 4 ДБ, ЛО, ВЗ преузми
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ У МАТЕМАТИЦИ 6 ДС преузми
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ У МАТЕМАТИЦИ 8 ВД преузми
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА 8 ТС преузми
РАЧУНАРСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА У САОБРАЋАЈУ 5 ВД, ВЗ преузми
РАЧУНАРСКА СИМУЛАЦИЈА 5 ТС преузми
РАД ОПЕРАТОРА И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ 7 ЖЕ преузми
РЕГУЛИСАЊЕ УПОТРЕБЕ КОЛА 6 ЖЕ преузми
РОБА У ЛОГИСТИЧКИМ ПРОЦЕСИМА 4 ЛО преузми
РОБНИ ТРАНСПОРТ У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ 7 ВЗ преузми
РУСКИ ЈЕЗИК 3 3 СВИ преузми
САОБРАЋАЈНА ПСИХОЛОГИЈА 3 СВИ преузми
САОБРАЋАЈНА ПСИХОЛОГИЈА - ПОНАШАЊЕ ВОЗАЧА 5 ДТ преузми
САОБРАЋАЈНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ - УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА И ИНВЕСТИЦИЈАМА 7 ДС преузми
САОБРАЋАЈНО ТРАНСПОРТНО ПРАВО 3 СВИ преузми
СИМУЛАЦИЈА ЛОГИСТИЧКИХ СИСТЕМА 6 ВД преузми
СКЛАДИШТА 2 7 ВД преузми
СОЦИОЛОГИЈА 1 СВИ преузми
СОЦИОЛОГИЈА КОМУНИКАЦИЈА 1 СВИ преузми
СОФТВЕРСКИ АЛАТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОДАЦИМА 2 СВИ преузми
СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА РОБЕ 7 ДТ преузми
ШИНСКИ УРБАНИ СИСТЕМИ  6 ЖЕ преузми
ШПЕДИЦИЈА И АГЕНЦИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 7 ВД преузми
ТЕХНОЛОГИЈА ТРАНСПОРТА РОБЕ 7 ВД преузми
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ЕЛЕКТРОНИКА 5 ТС преузми
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МЕРЕЊА 7 ТС преузми
ТЕРМИНАЛИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ 7 ДС преузми
ТQМ КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА 6 ТС преузми
ТРАНСПОРТ, САОБРАЋАЈ И ОКРУЖЕЊЕ 7 ДБ преузми
ТРАНСПОРТ РОБЕ ЖЕЛЕЗНИЦОМ 7 ЖЕ преузми
ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА И ОДРЖАВАЊЕ 5 ЛО преузми
ТРАНСПОРТНЕ МРЕЖЕ 5 ДТ преузми
ТРАНСПОРТНЕ ОСОБИНЕ РОБЕ 2 СВИ преузми
ТРОШКОВНА ЕФИКАСНОСТ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНЖЕЊЕРСТВУ 8 ЖЕ преузми
ТРЖИШНО И МАРКЕТИНШКО ПОСЛОВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ 5 ЖЕ преузми
УПРАВЉАЊЕ ЛИНИЈСКИМ БРОДАРСТВОМ 6 ВД преузми
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 4 ДТ преузми
УПРАВЉАЊЕ ОБЈЕКТИМА ЗА ПАРКИРАЊЕ 7 ДТ преузми
УПРАВЉАЊЕ ПОДУХВАТИМА У САОБРАЋАЈНОМ ИНЖЕЊЕРСТВУ 7 ДС преузми
УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА 4 ВД преузми
УТИЦАЈ САОБРАЋАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 5 ДС преузми
УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ 5 ПС, ТС преузми
УВОД У РАЧУНАРСКЕ СИСТЕМЕ И МРЕЖЕ 2 СВИ преузми
УВОД У ТЕОРИЈУ ОДЛУЧИВАЊА 8 ВД преузми
ВАЗДУХОПЛОВНО ИНЖЕЊЕРСТВО 4 ДТ, ПС преузми
ВАЗДУХОПЛОВНО ПРАВО 5 ВЗ преузми
ВАЗДУХОПЛОВСТВО И ЗАШТИТА ОКРУЖЕЊА 5 ВЗ преузми
ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА 5 ТС преузми
ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА 7 ПС преузми
ВОЗИЛА СА ЕЛЕКТРИЧНОМ ВУЧОМ 5 ДТ преузми
ВОЗНА ДИНАМИКА 4 ДС преузми
ВРЕДНОВАЊЕ У САОБРАЋАЈУ 8 ДБ преузми
ЖЕЛЕЗНИЧКА ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА 5 ЖЕ преузми

Free Joomla! template by Age Themes