Obaveštenje za studente master akademskih studija

Studenti Master akademskih studija koji su upisani školske 2016/2017 kojima 30. septembra 2018.g. ističe zakonski rok za završetak studija a kojima je ostao samo Master rad, a žele da nastave studije dužni su da podnesu Molbu Dekanu za produženje roka za završetak studija za dva semestra.

Ovu Molbu treba podneti od 17.septembra do 28. septembra 2018.g. u Studentskoj službi od 11 do 13.

U slučaju da se student ne prijavi u predviđenom roku, student gubi status studenta 30.09.2018.g.

Produženje školske godine, počinje 15.10.2018.g., za studenta Master akademskih studija koji su upisali 2016/2017.

Studenti pristupaju produženju godine tako što se u periodu od 8č do 9č, predaju indeks radnicima ispred studentske službe.

Procesuirani indeksi se mogu preuzeti u pauzama nastave u Studentskom Parlamentu kabinet 227.

Potrebna dokumenta:
- indeks
- Uverenje o položenim ispitima
- Molba Dekanu za produženje roka za završetak studija za dva semestra
- Elektronski popunjen i odštampan obrazac ŠV -20 (na adresi

 http://sv20.sf.bg.ac.rs),

 

- prva rata za obnovu godine (50% od ESPB bodova Master rada) na tekući račun fakulteta (840-1443666-83). Poziv na broj 15-60, ako student ima indeks SF-a onda prema uputstvu na ovoj strani

(http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-03-22-01-33-72/1030-b-v-sh-nj-n-cinu-pl-c-nj-sh-l-rin-z-s-ud-n-s-r-d-s-ih-s-udi).

Free Joomla! template by Age Themes