Pristupno predavanje kandidata Dr Jelene Kajalić

Pristupno predavanje kandidata

Dr Jelene Kajalić

za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast „Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima na mreži puteva i ulica“ održaće se u utorak 01.09.2020. godine u 14,00 časova, u prostoriji Saobraćajnog fakulteta za odbranu diplomskih radova, u ulici Vojvode Stepe br. 305.

Tema pristupnog predavanja je: „Koordinisani rad svetlosnih signala“.

 

Obaveštenje o pristupnom predavanju kandidata Dr Jelene Kajalić (PDF)

Free Joomla! template by Age Themes