Termini za upis i obnovu godine na osnovnim studijama

 • 1.10. 2018. i 2.10.2018.  indekse predaju budžetski studenti koji upisuju produženu IV godiinu studija ako su u prethodnoj godini studija imali budžetski status
 • 3.10. 2018., 4.10. 2018. i 5.10. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji obnavljaju IV godini studija
 • 8.10. 2018. i 9.10. 2018. indekse predaju budžetski studenti koji su ispunili min 48 ESPB u prethodnoj godini studija i upisuju II godinu studija
 • 10.10. 2018. indekse predaju budžetski studenti koji su ispunili min 48 ESPB u prethodnoj godini studija i upisuju III godinu studija
 • 11.10. 2018. indekse predaju budžetski studenti koji su ispunili min 48 ESPB u prethodnoj godini studija i upisuju IV godinu studija
 • 12.10. 2018. indekse predaju budžetski studenti koji su upisuju produženu IV godiinu studija ako su u prethodnoj godini studija imalu budžetski status i samofinansirajući studenti koji obnavljaju IV godini studija
 • 15.10. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji su ispunili min 37 ESPB u prethodnoj godini studija i upisuju II godinu studija
 • 16.10. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji su ispunili min 37 ESPB u prethodnoj godini studija i upisuju III godinu studija
 • 17.10. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji su ispunili min 37 ESPB u prethodnoj godini studija i upisuju IV godinu studija
 • 18,10. 2018. i 19.10. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji obnavljaju I godinu studija
 • 22.10. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji obnavljaju II godinu studija
 • 23.10. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji obnavljaju III godinu studija
 • 25.10. 2018. indekse predaju budžetski studenti koji upisuju II
 • 26.10. 2018. indekse predaju budžetski studenti koji upisuju III godinu studija
 • 29.10. 2018. indekse predaju budžetski studenti koji upisuju IV godinu studija i budžetski studenti koji upisuju produženu IV godiinu studija ako su u predhodnoj godini studija imalu budžetski status
 • 30.10. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji su ispunili min 37 ESPB u prethodnoj godini studija i upisuju II godinu studija
 • 31.10. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji su ispunili min 37 ESPB u prethodnoj godini studija i upisuju III godinu studija
 • 01.11. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji su ispunili min 37 ESPB u prethodnoj godini studija i upisuju IV godinu studija
 • 05.11. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji obnavljaju I godini studija
 • 06.11. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji obnavljaju II godini studija
 • 07.11. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji obnavljaju III godini studija
 • 08.11. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji obnavljaju IV godini studija
IMAGE Svečana dodela diploma (27.1.2021.) - Galerija fotografija
Pogledajte fotografije sa svečane dodele diploma, održane 27. januara 2021. godine.

Free Joomla! template by Age Themes