Prozivka i upis kandidata

Prozivka i upis kandidata na osnovne akademske studije u školskoj 2020/2021. godini

 

Kandidati su u obavezi da se strogo pridržavaju dodeljenih satnica dolaska i prozivke radi upisa utvrđenih u Planu aktivnosti.

 

Prozivka kandidata se obavlja u amfiteatru 125 na prvom spratu i u salu neće biti dozvoljen ulazak roditeljima i/ili pratiocima.

Tokom prozivke i upisa potrebno je da kandidati imaju maske i da održavaju socijalnu distancu od 2 metra. Mesta za sedenje su obeležena u skladu sa preporukama u borbi protiv C-19.

Na prozivci kandidati moraju imati važeću ličnu kartu (ili pasoš) i prijavni list. Kada se prozove kandidat bira jedno od svih ponuđenih (preostalih) mesta u trenutku prozivke. Izabrano mesto (karton) sadrži jedan modul, jedan način finansiranja (budžet ili samofinasiranje) i jedinstveni (dodeljen) broj indeksa.

Nakon prozivke i odabiranja mesta Centralna komisija upisuje ime i prezime kandidata na karton i upućuje kandidata na upis u salu 128 na prvom spratu.

 

Ukoliko je kandidat sprečen da lično dođe na prozivku u njegovo ime može i drugo lice obaviti prozivku i upis samo uz Ovlašćenje potpisano od strane kandidata koji se upisuje i ovlašćenog lica. Ovlašćenje mora da sadrži podatke o ovlašćenom licu (ime i prezime, broj lične karte, JMBG, adresu i broj mobilnog telefona), svrhu ovlašćenja i ne mora biti overeno kod notara. U tom slučaju posle završene procedure upisa indeks će biti zadržan u Službi za studentske poslove i kandidat mora lično preuzeti indeks.

Svi prozvani kandidati pre ulaska na upis u salu 128 moraju imati:

  1. Važeću ličnu kartu ili pasoš;
  2. Sva dokumenta sa spiska Potrebna dokumenta za prijavu za kandidate koji su prijavljivanje obavili on-line. Kandidati koji su prijavljivanje obavili ličnim prisustvom donose samo ona dokumenta koja je Centralna komisija zahtevala da se dostave naknadno (na upisu);
  3. Indeks koji kupuju u Skriptarnici fakulteta u suterenu i popunjavaju na obeleženim mestima u holu ispred sale 128 na prvom spratu;
  4. Tri iste fotografije dimenzija 3,5 h 4,5 cm;
  5. Uplatnicu prve rate školarine za kandidate koji su izabrali samofinansirajuća mesta u iznosu od 27.000,00 dinara na račun 840-144366-83, model 97, poziv na broj 68-10 (u prizemlju Fakulteta se nalazi šalter Pošte); Školarina za strane državljane iznosi 2.000,00 evra i prva rata se uplaćuje u dinarskoj protiv vrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan upisa;

skolarina2020

 

  1. Uplatnicu u iznosu od 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere. Ključna uloga Centra za razvoj karijere je da pomaže studentima Univerziteta u Beogradu u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju, da pomogne u sticanju radnog iskustva tokom studiranja i saznanja o svetu poslovanja, te da pripremi studente za uspešni prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja. Uplatu izvršiti na račun 840-144366-83, model 97, poziv na broj 16-92 (u prizemlju Fakulteta se nalazi šalter Pošte);

karijera2020

 

  1. Uplatnicu u iznosu od 500,00 dinara za Studentski standard koji obuhvata sredstva koja se izdvajaju za: pomoć najugroženijim studentima preko Sekcije za pomoć i dotaciju studenata (SPIDS), organizaciju sajma poslova i praksi (Transport and Traffic Business Days) i sličnih projekata, subvencionisane cene putovanja na destinacijama širom Evrope (Saobraćijada, apsolventske i stručne ekskurzije i sl.) kao i štampanje besplatnih primeraka studentskog časopisa „Taljige”. Uplatu izvršiti na račun 160-932916-69 sa pozivom na broj: broj indeksa;

standard2020

  1. Uplatnicu u iznosu od 600,00 dinara za Osiguranje studenata (DOBROVOLjNA) koja podrazumeva zaštitu bez vremenskog i prostornog ograničenja. Obuhvata rizike od: pada, udara električne energije, saobraćajne nezgode, trovanja, opekotine i sl. U slučaju smrti korisniku se isplaćuje osigurana suma, a ukoliko dođe do povrede koja prouzrokuje trajne posledice, isplaćuje se deo osigurane sume u zavisnosti od utvrđenog procenta invaliditeta kao i dnevna naknada za svaki sprečeni dan pohađanja nastave, ukoliko je uzrok okolnost koja ima karakter nesrećnog slučaja. Uplatu izvršiti na račun 160-932916-69 sa pozivom na broj: broj indeksa

Osiguranje2020

Napomena:

Neophodno je da se kandidati u potpunosti pridržavaju svih rokova jer se naknadne Žalbe neće uvažavati.

Ukoliko se kandidat (ili ovlašćeno lice) ne pojavi na prozivci i/ili upisu u terminu definisanom u Planu aktivnosti trajno gubi svoje mesto i pravo upisa. 

Centralna komisija

 

IMAGE Svečana dodela diploma (27.1.2021.) - Galerija fotografija
Pogledajte fotografije sa svečane dodele diploma, održane 27. januara 2021. godine.

Free Joomla! template by Age Themes