CD izdanja

 

Šifra knjige
   
     

210

210 Small

Vidović Milorad, Radivojević Gordana, Ratković Branislava
ROBA U LOGISTIČKIM PROCESIMA
2019, I izdanje, format CD, 476 slajdova, latinica, autorizovana skirpta
ISBN 978-86-7395-398-4,

001_46    cena 200,00
     
     

043

 

043

Vujanić Milan, Antić Boris, Pešić Dalibor
OSNOVE VEŠTAČENJA I PROCENA ŠTETA U SAOBRAĆAJU
2017, I izdanje, format CD, 410 slajdova, ćirilica, autorizovana skripta,
ISBN 978–86–7395–336–6,

001_46    cena 200,00        Vise o     Predgovor knjige
     
     
 199 199 Small

Dimitrijević Branka
VIŠEATRIBUTIVNO ODLUČIVANJE - primene u saobraćaju i transportu
2017, I izdanje, format CD, 236 strana, latinica,
osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑375‑5,

001_46    cena 550,00
     
     

208

 

208 Small

Dimitrijević Branka, Nikolić Miloš
UVOD U TEORIJU ODLUČIVANJA
2019, I izdanje, format CD, 391 slajd, latinica,
autorizovana skripta,
ISBN 978‑86‑7395‑399‑1,

001_46    cena 300,00
     
     
181

181 Small

Dožić Slavica, Babić Danica
PLANIRANJE FLOTE I MREŽE AVIOKOMPANIJE
2019, I izdanje, format CD, 462 slajdova, latinica, autorizovana skripta
ISBN 978-86-7395-407-3,

001_46

  cena 260,00 

     
     
135
 135 Small

Đurđević B. Dragan
TEHNOLOGIJE KOMISIONIRANJA KOMADNIH TERETA
2019, I izdanje, format CD, latinica, pomoćni udžbenik
ISBN 978-86-7395-409-7,

001_46    cena 300,00
     
     
 187  alt Kuzmanović Dragoslav, Vasović Nebojša, Kostić Srđan, Simić Srboljub, Franović Igor, Grozdanović Ines, Todorović-Vasović Kristina, Ranković-Plazinić Biljana
UVOD U TEORIJU HAOSA
2013, I izdanje, format CD, 578 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978–86–7395–318–2,
001_46    cena 270,00

     

198

 198 Small

Malnar Marija, Marković Goran
OSNOVI RADIO KOMUNIKACIJA - zbirka zadataka
2017, I izdanje, format CD, 126 strana, latinica,
pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑377‑9,

001_46    cena 300,00
     

195

 195 Small

Mirković Bojana, Tošić Vojin
VAZDUHOPLOVNA PRISTANIŠTA 3 
2019, II izdanje, format CD, 500 slajdova, latinica, autorizovana skripta
ISBN 978-86-7395-368-7,

001_46      cena 270,00
     
     
     
041

041 Small

Netjasov Feđa
OSNOVI BEZBEDNOSTI VAZDUŠNE PLOVIDBE / INTRODUCTION TO RISK AND SAFETY OF AIR NAVIGATION
2020, III dopunjeno i izmenjeno izdanje, format CD, 773 slajdova, latinica, autorizovana skripta,
ISBN 978–86–7395–425–7,

001_46   cena  250,00
     
124

124

Netjasov Feđa
METODI OCENE BEZBEDNOSTI VAZDUŠNE PLOVIDBE
2016, II izdanje, format CD, 726 slajdova, latinica, autorizovana skripta,
ISBN 978–86–7395–309–0,

001_46    RASPRODATO
     

206

206 Small

Pavlović Norbert
OSNOVI FUNKCIONISANJA ŽELEZNICE
- praktikum sa zbirkom zadataka -

2018, I izdanje, format CD, 160 strana, latinica, pomoćni udžbenik
ISBN 978-86-7395-396-0,

001_46    cena 300,00
     
     
039

 

039 Small

Polovina Nina, Dinić Tanja
VIŠEJEZIČNI REČNIK ODRŽIVOG SAOBRAĆAJA
2020, I izdanje, format CD, 546 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑428‑8,

001_46      cena  500,00

Napomena: Kupovina ovog formata je moguća preko skriptarnice Fakulteta

     
     

078

078_Small

Rusov Srđan
Sistemi vozova velikih brzina
2010, I izdanje, format CD, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑260‑4,

001_46    cena 350,00
     
015

015_Small

Samčović Andreja
GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI – odabrana poglavlja
2011, I izdanje, format CD, 150 strane, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978–86–7395–280–2,
 
001_46    cena 200,00
     
     
154 154

Hrle Zlatko, Pjevčević Danijela, Radonjić Aleksandar
Sistemi elektronske navigacije u vodnom saobraćaju
2006, I izdanje, format CD, 230 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 86‑7395‑217‑4,

001_46    cena 400,00
     
168 168

Hrle Zlatko, Radonjić Aleksandar, Pjevčević Danijela
Primena sistema elektronske navigacije u vodnom saobraćaju
2007, I izdanje, format CD, 263 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑236‑9,

001_46    cena 200,00
     
     
087 087 Small

Čičević Svetlana
PRAKTIKUM IZ OSNOVA ERGONOMIJE
2016, II izdanje, format CD, 222 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978–86–7395–269–7,

001_46    cena 150,00

     

190

 

190 Small

Škiljaica Vladimir, Radonjić Aleksandar, Škiljaica Ivan
EKSPLOATACIONA SVOJSTVA BRODOVA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE
2016, I izdanje, format CD, 140 strana, ćirilica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-359-5,

001_46    cena 350,00

Free Joomla! template by Age Themes