Zajednički - više oblasti

Šifra knjige    
     
012
Novo_ikona_45-1
116 Small Dragoslav Kuzmanović, Gordana Kastratović, Nenad Vidanović
MEHANIKA 1 – Kinematika i Dinamika
2024, V izdanje, format B5, 213 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-418-9,
001_46   cena 600,00

 

 

   
116
Novo_ikona_45-1
116 Small Dragutin Kostić, Zoran Bojković
ELEKTROTEHNIKA
2023, IV izdanje, format B5, 268 strana, latinica, osnovni udžbenik
ISBN 978-86-7395-253-6,
001_46   cena 600,00
 

 

 

 
022 Novo_ikona_45-1 022 Small Nataša Bojković, Marijana Petrović i Tanja Živojinović
ODABRANI MODELI ZA POLITIKU
TRANSPORTA I KOMUNIKACIJA
– analitički alati za podršku odlučivanju
 

2023, I izdanje, format B5, 160 strana, latinica,
pomoćni udžbenik
ISBN 978-86-7395-472-1
001_46   cena 770,00
 

 

 

 
099 035 Small Branka Dimitrijević
VIŠEATRIBUTIVNO ODLUČIVANjE
– primene u saobraćaju i transportu

2023, I izdanje, format B5, 236 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-464-6,
001_46   cena 700,00
 

 

 

 
105

Novo_ikona_45-1

105 Small Nina Polovina
DEUTSCH IM VERKEHRSWESEN
2023, II izdanje, format B5, 108 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑437‑0,
001_46   cena 550,00
 

 

 

 
035 035 Small Tijana Levajković, Katarina Kukić, Dejan Ilić, Ana Jelović, Mirjana Borisavljević, Ninoslav Ćirić, Aleksandar Perović
ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ MATEMATIKE 1
2022, III izdanje, format B5, 449 strana, ćirilica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-333-5,
001_46   cena 830,00
 

 

 

 
011  011 Small Nataša Bojković, Marijana Petrović
UVOD U SAOBRAĆAJ I TRANSPORT
2022, III izdanje, format B5, 238 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86‑7395‑391‑5,
001_46   cena 500,00 

 

 

   
144  144 Small Dalibor Petrović
SOCIOLOGIJA e-KOMUNIKACIJA
2022, I izdanje, format B5, 244 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑455‑4,
001_46   cena 700,00 
 

 

 

 
169  Dušan Teodorović
TRANSPORTNE MREŽE
2021, VI izdanje, format B5, 429 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑239‑0,
001_46   cena 900,00
   

 

 

 214 214 Small Branka Dimitrijević, Vladimir Simić
PRIMENA OPERACIONIH ISTRAŽIVANjA U LOKACIJSKOJ ANALIZI – zbirka rešenih zadataka
2020, I izdanje, format B5, 238 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-424-0,
001_46   cena 750,00

 

 

 

 
076 076 Small Svetozar Vukadinović, Jovan Popović
VEROVATNOĆA I STATISTIKA
2019, I izdanje, format B5, 637 strana, ćirilica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑412‑7,
001_46   cena 1.000,00
Zbog potrebe usaglašavanja sa akreditovanim programom, promenjen je naslov udžbenika. U svim ostalim delovima ovo izdanje se ni u jednom delu, osim potkorične strane, impresuma i CIP katalogizacije ne razlikuje od III izdanja publikovanog 2008. godine pod naslovim „Matematička statistika” pod ISBN oznakom 978-86-7395-165-2.

 

 

   
208   208 Small Branka Dimitrijević, Miloš Nikolić
UVOD U TEORIJU ODLUČIVANjA
2019, I izdanje, format CD, 391 slajd, latinica,
autorizovana skripta,
ISBN 978‑86‑7395‑399‑1,
001_46   cena 300,00
 

 

 

 

020

020_Small

Gordana Dimković‑Telebaković
ENGLISH IN TRANSPORT
AND TRAFFIC ENGINEERING

2022, VII izdanje, format B5, 420 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑180‑5,
001_46   cena 1.000,00

 

 

 

 
044 044 Small Gordana Dimković‑Telebaković
Testovi, zadaci i teme
iz ENGLESKOG JEZIKA

2022, VIII dopunjeno izdanje, format B5, 282 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑427‑1,
001_46   cena 750,00

 

 

 

 

086

086 Small Gordana Dimković‑Telebaković
ENGLISH GRAMMAR for transport and traffic engineers
2022, III izdanje, format B5, 92 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑264‑2,
001_46   cena 400,00

 

 

   

Tanja Dinić, Nina Polovina
OSNOVNI SAOBRAĆAJNI VIŠEJEZIČNI REČNIK – termini iz oblasti
saobraćaja, transporta, logistike, komunikacije i tehničkih nauka

200 200 Small – SRPSKI, engleski, francuski i nemački
2017, I izdanje, format B5, 163 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑378‑6,
ISBN 978‑86‑7395‑382‑3 (za izdavačku celinu),
001_46   cena 530,00
     
201 201 Small – ENGLESKI, srpski, francuski i nemački
2017, I izdanje, format B5, 163 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑379‑3,
ISBN 978‑86‑7395‑382‑3 (za izdavačku celinu),
001_46   cena 530,00
     
202 202 Small – FRANCUSKI, srpski, nemački i engleski 
2017, I izdanje, format B5, 163 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑380‑9,
ISBN 978‑86‑7395‑382‑3 (za izdavačku celinu),
001_46   cena 530,00
     
203 203 Small – NEMAČKI, srpski, engleski i francuski
2017, I izdanje, format B5, 163 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑381‑6,
ISBN 978‑86‑7395‑382‑3 (za izdavačku celinu),
001_46   cena 530,00

 

 

   
068
068 Small Dragoslav Kuzmanović, Gordana Kastratović, Nenad Vidanović, Nikola Mirkov
Zbirka zadataka iz MEHANIKE 1
2021, II izdanje, format B5, 295 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-414-1,
001_46   cena 700,00

 

 

   
187

124

Dragoslav Kuzmanović, Nebojša Vasović, Srđan Kostić, Srboljub Simić, Igor Franović, Ines Grozdanović, Kristina Todorović-Vasović, Biljana Ranković-Plazinić
UVOD U TEORIJU HAOSA
2013, I izdanje, format CD, 578 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978–86–7395–318–2,
001_46   cena 270,00

 

 

   
158

002_Small

Dragan Lazarević
PRIMENE INŽENjERSKOG CRTANjA U SAOBRAĆAJU I TRANSPORTU – zbirka zadataka
2013, I izdanje, format B5, 105 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-322-9,
001_46   cena 400,00

 

 

   
025 025_Small Radomir Mijailović
ELEMENTI TRANSPORTNIH SREDSTAVA I UREĐAJA 
– analiza kvaliteta
2014, I izdanje, format B5, 183 strana, latinica, osnovni udžbenik
ISBN 978-86-7395-332-8
001_46   cena 850,00

 

 

   

117

Novo_ikona_45-1  
117 Small Slobodan Miloradović, Ninoslav Ćirić, Mirjana Borisavljević, Tijana Levajković, Dejan Ilić, Katarina Kukić
ZBIRKA ZADATAKA SA REŠENjIMA
– pripremna nastava iz matematike
za upis u 1. godinu

2021, X dopunjeno izdanje, format A4, 167 strana, ćirilica/latinica, publikacija,
ISBN 978‑86‑7395‑433‑2,
001_46   cena 600,00

 

 

   
178 178 Mirjana Borisavljević
UVOD U LOGIKU – I deo
2009, I izdanje, format B5, 162 strana, ćirilica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑254‑3,
001_46   cena 500,00
 

 

 

 
085

085 Small

Snežana Mladenović, Slađana Janković, Ana Uzelac
OSNOVI PROGRAMIRANjA sa rešenim zadacima
u Visual Basic-u

2018, V izdanje, format B5, 364 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN-978-86-7395 -354-0,
001_46   cena 500,00

 

 

   
164 164 Mira Paskota
METODOLOGIJA KVANTITATIVNIH ISTRAŽIVANjA
2007, I izdanje, format B5, 154 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑231‑4,
001_46   cena 350,00
   

 

 

 
115

108

Mira Paskota, Ivana Jovanović
OSNOVE STATISTIČKIH ISTRAŽIVANjA – praktikum
2013, I izdanje, format B5, 96 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑315‑1,
001_46   cena 500,00

 

 

   
004 004_Small Snežana Pejčić Tarle, Nataša Bojković
EVROPSKA POLITIKA ODRŽIVOG RAZVOJA TRANSPORTA
2012, I izdanje, format B5, 136 strana, latinica, monografija,
ISBN 978‑86‑7395‑298‑7,
001_46   cena 900,00
 

   

 

 
074 074 Dalibor Petrović
U MEĐUMREŽJU – internet i novi obrasci društvenosti
2008, I izdanje, format B5, 189 strana, latinica, monografija,
ISBN 978‑86‑7395‑245‑1,
001_46   cena 500,00
   

 

 

 
042 042 Small Jelica Petrović-Vujačić
OSNOVI EKONOMIJE
2021, III izdanje, format B5, 296 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑265‑9,
001_46   cena 400,00

 

 

   
207 207 Small Jelica Petrović-Vujačić, Snežana Kaplanović, Marko Miljković
INŽENjERSKA EKONOMIJA – u transportu i komunikacijama
2019, I izdanje, format B5, 333 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑397‑7,
001_46   cena 600,00
 

 

 

 
 029 029 Small Maja Petrović, Radovan Štulić
NACRTNA GEOMETRIJA – GEOMETRIJA VIZUELIZACIJE 3D PROSTORA: zbirka zadataka
2022, II izdanje, format A4, 130 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-435-6,
001_46   cena 500,00
 

 

 

 
103 BENCMARKING Marijana Petrović, Snežana Pejčić Tarle, Nataša Gospić
BENČMARKING I POLITIKA TELEKOMUNIKACIJA
2013, I izdanje, format B5, 191 strana, latinica, monografija,
ISBN 978‑86‑7395‑310‑6,
001_46   cena 1.000,00 nakon sniženja 500,00
 

 

 

 
039 039 Small Nina Polovina, Tanja Dinić
VIŠEJEZIČNI REČNIK ODRŽIVOG SAOBRAĆAJA
2020, I izdanje, format CD, 546 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑428‑8,
001_46   cena 500,00

Napomena: Kupovina ovog formata je moguća preko skriptarnice Fakulteta

 

 

 

 
e-book 039 Small Nina Polovina, Tanja Dinić
VIŠEJEZIČNI REČNIK ODRŽIVOG SAOBRAĆAJA
2020, I izdanje, format e-book, 546 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑428‑8,
001_46   cena 500,00

Napomena: Kupovina ovog formata je moguća preko „Akademske misli”. Detaljno uputstvo možete videti OVDE

 

 

   

073

073 Small Dušan Teodorović, Milica Šelmić
RAČUNARSKA INTELIGENCIJA U SAOBRAĆAJU
2019, II izdanje, format B5, 210 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-295-6,
001_46   cena 600,00

 

 

   

102

102 Small Nataša Tomić-Petrović
SAOBRAĆAJNO-TRASPORTNO PRAVO – praktikum
2019, I izdanje, format B5,430 strana, ćirilica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑406‑6,
001_46   cena 900,00

 

 

   

087

087_Small Svetlana Čičević
Praktikum iz OSNOVA ERGONOMIJE
2016, II izdanje, format CD, 222 strane, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978–86–7395–269–7,
001_46   cena 150,00

 

 

   
054 054_Small Svetlana Čičević
UVOD U ERGONOMIJU
2015, I izdanje, format CD, 250 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978–86–7395–341–0,
001_46  RASPRODATO
 

 

 

 

e-book

Uvod u ergonomiju korice Small Svetlana Čičević
UVOD U ERGONOMIJU
2020, II izdanje, format e-book, 250 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978–86–7395–341–0,
001_46   cena 450,00
Napomena: Kupovina ovog formata je moguća preko „Akademske misli”. Detaljno uputstvo možete videti OVDE
 

 

 

 

204

204 Small Olivera Šašić
PREDAVANjA IZ FIZIKE za studente Saobraćajnog fakulteta
2019, II izdanje, format B5, 241 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑383‑0,
001_46   cena 550,00
   

 

 

 
199 199 Small Branka Dimitrijević
VIŠEATRIBUTIVNO ODLUČIVANjE – primene u saobraćaju i transportu
2017, I izdanje, format CD, 236 strana, latinica,
osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑375‑5,
001_46   cena 550,00
 

 

 

 
118 118_Small Nataša Bojković, Marijana Petrović
ODABRANI MODELI ZA POLITIKU TRANSPORTA I TELEKOMUNIKACIJA
2015, I izdanje, format B5, 89 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978-86‑7395‑344‑1,
001_46   cena 400,00

 

 

   
056 alt Dragoslav Kuzmanović, Gordana Kastratović, Nenad Vidanović
MEHANIKA 2 – Statika i Otpornost materijala
2012, I izdanje, format B5, 274 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-292-5,
001_46   cena 1.000,00
 

 

 

 
094 094 Svetozar Vukadinović, Jovan Popović
Zbirka rešenih zadataka
iz MATEMATIČKE STATISTIKE

2008, II izdanje, format B5, 720 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑060‑0,
001_46   cena  850,00 nakon sniženja 600,00
 

 

 

 
136 136 Ratko Šelmić
TEHNIČKA TERMODINAMIKA
2006, I izdanje, format B5, 260 strana, ćirilica, osnovni udžbenik,
ISBN 86‑7395‑207‑7,
001_46   cena 600,00
   

 

 

 
110 110 Ratko Šelmić, Predrag Cvetković, Radomir Mijailović
OPTIMIZACIJA POPREČNIH PRESEKA METALNIH KONSTRUKCIJA
2006, I izdanje, format B5, 134 strana, ćirilica, monografija,
ISBN 86‑7395‑213‑1,
001_46   cena 400,00

 

 

   
101 101 Milan Bukumirović
Zbirka rešenih zadataka iz ELEMENATA TRANSPORTNIH SREDSTAVA I UREĐAJA II
2003, I izdanje, format B5, 190 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 86‑7395‑144‑5,
001_46   cena 600,00
 

 

 

 
032 032 Nadežda Vinaver
Udžbenik FRANCUSKOG JEZIKA sa gramatikom
2002, I izdanje, format B5, 269 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 86‑7395‑120‑8,
001_46   cena 500,00
120 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Mladenović Snežana
Osnovi programiranja – slajdovi sa predavanja

2010., format A5, 66 strana, latinica, publikacija, cena 100,00

Free Joomla! template by Age Themes