Zajednički - više oblasti

Šifra knjige    
     
099 035 Small Branka Dimitrijević
VIŠEATRIBUTIVNO ODLUČIVANjE
– primene u saobraćaju i transportu

2023, I izdanje, format B5, 236 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-464-6,
001_46  cena  700,00
 


   
035 035 Small Levajković Tijana, Kukić Katarina, Ilić Dejan, Jelović Ana, Borisavljević Mirjana, Ćirić Ninoslav, Perović Aleksandar
Zbirka rešenih zadataka iz MATEMATIKE 1
2022, III izdanje, format B5, 449 strana, ćirilica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-333-5,
001_46  cena  830,00
 


   
011  011 Small Bojković Nataša, Petrović Marijana
UVOD U SAOBRAĆAJ I TRANSPORT
2022, III izdanje, format B5, 238 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86‑7395‑391‑5,
001_46  cena 500,00 

 

 

   

118

118_Small

Bojković Nataša, Petrović Marijana
ODABRANI MODELI ZA POLITIKU TRANSPORTA I TELEKOMUNIKACIJA
2015, I izdanje, format B5, 89 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978-86‑7395‑344‑1,

001_46  cena 400,00

 

 

   

178

178

Borisavljević Mirjana
UVOD U LOGIKU ‑ I deo
2009, I izdanje, format B5, 162 strana, ćirilica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑254‑3,

001_46  cena 500,00

 

 

   

101

101

Bukumirović Milan
Zbirka rešenih zadataka iz ELEMENATA TRANSPORTNIH SREDSTAVA I UREĐAJA II
2003, I izdanje, format B5, 190 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 86‑7395‑144‑5,

001_46  cena 600,00

 

 

   
032 032 Vinaver Nadežda
Udžbenik FRANCUSKOG JEZIKA sa gramatikom
2002, I izdanje, format B5, 269 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 86‑7395‑120‑8,
001_46  cena 500,00

 

 

   

076

 

076 Small

Vukadinović Svetozar, Popović Jovan
VEROVATNOĆA I STATISTIKA
2019, I izdanje, format B5, 637 strana, ćirilica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑412‑7,

001_46

 cena 1.000,00

Zbog potrebe usaglašavanja sa akreditovanim programom, promenjen je naslov udžbenika. U svim ostalim delovima ovo izdanje se ni u jednom delu, osim potkorične strane, impresuma i CIP katalogizacije ne razlikuje od III izdanja publikovanog 2008. godine pod naslovim "Matematička statistika" pod ISBN oznakom 978-86-7395-165-2.

 

 

   
094 094 Vukadinović Svetozar, Popović Jovan
Zbirka rešenih zadataka
iz MATEMATIČKE STATISTIKE

2008, II izdanje, format B5, 720 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑060‑0,
001_46  cena  850,00 nakon sniženja 600,00

 

 

   

 214

 

 

214 Small 

 Dimitrijević Branka, Simić Vladimir
PRIMENA OPERACIONIH ISTRAŽIVANjA U LOKACIJSKOJ ANALIZI - zbirka rešenih zadataka
2020, I izdanje, format B5, 238 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-424-0,

001_46

   cena 750,00

     
     
199 199 Small

Dimitrijević Branka
VIŠEATRIBUTIVNO ODLUČIVANjE - primene u saobraćaju i transportu
2017, I izdanje, format CD, 236 strana, latinica,
osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑375‑5,

001_46   cena 550,00
     
     

208

 
208 Small 

Dimitrijević Branka, Nikolić Miloš
UVOD U TEORIJU ODLUČIVANjA
2019, I izdanje, format CD, 391 slajd, latinica,
autorizovana skripta,
ISBN 978‑86‑7395‑399‑1,

001_46   cena 300,00
     
     
     

020

020_Small

Dimković‑Telebaković Gordana
ENGLISH IN TRANSPORT
AND TRAFFIC ENGINEERING

2015, VI izdanje, format B5, 420 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑180‑5,

001_46  cena  1.000,00

 

 

   
044

 

044 Small

Dimković‑Telebaković Gordana
Testovi, zadaci i teme
iz ENGLESKOG JEZIKA

2020, VII dopunjeno izdanje, format B5, 282 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑427‑1,

001_46  cena  750,00

 

 

   

086

086 Small

Dimković‑Telebaković Gordana
ENGLISH GRAMMAR for transport and traffic engineers
2020, II izdanje, format B5, 92 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑264‑2,

001_46  cena  400,00

 

 

   

Dinić Tanja, Polovina Nina
OSNOVNI SAOBRAĆAJNI VIŠEJEZIČNI REČNIK - termini iz oblasti
saobraćaja, transporta, logistike, komunikacije i tehničkih nauka

200

 200 Small

- SRPSKI, engleski, francuski i nemački
2017, I izdanje, format B5, 163 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑378‑6,
ISBN 978‑86‑7395‑382‑3 (za izdavačku celinu),

001_46  cena 530,00
     
201 201 Small 

- ENGLESKI, srpski, francuski i nemački
2017, I izdanje, format B5, 163 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑379‑3,
ISBN 978‑86‑7395‑382‑3 (za izdavačku celinu),

001_46  cena 530,00
     
202  202 Small

- FRANCUSKI, srpski, nemački i engleski 
2017, I izdanje, format B5, 163 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑380‑9,
ISBN 978‑86‑7395‑382‑3 (za izdavačku celinu),

001_46  cena 530,00
     
203 203 Small 

- NEMAČKI, srpski, engleski i francuski
2017, I izdanje, format B5, 163 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑381‑6,
ISBN 978‑86‑7395‑382‑3 (za izdavačku celinu),

001_46  cena 530,00

 

 

   

116

116 Small

Kostić Dragutin, Bojković Zoran
ELEKTROTEHNIKA
2019, III izdanje, format B5, 268 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-253-6,

001_46  cena  600,00

 

 

   
012

 

012 Small Kuzmanović Dragoslav, Kastratović Gordana, Vidanović Nenad
MEHANIKA 1 – Kinematika i Dinamika
2021, IV izdanje, format B5, 213 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-418-9,
001_46  cena  600,00

 

 

   
056 alt Kuzmanović Dragoslav, Kastratović Gordana, Vidanović Nenad
MEHANIKA 2 – Statika i Otpornost materijala
2012, I izdanje, format B5, 274 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-292-5,
001_46  cena 1.000,00

 

 

   
 068

Novo_ikona_45-1

 068 Small

Kuzmanović Dragoslav, Kastratović Gordana, Vidanović Nenad, Mirkov Nikola
Zbirka zadataka iz MEHANIKE 1
2021, II izdanje, format B5, 295 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-414-1,

001_46

   cena 700,00

 

 

   
187

124

Kuzmanović Dragoslav, Vasović Nebojša, Kostić Srđan, Simić Srboljub, Franović Igor, Grozdanović Ines, Todorović-Vasović Kristina, Ranković-Plazinić Biljana
UVOD U TEORIJU HAOSA
2013, I izdanje, format CD, 578 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978–86–7395–318–2,

001_46  cena  270,00

 

 

   
158

002_Small

Lazarević Dragan
PRIMENE INŽENjERSKOG CRTANjA U SAOBRAĆAJU I TRANSPORTU - zbirka zadataka
2013, I izdanje, format B5, 105 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-322-9,
001_46  cena  400,00

 

 

   
025 025_Small Mijailović Radomir
ELEMENTI TRANSPORTNIH SREDSTAVA I UREĐAJA – analiza kvaliteta
2014, I izdanje, format B5, 183 strana, latinica, osnovni udžbenik
ISBN 978-86-7395-332-8

001_46  cena  850,00

 

 

   

117

Novo_ikona_45-1

 

 117 Small

Miloradović Slobodan, Ćirić Ninoslav, Borisavljević Mirjana, Levajković Tijana, Ilić Dejan, Kukić Katarina
ZBIRKA ZADATAKA SA REŠENjIMA
‑ pripremna nastava iz matematike
za upis u 1. godinu

2021, X dopunjeno izdanje, format A4, 167 strana, ćirilica/latinica, publikacija,
ISBN 978‑86‑7395‑433‑2,

001_46  cena  600,00

 

 

   

085

085 Small

Mladenović Snežana, Janković Slađana, Uzelac Ana
OSNOVI PROGRAMIRANjA sa rešenim zadacima
u Visual Basic-u

2018, V izdanje, format B5, 364 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN-978-86-7395 -354-0,

001_46  cena 500,00

 

 

   

164

164

Paskota Mira
METODOLOGIJA KVANTITATIVNIH ISTRAŽIVANjA
2007, I izdanje, format B5, 154 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑231‑4,

001_46  cena 350,00

 

 

   
115

108

Paskota Mira, Jovanović Ivana
OSNOVE STATISTIČKIH ISTRAŽIVANjA - praktikum
2013, I izdanje, format B5, 96 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑315‑1,
001_46  cena 500,00

 

 

   
004 004_Small Pejčić Tarle Snežana, Bojković Nataša
EVROPSKA POLITIKA ODRŽIVOG RAZVOJA TRANSPORTA
2012, I izdanje, format B5, 136 strana, latinica, monografija,
ISBN 978‑86‑7395‑298‑7,
001_46  cena 900,00
     
     

 

 

144
Novo_ikona_45-1

 

144 Small 

Petrović Dalibor
SOCIOLOGIJA e-KOMUNIKACIJA
2022, I izdanje, format B5, 244 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑455‑4,

001_46

   cena 700,00

 

     
     
074 074

Petrović Dalibor
U MEĐUMREŽJU ‑ internet i novi obrasci društvenosti
2008, I izdanje, format B5, 189 strana, latinica, monografija,
ISBN 978‑86‑7395‑245‑1,

001_46  cena 500,00

 

 

   
042

Novo_ikona_45-1

042 Small

Petrović-Vujačić Jelica
OSNOVI EKONOMIJE
2021, III izdanje, format B5, 296 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑265‑9,

001_46    cena 400,00

 

 

   

207

207 Small

Petrović-Vujačić Jelica,
Kaplanović Snežana, Miljković Marko
INŽENjERSKA EKONOMIJA - u transportu i komunikacijama
2019, I izdanje, format B5, 333 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑397‑7,

001_46

cena 600,00

     
     

 029

Novo_ikona_45-1

 

 029 Small  

Petrović Maja, Štulić Radovan
NACRTNA GEOMETRIJA - GEOMETRIJA VIZUELIZACIJE 3D PROSTORA: zbirka zadataka

2022, II izdanje, format A4, 130 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-435-6,

001_46  cena 500,00
     
     
103 BENCMARKING Petrović Marijana, Pejčić Tarle Snežana, Gospić Nataša
BENČMARKING I POLITIKA TELEKOMUNIKACIJA
2013, I izdanje, format B5, 191 strana, latinica, monografija,
ISBN 978‑86‑7395‑310‑6,
001_46  cena 1.000,00 nakon sniženja 500,00
     
     
     

105

Novo_ikona_45-1

 

 

105 Small
 
 

Polovina Nina
DEUTSCH IM VERKEHRSWESEN
2021, I izdanje, format B5, 108 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑437‑0,

001_46   cena 550,00

 

039

 

039 Small

Polovina Nina, Dinić Tanja
VIŠEJEZIČNI REČNIK ODRŽIVOG SAOBRAĆAJA
2020, I izdanje, format CD, 546 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑428‑8,

001_46      cena  500,00

Napomena: Kupovina ovog formata je moguća preko skriptarnice Fakulteta

     
     
e-book 039 Small

Polovina Nina, Dinić Tanja
VIŠEJEZIČNI REČNIK ODRŽIVOG SAOBRAĆAJA
2020, I izdanje, format e-book, 546 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑428‑8,

001_46      cena  500,00

Napomena: Kupovina ovog formata je moguća preko "Akademske misli". Detaljno uputstvo možete videti OVDE

     

 

 

   

073

073 Small Teodorović Dušan, Šelmić Milica
RAČUNARSKA INTELIGENCIJA U SAOBRAĆAJU
2019, II izdanje, format B5, 210 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-295-6,
001_46  cena  600,00

 

 

   

102

102 Small

Tomić-Petrović Nataša
SAOBRAĆAJNO-TRASPORTNO PRAVO - praktikum
2019, I izdanje, format B5,430 strana, ćirilica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑406‑6,

001_46  cena  900,00

 

 

   

087

 

087_Small Čičević Svetlana
Praktikum iz OSNOVA ERGONOMIJE
2016, II izdanje, format CD, 222 strane, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978–86–7395–269–7,
001_46  cena  150,00

 

 

   
054 054_Small Čičević Svetlana
UVOD U ERGONOMIJU
2015, I izdanje, format CD, 250 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978–86–7395–341–0,
001_46 RASPRODATO
     
     

e-book 

 

Uvod u ergonomiju korice Small 

Čičević Svetlana
UVOD U ERGONOMIJU
2020, II izdanje, format e-book, 250 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978–86–7395–341–0,

001_46      cena  450,00

Napomena: Kupovina ovog formata je moguća preko "Akademske misli". Detaljno uputstvo možete videti OVDE

     

204

204 Small 

Šašić Olivera
PREDAVANjA IZ FIZIKE za studente Saobraćajnog fakulteta
2019, II izdanje, format B5, 241 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑383‑0,

001_46  cena 550,00

 

 

   

136

136

Šelmić Ratko
TEHNIČKA TERMODINAMIKA
2006, I izdanje, format B5, 260 strana, ćirilica, osnovni udžbenik,
ISBN 86‑7395‑207‑7,

001_46  cena 600,00

 

 

   

110

110

Šelmić Ratko, Cvetković Predrag, Mijailović Radomir
OPTIMIZACIJA POPREČNIH PRESEKA METALNIH KONSTRUKCIJA
2006, I izdanje, format B5, 134 strana, ćirilica, monografija,
ISBN 86‑7395‑213‑1,

001_46  cena 400,00
120 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Mladenović Snežana
Osnovi programiranja – slajdovi sa predavanja

2010., format A5, 66 strana, latinica, publikacija, cena 100,00

Free Joomla! template by Age Themes