NAJNOVIJE

U okviru ove strane nalaze se informacije o publikovanim naslovima tokom tekuće i prethodne godine
 
 
Šifra
knjige
   

ZAJEDNIČKI – VIŠE OBLASTI     
105 105 Small Nina Polovina
DEUTSCH IM VERKEHRSWESEN
2023, II izdanje, format B5, 108 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑437‑0,
001_46   cena  550,00
 

 

 

 
 116 116 Small Dragutin Kostić, Zoran Bojković
ELEKTROTEHNIKA
2023, IV izdanje, format B5, 268 strana, latinica, osnovni udžbenik
ISBN 978-86-7395-253-6,
001_46   cena  600,00
 

 

 

 
022 022 Small Nataša Bojković, Marijana Petrović i Tanja Živojinović
ODABRANI MODELI ZA POLITIKU
TRANSPORTA I KOMUNIKACIJA
– analitički alati za podršku odlučivanju
 

2023, I izdanje, format B5, 160 strana, latinica,
pomoćni udžbenik
ISBN 978-86-7395-472-1
001_46   cena  770,00
 

 

 

 
144
144 Small Dalibor Petrović
SOCIOLOGIJA e-KOMUNIKACIJA
2022, I izdanje, format B5, 244 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑455‑4,
001_46   cena 700,00 
 

 

 

 
029
029 Small Maja Petrović, Radovan Štulić
NACRTNA GEOMETRIJA – GEOMETRIJA VIZUELIZACIJE 3D PROSTORA: zbirka zadataka

2022, II izdanje, format A4, 130 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-435-6,

001_46   cena 500,00 

 

 

 

 

117

117 Small Miloradović Slobodan, Ćirić Ninoslav, Borisavljević Mirjana, Levajković Tijana, Ilić Dejan, Kukić Katarina
ZBIRKA ZADATAKA SA REŠENjIMA
– pripremna nastava iz matematike
za upis u 1. godinu

2021, X dopunjeno izdanje, format A4, 167 strana, ćirilica/latinica, publikacija,
ISBN 978‑86‑7395‑433‑2,
001_46   cena  600,00
     
     ŽELEZNIČKI     
097  177 Small Norbert Pavlović
BEZBEDNOST ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA
2023, I izdanje, format B5, 248 strane, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-476-9,
001_46   cena 880,00
 

 

 

 
125 177 Small Miloš Ivić
ŽELEZNIČKE PRUGE
2023, II izmenjeno i dopunjeno izdanje, format B5, 262 strane, ćirilica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-465-3,
001_46   cena 850,00
 

 

 

 
123 177 Small Miloš Ivić, Ivan Belošević
ŽELEZNIČKE PRUGE I STANICE – postrojenja za vezu koloseka
2023, I izdanje, format B5, 238 strane, ćirilica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-469-1,
001_46   cena 850,00
 

 

 

 
182 177 Small Slavko Vesković, Mirko Čičak i Sanjin Milinković
TEHNOLOGIJA ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA
2022, I izdanje, format B5, 438 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-463-9,
001_46   cena 950,00
 

 

 

 

e-knjiga

Marketing u zeleznickom saobracaju Small Dragana Macura, Nebojša Bojović
MARKETING U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU
2021, I izdanje, format e-book, 232 strana, ćirilica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-446-2,
001_46   cena 600,00

Napomena: Kupovina ovog formata je moguća preko „Akademske misli”. Detaljno uputstvo možete videti OVDE 

     
     DRUMSKI     
021   021 Small Vladimir Đorić, Dragana Petrović i Ivan Ivanović
PLANIRANjE SAOBRAĆAJA
– modeliranje i prognoze
2023, I izdanje, format B5, 304 strane, ćirilica, osnovni udžbenik
ISBN 978-86-7395-473-8
001_46   cena 1.050,00
 

 

 

 
133 133 Small Nikola Čelar, Jelena Kajalić, Stamenka Stanković, 

REGULISANjE SAOBRAĆAJNIH TOKOVA

2021, I izdanje, format B5, 232 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑438‑7,

001_46   cena 700,00 
 

 

 

 

047

177 Small Aleksandar Manojlović, Olivera Medar
TROŠKOVNA EFIKASNOST DRUMSKOG
I GRADSKOG TRANSPORTA

2023, I izdanje, format B5, 168 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-468-4,
001_46   cena 820,00
 

 

 

 
031 177 Small Ivan Ivković, Mirko Spasić
MOTORNA VOZILA
– zbirka rešenih zadataka

2023, II izmenjeno i dopunjeno izdanje, format B5, 168 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-466-0,
001_46   cena 400,00
 

 

 

 
070 070 Small Davor Vujanović
UPRAVLjANjE ODRŽAVANjEM VOZNIH PARKOVA
2021, II izdanje, format B5, 172 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑390‑8,
001_46   cena 450,00

 

 

 

 

155

155 Small Draženko Glavić, Marina Milenković
KOMERCIJALNA EKSPLOATACIJA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE
2021, I izdanje, format B5, 174 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑441‑7,
001_46   cena 750,00
 

 

 

 
018
018 Small Krsto Lipovac, Jelica Davidović, Svetlana Bačkalić, Boško Matović, Nenad Marković, Emir Smailović
OSNOVE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA – praktikum

2021, I izdanje, format B5, 207 strana, ćirilica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑436‑3,

001_46   cena 600,00

 

 

 

 

138

138 Small Slaven Tica, Predrag Živanović, Stanko Bajčetić

TEHNOLOGIJA TRANSPORTA PUTNIKA
2021, I izdanje, format B5, 376 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑439‑4,

001_46   cena 750,00

 

     
     VODNI     
145
Vladislav Maraš
UPRAVLjANjE LINIJSKIM BRODARSTVOM
2022, I izdanje, format B5, 199 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑456‑1, 
001_46   cena 500,00 
 

 

 

 

e-knjiga

Navigacija u VS prirucnik koriceB5 Danijela Pjevčević, Zlatko Hrle
NAVIGACIJA U VODNOM SAOBRAĆAJU – priručnik
2021, I izdanje, format e-book, 100 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-447-9,
001_46   cena 400,00

Napomena: Kupovina ovog formata je moguća preko „Akademske misli”. Detaljno uputstvo možete videti OVDE

     
     VAZDUŠNI     
189 189 Small Radosav Jovanović
UVOD U EKONOMIKU INFRASTRUKTURE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
2021, I izdanje, format B5, 169 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86‑7395‑443‑1,
001_46   cena 760,00
 

 

 

 

e-knjiga

Metodi ocene Small Feđa Netjasov
METODI OCENE BEZBEDNOSTI
VAZDUŠNE PLOVIDBE / METHODS FOR RISK AND SAFETY ASSESSMENT OF AIR NAVIGATION

2021, III izdanje, format e-book, 726 strana, latinica, autorizovana skripta,
ISBN 978-86-7395-309-0,
001_46   cena 350,00

Napomena: Kupovina ovog formata je moguća preko „Akademske misli”. Detaljno uputstvo možete videti OVDE

 

 

 

 
013

alt

Feđa Netjasov, Obrad Babić
KONTROLA LETENjA 2 – Postupci instrumentalnih prilaza i odleta
2021, III izdanje, format B5, 230 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86‑7395‑324‑3,
001_46   cena 950,00
 

 

 

 

140

140 Small

Branimir Stojiljković, Ljubiša Vasov

MEHANIKA LETA – praktikum
2021, I izdanje, format B5, 136 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑440‑0,

001_46   cena 650,00
 

 

 

 

169

169 Small

Dušan Teodorović
TRANSPORTNE MREŽE
2021, VI izdanje, format B5, 429 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑239‑0,
001_46   cena 900,00
     
        LOGISTIKA     
147 177 Small Milorad Kilibarda, Milan Andrejić, Vukašin Pajić
ŠPEDICIJA I MEĐUNARODNA LOGISTIKA
2023, I izdanje, format B5, 439 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-470-7,
001_46   cena 900,00
 

 

 

 
149 

177 Small

 

Milan Andrejić, Vukašin Pajić, Milorad Kilibarda
PRAKTIKUM IZ ŠPEDICIJE
2022, I izdanje, format B5, 416 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-460-8,
001_46   cena 960,00
 

 

 

 
142 142 Small

Svetlana Dabić-Miletić
LANCI SNABDEVANjA
2022, I izdanje, format B5, 264 strana, latinica, osnovni udžbenik
ISBN 978-86-7395-452-3,

001_46   cena 850,00
 

 

 

 

e-knjiga

Kontroling i performanse Small

Gordana Radivojević, Dražen Popović, Milica Mitrović
KONTROLING I PERFORMANSE U LOGISTICI
2022, I izdanje, format e-book, 385 slajdova, latinica, autorizovana skripta,
ISBN 978-86-7395-450-9,

001_46   cena 400,00

Napomena: Kupovina ovog formata je moguća preko „Akademske misli”. Detaljno uputstvo možete videti OVDE

 

 

 

 

e-knjiga

Primena GIS u logistici Small

Gordana Radivojević, Dražen Popović, Milica Mitrović
PRIMENA GEOGRAFSKIH INFORMACIONIH SISTEMA U LOGISTICI
2022, I izdanje, format e-book, 422 slajdova, latinica, autorizovana skripta,
ISBN 978-86-7395-449-3,

001_46   cena 400,00

Napomena: Kupovina ovog formata je moguća preko „Akademske misli”. Detaljno uputstvo možete videti OVDE

 

 

 

 
143 177 Small

Branislava Ratković, Branka Dimitrijević

LOKACIJSKI MODELI U LOGISTICI OPASNIH MATERIJA

2022, I izdanje, format B5, 152 strana, latinica, osnovni udžbenik,

ISBN 978‑86‑7395‑454‑7,

001_46  cena  550,00

 

     
     POŠTANSKI TELEKOMUNIKACIONI     
 091 091 Small 

Božidar Radenković, Milorad Stanojević,
Marijana Despotović-Zrakić, Zorica Bogdanović, Marko Đogatović, Dušan Barać, Aleksandra Labus
RAČUNARSKA SIMULACIJA – praktikum
2022, I izdanje, format A4, 385 strana, ćirilica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7680‑399‑6 (FON) 
i 978‑86‑7395‑448‑6 (SF)

001_46   cena 950,00
 

 

 

 
 209  209 Small

Andreja Samčović
GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI
2022, II dopunjeno i izmenjeno izdanje, format B5, 253 strana, latinica, osnovni udžbenik
ISBN 978-86‑7395‑451‑6,

001_46    cena 800,00
 

 

 

 
141 141 Small

Marija Malnar, Goran Marković
OSNOVI RADIO KOMUNIKACIJA – zbirka zadataka
2021, II dopunjeno izdanje, format B5, 192 strana, latinica,
pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑442‑4,

001_46    cena 500,00
 

 

 

      
     
120 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Mladenović Snežana
Osnovi programiranja – slajdovi sa predavanja

2010., format A5, 66 strana, latinica, publikacija, cena 100,00

Free Joomla! template by Age Themes