NAJNOVIJE

U okviru ove strane nalaze se informacije o publikovanim naslovima tokom tekuće i prethodne godine
 
 
Šifra
knjige
   

ZAJEDNIČKI - VIŠE OBLASTI     
 068

Novo_ikona_45-1

068 Small

Kuzmanović Dragoslav, Kastratović Gordana, Vidanović Nenad, Mirkov Nikola
ZBIRKA ZADATAKA IZ MEHANIKE 1
2021., II izdanje, format B5, 295 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-414-1,

001_46

   cena 700,00

 

 

 

   

117

Novo_ikona_45-1

117 Small

Miloradović Slobodan, Ćirić Ninoslav, Borisavljević Mirjana, Levajković Tijana, Ilić Dejan, Kukić Katarina
ZBIRKA ZADATAKA SA REŠENJIMA
‑ pripremna nastava iz matematike
za upis u 1. godinu

2021., IX dopunjeno izdanje, format A4, 163 strana, ćirilica/latinica, publikacija,
ISBN 978‑86‑7395‑433‑2,

001_46  cena  600,00

 

 

 

   
042

Novo_ikona_45-1

 
 042 Small

Petrović-Vujačić Jelica
OSNOVI EKONOMIJE
2021., III izdanje, format B5, 296 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑265‑9,

001_46    cena 400,00

 

 

 

   
029

Novo_ikona_45-1

029 Small

Petrović Maja, Štulić Radovan
NACRTNA GEOMETRIJA - GEOMETRIJA VIZUELIZACIJE 3D PROSTORA: zbirka zadataka

2021., I izdanje, format A4, 130 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-435-6,

001_46  cena 500,00 

 

 

 

   

105

Novo_ikona_45-1

105 Small 

Polovina Nina
DEUTSCH IM VERKEHRSWESEN
2021., I izdanje, format B5, 108 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑437‑0,

001_46  cena  550,00

 

 

 

 

   
     
     
     
     
     
011

 

011 Small

Bojković Nataša, Petrović Marijana
UVOD U SAOBRAĆAJ I TRANSPORT
2020., II izdanje, format B5, 238 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86‑7395‑391‑5,

001_46  cena 500,00 
     
     
214

 

214 Small

Dimitrijević Branka, Simić Vladimir
PRIMENA OPERACIONIH ISTRAŽIVANJA U LOKACIJSKOJ ANALIZI - zbirka rešenih zadataka
2020., I izdanje, format B5, 238 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-424-0,

001_46

   cena 750,00

     
     
044

 

044 Small

Dimković‑Telebaković Gordana
Testovi, zadaci i teme
iz ENGLESKOG JEZIKA

2020., VII dopunjeno izdanje, format B5, 282 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑427‑1,

001_46  cena  750,00
     
     

086

 

086 Small

Dimković‑Telebaković Gordana
ENGLISH GRAMMAR for transport and traffic engineers
2020., II izdanje, format B5, 92 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑264‑2,

001_46  cena  400,00
     
     
012

 

 
012 Small 

Kuzmanović Dragoslav, Kastratović Gordana, Vidanović Nenad
MEHANIKA 1 – Kinematika i Dinamika
2020., III izdanje, format B5, 213 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-418-9,

001_46  cena  600,00
     
     
 039

 

039 Small   

Polovina Nina, Dinić Tanja
VIŠEJEZIČNI REČNIK ODRŽIVOG SAOBRAĆAJA
2020., I izdanje, format CD, 546 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑428‑8,

001_46      cena  500,00

Napomena: Kupovina ovog formata je moguća preko skriptarnice Fakulteta

     
     
e-book
 
 039 Small  

Polovina Nina, Dinić Tanja
VIŠEJEZIČNI REČNIK ODRŽIVOG SAOBRAĆAJA
2020., I izdanje, format e-book, 546 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑428‑8,

001_46      cena  500,00

Napomena: Kupovina ovog formata je moguća preko "Akademske misli". Detaljno uputstvo možete videti OVDE

     
     
e-book

 

 
 Uvod u ergonomiju korice Small

Čičević Svetlana
UVOD U ERGONOMIJU
2020., II izdanje, format e-book, 250 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978–86–7395–341–0,

001_46      cena  450,00

Napomena: Kupovina ovog formata je moguća preko "Akademske misli". Detaljno uputstvo možete videti OVDE

     
     
     ŽELEZNIČKI     
     
     
     
     

023

023 Small

Bošković Branislav
REGULATORNI SISTEM ŽELEZNIČKOG TRANSPORTA
2020., II izdanje, format B5, 302 strana, ćirilica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑423‑3,

001_46  cena 720,00
     
     
     DRUMSKI     
070Novo_ikona_45-1 070 Small

Vujanović Davor
UPRAVLJANJE ODRŽAVANJEM VOZNIH PARKOVA
2021., II izdanje, format B5, 172 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑390‑8,

001_46

  cena 450,00

 

 

 

   

155

Novo_ikona_45-1 

155 Small

Glavić Draženko, Milenković Marina
KOMERCIJALNA EKSPLOATACIJA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE
2021., I izdanje, format B5, 174 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑441‑7,

001_46  cena 750,00
     
     
     
     
 018Novo_ikona_45-1 018 Small 

Lipovac Krsto, Davidović Jelica, Bačkalić Svetlana, Matović Boško, Marković Nenad, Smailović Emir
OSNOVE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA - praktikum

2021., I izdanje, format B5, 207 strana, ćirilica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑436‑3,

001_46    cena  600,00

 

 

 

   

138
Novo_ikona_45-1

138 Small   

Tica Slaven, Živanović Predrag, Bajčetić Stanko
TEHNOLOGIJA TRANSPORTA PUTNIKA
2021., I izdanje, format B5, 376 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑439‑4,

001_46    cena  750,00

 

 

 

   
133
Novo_ikona_45-1
 
133 Small   

Čelar Nikola, Kajalić Jelena, Stanković Stamenka, 
REGULISANJE SAOBRAĆAJNIH TOKOVA
2021., I izdanje, format B5, 232 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑438‑7,

001_46

   cena 700,00

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
048 048 Small

Đorić Vladimir, Petrović Dragana, Ivanović Ivan, Jović Jadranka
PLANIRANJE SAOBRAĆAJA
- analiza transportnih zahteva

2020., II izdanje, format B5, 284 strana, ćirilica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86‑7395‑389‑2,

001_46    cena  700,00
     
     
     
034 034 Small

Ivković Ivan
MOTORNA VOZILA 
2020., I izdanje, format B5, 326 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑432‑5,

001_46     cena 850,00
     
     
     

 

122

 

122 Small

Milosavljević Nada, Simićević Jelena
PARKIRANJE
2020., II izdanje, format B5, 216 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑386‑1,

001_46

    cena 600,00

     
     
     

066

 066 Small

Pešić Dalibor, Antić Boris
BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA - procene šteta
2020., I izdanje, format B5, 152 strana, ćirilica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑416‑5,

001_46  cena 650,00

 

     
     
     

033

 
033 Small 

Čelar Nikola, Stanković Stamenka, Kajalić Jelena
OSNOVE UPRAVLJANJA SVETLOSNIM SIGNALIMA
2020., II izdanje, format B5, 179 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑394‑6,

001_46     cena 650,00
     
     
     VODNI     

213

 

 

213 Small

 

Radmilović Zoran
KLIMATSKI I EKOLOŠKI ODRŽIVI TRANSPORT - Opšta tipologija uticaja transporta na okruženje i promenu klime: ublažavanje i prilagođavanje
2020., I izdanje, format B5, 406 strana, latinica,
monografija
ISBN 978‑86‑7395‑420‑2,

001_46  cena 1.000,00
     
     
     VAZDUŠNI     
189Novo_ikona_45-1 189 Small

Jovanović Radosav
UVOD U EKONOMIKU INFRASTRUKTURE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
2021., I izdanje, format B5, 169 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86‑7395‑443‑1,

001_46      cena 760,00
     
     
     
013
Novo_ikona_45-1

alt

Netjasov Feđa, Babić Obrad
KONTROLA LETENJA 2 - Postupci instrumentalnih prilaza i odleta
2021., III izdanje, format B5, 230 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86‑7395‑324‑3,

001_46      cena 950,00
     
     

140
Novo_ikona_45-1

 

 

140 Small

 
 

Stojiljković Branimir, Vasov Ljubiša
MEHANIKA LETA - praktikum
2021., I izdanje, format B5, 136 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑440‑0,

001_46  cena 650,00
     
     

169

Novo_ikona_45-1

169 Small

Teodorović Dušan
TRANSPORTNE MREŽE
2021., VI izdanje, format B5, 429 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑239‑0,

001_46      cena 900,00
     
     

 

 

 

   
     
     
     
     
038
038 Small 

Babić Obrad, Netjasov Feđa
KONTROLA LETENJA
2020., III izdanje, format B5, 366 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-289-5,

001_46      cena  1.150,00
     
     
     
e-book
001 SF OBVP prednja

Netjasov Feđa
OSNOVI BEZBEDNOSTI VAZDUŠNE PLOVIDBE / INTRODUCTION TO RISK AND SAFETY OF AIR NAVIGATION
2020., III dopunjeno i izmenjeno izdanje, format e-book, 773 slajdova, latinica, autorizovana skripta,
ISBN 978–86–7395–425–7,

001_46      cena  250,00

Napomena: Kupovina ovog formata je moguća preko "Akademske misli". Detaljno uputstvo možete videti OVDE
     
     
     
041
041 Small 

Netjasov Feđa
OSNOVI BEZBEDNOSTI VAZDUŠNE PLOVIDBE / INTRODUCTION TO RISK AND SAFETY OF AIR NAVIGATION
2020., III dopunjeno i izmenjeno izdanje, format CD, 773 slajdova, latinica, autorizovana skripta,
ISBN 978–86–7395–425–7,

001_46   cena  250,00
     
     
     
104
104 Small 

Kalić Milica, Babić Danica, Dožić Slavica
OSNOVI VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
2020., I izdanje, format B5, 184 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86‑7395‑421‑9,

001_46   cena  600,00
     
     
     
194
194 Small 

Čokorilo Olja
BEZBEDNOST VAZDUHOPLOVA
2020., II dopunjeno izdanje, format B5, 198 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑417‑2,

001_46         cena  800,00
     
     
        LOGISTIKA     
114

 

114 Small 

Bjelić Nenad, Popović Dražen, Vidović Milorad
SIMULACIJA LOGISTIČKIH SISTEMA – zbirka zadataka
2020., I izdanje, format B5, 180 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑415‑8,

001_46    cena  600,00
     
     
     

186

 

186 Small

Kilibarda Milorad
MARKETING U LOGISTICI
2020., I izdanje, format B5, 284 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑413‑4,

001_46    cena  900,00
     
     
        

POŠTANSKI

TELEKOMUNIKACIONI
     

141

Novo_ikona_45-1

141 Small

Malnar Marija, Marković Goran
OSNOVI RADIO KOMUNIKACIJA - zbirka zadataka
2021., II dopunjeno izdanje, format B5, 192 strana, latinica,
pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑442‑4,

001_46    cena 500,00
     
     
     
     
     
     
     

 212

 

212 Small

Jevtić Nenad, Bugarčić Pavle
Zbirka zadataka iz OSNOVA ELEKTRONIKE
2020., I izdanje, format B5, 233 strana, latinica,
pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑422-6,

001_46

    cena  650,00         

     
     
          
     
120 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Mladenović Snežana
Osnovi programiranja – slajdovi sa predavanja

2010., format A5, 66 strana, latinica, publikacija, cena 100,00

Free Joomla! template by Age Themes