POŠTANSKI; TELEKOMUNIKACIONI

 PTS postanskiPTS postanski    PTS telekomunikacioni

 

Šifra
knjige
   
     
193
Novo_ikona_45-1
082_Small

Branka Mikavica
ODABRANA POGLAVLJA IZ REINŽENJERINGA PROCESA U E-KOMUNIKACIJAMA

2023, I izdanje, format B5, 239 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-471-4,

001_46   cena 950,00

 

 

   
082

082_Small

Milan Bukumirović, Aleksandar Čupić
TEHNOLOGIJA MEHANIZOVANE PRERADE POŠTANSKIH POŠILJAKA
2012, I izdanje, format B5, 348 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑305‑2,

001_46    cena 1.350,00 nakon sniženja 950,00 

 

 

   
146

146_Small

Nataša Gospić, Goran Đukanović, Aleksandar Đurović
REINŽENJERING PROCESA U E-KOMUNIKACIJAMA
2015, I izdanje, format B5, 148 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-346-5,

001_46   cena 600,00

 

 

   
180

180_Small

Nataša Gospić, Igor Tomić,
Duško Popović, Dragan Bogojević
RAZVOJ MOBILNIH KOMUNIKACIJA
– od GSM do LTE –

2010, I izdanje, format B5, 268 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-268-0,

001_46   cena 650,00

 

 

   

175 

175 Small

Momčilo Dobrodolac, Dejan Marković,
Mladenka Blagojević
EKSPLOATACIJA POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA
2016, I izdanje, format B5, 250 strana, latinica, osnovni udžbenik
ISBN 978-86-7395-356-4,

001_46   cena 850,00

 

 

   

212 

212 Small

Nenad Jevtić, Pavle Bugarčić
Zbirka zadataka iz OSNOVA ELEKTRONIKE
2020, I izdanje, format B5, 233 strana, latinica,
pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑422-6,

001_46    cena 650,00

 

 

   
 197

 

 197 Small

Marija Malnar, Goran Marković
Praktikum iz OSNOVA RADIO KOMUNIKACIJA
2019, II izdanje, format A4, 125 strana, latinica,
pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑376‑2,

001_46    cena 400,00

 

 

   

141

Novo_ikona_45-1

141 Small

Marija Malnar, Goran Marković
OSNOVI RADIO KOMUNIKACIJA – zbirka zadataka
2021, II dopunjeno izdanje, format B5, 192 strana, latinica,
pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑442‑4,

001_46    cena 500,00

 

 

   

198


 
198 Small

Marija Malnar, Goran Marković
OSNOVI RADIO KOMUNIKACIJA – zbirka zadataka
2017, I izdanje, format CD, 126 strana, latinica,
pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑377‑9,

001_46    cena 300,00
     

 

 

   

112

112_Small

Dejan Marković, Biljana Grgurović
POŠTANSKI SAOBRAĆAJ
2006, I izdanje, format B5, 206 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 86‑7395‑212‑3,

001_46   cena 650,00

 

 

   
081

081_Small

Goran Marković
OSNOVI TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA
2012, I izdanje, format B5, 237 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 86‑7395‑301‑4,

001_46   cena 1.080,00 nakon sniženja 700,00

 

 

   
111

111_Small

Ranko Nedeljković, Branka Dimitrijević
OPERACIONA ISTRAŽIVANJA U POŠTANSKOM I TELEKOMUNIKACIONOM SAOBRAĆAJU
– zbirka rešenih zadataka
2010, I izdanje, format B5, 165 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-267-3,

001_46   cena 750,00 nakon sniženja 500,00

 

 

   

051

051_Small

Radivoj Petrović, M. Vujošević, D. Petrović
OPTIMIZACIJA REDUNDANTNIH SISTEMA
1993, I izdanje, format B5, 155 strana, latinica, pomoćni i monografija,
ISBN 86‑80897‑63‑9,

001_46    cena 200,00

 

 

   

071

071_Small

Božidar Radenković, Milorad Stanojević,
Aleksandar Marković
RAČUNARSKA SIMULACIJA
2009, IV izdanje, format B5, 313 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑102‑7 (SF) i 978‑86‑7680‑014‑8,

001_46   cena 500,00

 
   

 091
Novo_ikona_45-1

 

 

091 Small

Božidar Radenković, Milorad Stanojević,
Marijana Despotović-Zrakić, Zorica Bogdanović, Marko Đogatović, Dušan Barać, Aleksandra Labus
RAČUNARSKA SIMULACIJA – praktikum
2022, I izdanje, format A4, 385 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7680‑399‑6 (FON) 
i 978‑86‑7395‑448‑6 (SF)

001_46   cena 950,00

 

 

   
069

069_Small

Valentina Radojičić
PROGNOZIRANJE U TELEKOMUNIKACIJAMA
2003, I izdanje, format B5, 235 strana, latinica, monografija,
ISBN 86‑7395‑141‑0,

001_46    cena 500,00

 

 

   
185

185_Small

Valentina Radojičić, Bojan Bakmaz
PRIMENA KVANTITATIVNIH METODA PROGNOZIRANJA U TELEKOMUNIKACIJAMA
2010, I izdanje, format B5, 90 strana, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-275-8,

001_46   cena 600,00 nakon sniženja 300,00

 

 

   
090

090_Small

Valentina Radojičić, Bojan Bakmaz,
Stevan Veličković
PROGNOZIRANJE NOVIH
TELEKOMUNIKACIONIH SERVISA

2013, I izdanje, format B5, 160 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-307-6

001_46   cena 1.150,00 nakon sniženja 700,00

 

 

   
040

040_Small

Vesna Radonjić Đogatović,
Aleksandra Kostić-Ljubisavljević
OSNOVI TARIFIRANJA U TELEKOMUNIKACIJAMA
2015, I izdanje, format B5, 297 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978‑86‑7395‑348‑9,

001_46    cena 2.000,00

 

 

   
015

015_Small

Andreja Samčović
GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI
– odabrana poglavlja

2011, I izdanje, format CD, 150 strane, latinica, pomoćni udžbenik,
ISBN 978–86–7395–280–2,

001_46    cena 200,00

 

 

   

 

209
Novo_ikona_45-1

 

 

209 Small

Andreja Samčović
GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI
2022, II dopunjeno i izmenjeno izdanje, format B5, 253 strana, latinica, osnovni udžbenik
ISBN 978-86‑7395‑451‑6,

001_46    cena 800,00

 

 

   
188

188_Small

Andreja Samčović
MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE
2015, I izdanje, format B5, 253 strana, latinica, osnovni udžbenik
ISBN 978-86‑7395‑343‑4,

001_46    cena 1.300,00 nakon sniženja 900,00

 

 

   
064

064_Small

Bojan Stanivuković
NOVČANO POSLOVANJE
2012, I izdanje, format B5, 246 strana, latinica, osnovni udžbenik,
ISBN 978-86-7395-294-9,

001_46    cena 1.250,00 nakon sniženja 850,00

 

 

   

191

 

191 Small

Mirjana Stojanović
RAČUNARSKE MREŽE
2016, I izdanje, format B5, 350 strana, latinica, osnovni udžbenik
ISBN 978-86-7395-362-5,

001_46    cena 1.500,00 nema na stanju

 

 

   

148

148_Small

Mirjana D. Stojanović,
Vladanka Aćimović‑Raspopović
INŽENJERING TELEKOMUNIKACIONOG SAOBRAĆAJA U MULTISERVISNIM IP MREŽAMA
2006, I izdanje, format B5, 260 strana, latinica, monografija,
ISBN 86‑7395‑214‑X,

001_46    cena 750,00

Free Joomla! template by Age Themes