Gostujuće predavanje Prof. dr Dušana M. Stipanovića sa Univerziteta Illinois Urbana – Champaign, Urbana, Illinois

Na Saobraćajnom fakulteta u Beogradu 23.05.2024. godine, sa početkom u 10,15 časova u sali 325/II, Prof. Stipanović će održati predavanje na temu UPRAVLJANJE AUTONOMNIM VOZILIMA SA GARANCIJAMA IZBEGAVANJA SUDARA

Kratka biografija profesora Stipanovića,

Dr Dušan Stipanović diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu, odsek za automatiku, elektroniku i telekomunikacije, u Beogradu 1994. godine. Nakon diplomiranja nastavlja studije u SAD, na Univerzitetu Santa Clara u Kaliforniji gde magistrira 1996.  i  doktorira 2000. Godine. Od 2001. do 2004. dr Stipanović je u okviru post doktorskog usavrašavanja bio istraživač - saradnik u Laboratoriji za hibridne sisteme profesorke Claire Tomlin na Odseku za aeronautiku i astronautiku na Univerzitetu Stanford. Od 2004. prelazi na Univerzitetu Ilinoj u Urbana – Champaign, gde je danas redovni profesor pri grupi za upravljanje na odseku za sistemsko inženjerstvo i operaciona istraživanja i u grupi za kontrolu Laboratorije za koordinirane nauke.

Takođe je gostujući profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Dr Stipanović je bio i gostujuči profesor na odseku za elektrotehniku i računarstvo na Univerzitetu Kalifonija u Berkliju, Tehničkom fakultetu u Novom Sadu i Departmanu za robotiku i trelematiku na Univerzitetu u Virzburgu u Nemačkoj. Naučni interesi dr Stipanovića  između ostalog, uključuju decentralizovano upravljnje  i  estimaciju,teoriju stabilnosti, optimalno upravljanje i teoriju dinamičkih igara sa primenom na upravljanje autonomnih vozila. Dr Stipanović je bio član uredničkih odbora  časopisa IEEE Transactions on Circuits and Systems I i II, i Journal of Optimization Theory and Applications. Dobitnik je više nagrada i priznanja  od kojih  je vredno pomenuti Besselovu nagradu za matematiku  od strane Humboldt fondacije i nagradu 1000 talenata Narodne Republike Kine. Dr. Stipanović je IEEE Fellow i počasni član Azija-Pacifičke asocijacije za veštačku inteligenciju (AAIA). Rangiran je od ScholarGPS na trećem mestu u kategoriji Collision Avoidance System, a Erdős broj mu je takodje tri.

Rezime gostujućeg predavanja.

Primarno težište prezentacije je da prikaže  kako se projektuju eksplicitni zakoni upravljanja  za neholonomne modele vozila uz više ciljeva i  garancija za njihovu realizaciju. Najvažniji cilj je svakako  garantovano izbegavanje sudara. Modeli neholonomnih vozila uključuju kinematički model kola što na žalost nije slučaj u industriji  kola bez vozača. To stvara probleme koji su izraženi posebno u slučajevima kada se zahteva brzo reagovanje u vremenski kritičnim situacijama  kao  što je na primer reakcija u raskrsnici  i u prisustvu neočekivanog ponašanja drugih učesnika u saobraćaju kao što su pešaci. Sa ovakvim i sličnim scenarijima takodje su povezani problemi i situacije koje se  proučavaju u teoriji nesarađujućih igara, koje će kratko biti predstavljene i diskutovane. U okviru prezentacije će biti prikazani  posebni izazovi u upravljanju autonomnim neholonomnim vozilima uz predloge za njihovo prevazilaženje kroz projektovanje eksplicitnih upravljačkih zakona sa garancijama performansi, uz ilustrativne simulacije  i kratak prikaz dostupnih eksperimentalnih platformi.

IMAGE Svečana dodela diploma (27.1.2024.) - Galerija fotografija
Pogledajte fotografije sa svečane dodele diploma, održane 27. januara 2024. godine.

Free Joomla! template by Age Themes