K O N K U R S za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

UNIVERZITET U BEOGRADU

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Raspisuje

K O N K U R S

za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

  1.  jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast „Eksploatacija i upravljanje putevima“ za rad na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom;
  2. jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast „Poštanski saobraćaj i mreže“ za rad na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom;
  3. jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast „Aerodromi i bezbednost vazdušne plovidbe“ za rad na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom;
  4. jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast „Nemački jezik“ za rad na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom;
  5. jednog docenta za užu naučnu oblast Eksploatacija, automatizacija i informatizacija poštanskog saobraćaja“ za rad na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom;
  6. jednog docenta za užu naučnu oblast Matematika“ za rad na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom;
  7. jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Upravljanje i simulacija“ ; za rad na određeno vreme od 1 godine sa punim radnim vremenom;

USLOVI: U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju («Sl. Glasnik RS» br. 88/17), Statutom Univerziteta i Statutom Fakulteta.

Rok za prijavljivanje kandidata na konkurs je 15 dana.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, diplome, spisak radova i radove) dostaviti na adresu:

SAOBRAĆAJNI FAKULTET, Beograd, Vojvode Stepe 305.

IMAGE Svečana dodela diploma (28.6.2021.) - Galerija fotografija
Pogledajte fotografije sa svečane dodele diploma, održane 28. juna 2021. godine.

Free Joomla! template by Age Themes