ПОШТАНСКИ; ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ

 PTS postanskiPTS postanski    PTS telekomunikacioni

 

Шифра
књиге
   
082

082_Small

Букумировић Милан, Чупић Александар
ТЕХНОЛОГИЈА МЕХАНИЗОВАНЕ ПРЕРАДЕ ПОШТАНСКИХ ПОШИЉАКА
2012., I издање, формат Б5, 348 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑305‑2,

001_46    цена 1.350,00 након снижења 950,00 

 

 

   
146

146_Small

Госпић Наташа, Ђукановић Горан, Ђуровић Александар
РЕИНЖЕЊЕРИНГ ПРОЦЕСА У Е-КОМУНИКАЦИЈАМА
2015., I издање, формат Б5, 148 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-346-5,

001_46   цена 600,00

 

 

   
180

180_Small

Госпић Наташа, Томић Игор,
Поповић Душко, Богојевић Драган
РАЗВОЈ МОБИЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА
– од GSM до LTE –

2010., I издање, формат Б5, 268 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-268-0,

001_46   цена 650,00

 

 

   

175

 

175 Small

Добродолац Момчило, Марковић Дејан,
Благојевић Младенка
ЕКСПЛОАТАЦИЈА ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА
2016., I издање, формат Б5, 250 страна, латиница, основни уџбеник
ISBN 978-86-7395-356-4,

001_46   цена 850,00

 

 

   
     

212

 

212 Small

Јевтић Ненад, Бугарчић Павле
Збирка задатака из ОСНОВА ЕЛЕКТРОНИКЕ
2020., I издање, формат Б5, 233 страна, латиница,
помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑422-6,

001_46

    цена  650,00         

     
     
 197

 

 197 Small

Малнар Марија, Марковић Горан
Практикум из ОСНОВА РАДИО КОМУНИКАЦИЈА
2019., II издање, формат А4, 125 страна, латиница,
помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑376‑2,

001_46    цена 400,00
     
     

141

Novo_ikona_45-1

141 Small

Малнар Марија, Марковић Горан
ОСНОВИ РАДИО КОМУНИКАЦИЈА - збирка задатака
2021., II допуњено издање, формат Б5, 192 страна, латиница,
помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑442‑4,

001_46    цена 500,00
     
     

198


 
198 Small

Малнар Марија, Марковић Горан
ОСНОВИ РАДИО КОМУНИКАЦИЈА - збирка задатака
2017., I издање, формат CD, 126 страна, латиница,
помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑377‑9,

001_46    цена 300,00
     
     

112

112_Small

Марковић Дејан, Гргуровић Биљана
ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ
2006., I издање, формат Б5, 206 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑212‑3,

001_46   цена 650,00

 

 

   
081

081_Small

Марковић Горан
ОСНОВИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА
2012., I издање, формат Б5, 237 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑301‑4,

001_46   цена 1.080,00 након снижења 700,00

 

 

   
111

111_Small

Недељковић Ранко, Димитријевић Бранка
ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА У ПОШТАНСКОМ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОМ САОБРАЋАЈУ
– збирка решених задатака
2010., I издање, формат Б5, 165 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-267-3,

001_46   цена 750,00 након снижења 500,00

 

 

   

051

051_Small

Петровић Радивој, Вујошевић М., Петровић Д.
ОПТИМИЗАЦИЈА РЕДУНДАНТНИХ СИСТЕМА
1993., I издање, формат Б5, 155 страна, латиница, помоћни и монографија,
ISBN 86‑80897‑63‑9,

001_46    цена 200,00

 

 

   

071

071_Small

Раденковић Божидар, Станојевић Милорад,
Марковић Александар
РАЧУНАРСКА СИМУЛАЦИЈА
2009., IV издање, формат Б5, 313 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑102‑7 (СФ) и 978‑86‑7680‑014‑8,

001_46   цена 500,00

 

 

   
069

069_Small

Радојичић Валентина
ПРОГНОЗИРАЊЕ У ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА
2003., I издање, формат Б5, 235 страна, латиница, монографија,
ISBN 86‑7395‑141‑0,

001_46    цена 500,00

 

 

   
185

185_Small

Радојичић Валентина, Бакмаз Бојан
ПРИМЕНА КВАНТИТАТИВНИХ МЕТОДА ПРОГНОЗИРАЊА У ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА
2010., I издање, формат Б5, 90 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-275-8,

001_46   цена 600,00 након снижења 300,00

 

 

   
090

090_Small

Радојичић Валентина, Бакмаз Бојан,
Величковић Стеван
ПРОГНОЗИРАЊЕ НОВИХ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА

2013., I издање, формат Б5, 160 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-307-6

001_46   цена 1.150,00 након снижења 700,00

 

 

   
040

040_Small

Радоњић Ђогатовић Весна,
Костић-Љубисављевић Александра
ОСНОВИ ТАРИФИРАЊА У ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА
2015., I издање, формат Б5, 297 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑348‑9,

001_46    цена 2.000,00

 

 

   
015

015_Small

Самчовић Андреја
ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
– одабрана поглавља

2011., I издање, формат CD, 150 стране, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978–86–7395–280–2,

001_46    цена 200,00

 

 

   

 209

 

209 Small

Самчовић Андреја
ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
2019., I издање, формат Б5, 194 страна, латиница, основни уџбеник
ISBN 978-86‑7395‑400‑4,

001_46    цена 480,00
     
     
188

188_Small

Самчовић Андреја
МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
2015., I издање, формат Б5, 253 страна, латиница, основни уџбеник
ISBN 978-86‑7395‑343‑4,

001_46    цена 1.300,00 након снижења 900,00

 

 

   
064

064_Small

Станивуковић Бојан
НОВЧАНО ПОСЛОВАЊЕ
2012., I издање, формат Б5, 246 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-294-9,

001_46    цена 1.250,00 након снижења 850,00

 

 

   

191

 

191 Small

Стојановић Мирјана
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ
2016., I издање, формат Б5, 350 страна, латиница, основни уџбеник
ISBN 978-86-7395-362-5,

001_46    цена 1.500,00

 

 

   

148

148_Small

Стојановић Д. Мирјана,
Аћимовић‑Распоповић Владанка
ИНЖЕЊЕРИНГ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ САОБРАЋАЈА У МУЛТИСЕРВИСНИМ IP МРЕЖАМА
2006., I издање, формат Б5, 260 страна, латиница, монографија,
ISBN 86‑7395‑214‑X,

001_46    цена 750,00

Free Joomla! template by Age Themes