ПОШТАНСКИ; ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ

 PTS postanskiPTS postanski    PTS telekomunikacioni

 

Шифра
књиге
   
     
193
Novo_ikona_45-1
082_Small

Бранка Микавица
ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ РЕИНЖЕЊЕРИНГА ПРОЦЕСА У Е-КОМУНИКАЦИЈАМА

2023, I издање, формат Б5, 239 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-471-4,

001_46   цена 950,00

 

 

   
082

082_Small

Милан Букумировић, Александар Чупић
ТЕХНОЛОГИЈА МЕХАНИЗОВАНЕ ПРЕРАДЕ ПОШТАНСКИХ ПОШИЉАКА
2012, I издање, формат Б5, 348 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑305‑2,

001_46    цена 1.350,00 након снижења 950,00 

 

 

   
146

146_Small

Наташа Госпић, Горан Ђукановић, Александар Ђуровић
РЕИНЖЕЊЕРИНГ ПРОЦЕСА У Е-КОМУНИКАЦИЈАМА
2015, I издање, формат Б5, 148 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-346-5,

001_46   цена 600,00

 

 

   
180

180_Small

Наташа Госпић, Игор Томић,
Душко Поповић, Драган Богојевић
РАЗВОЈ МОБИЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА
– од GSM до LTE –

2010, I издање, формат Б5, 268 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-268-0,

001_46   цена 650,00

 

 

   

175 

175 Small

Момчило Добродолац, Дејан Марковић,
Младенка Благојевић
ЕКСПЛОАТАЦИЈА ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА
2016, I издање, формат Б5, 250 страна, латиница, основни уџбеник
ISBN 978-86-7395-356-4,

001_46   цена 850,00

 

 

   

212 

212 Small

Ненад Јевтић, Павле Бугарчић
Збирка задатака из ОСНОВА ЕЛЕКТРОНИКЕ
2020, I издање, формат Б5, 233 страна, латиница,
помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑422-6,

001_46    цена 650,00

 

 

   
 197

 

 197 Small

Марија Малнар, Горан Марковић
Практикум из ОСНОВА РАДИО КОМУНИКАЦИЈА
2019, II издање, формат А4, 125 страна, латиница,
помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑376‑2,

001_46    цена 400,00

 

 

   

141

Novo_ikona_45-1

141 Small

Марија Малнар, Горан Марковић
ОСНОВИ РАДИО КОМУНИКАЦИЈА – збирка задатака
2021, II допуњено издање, формат Б5, 192 страна, латиница,
помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑442‑4,

001_46    цена 500,00

 

 

   

198


 
198 Small

Марија Малнар, Горан Марковић
ОСНОВИ РАДИО КОМУНИКАЦИЈА – збирка задатака
2017, I издање, формат CD, 126 страна, латиница,
помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑377‑9,

001_46    цена 300,00
     

 

 

   

112

112_Small

Дејан Марковић, Биљана Гргуровић
ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ
2006, I издање, формат Б5, 206 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑212‑3,

001_46   цена 650,00

 

 

   
081

081_Small

Горан Марковић
ОСНОВИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА
2012, I издање, формат Б5, 237 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 86‑7395‑301‑4,

001_46   цена 1.080,00 након снижења 700,00

 

 

   
111

111_Small

Ранко Недељковић, Бранка Димитријевић
ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА У ПОШТАНСКОМ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОМ САОБРАЋАЈУ
– збирка решених задатака
2010, I издање, формат Б5, 165 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-267-3,

001_46   цена 750,00 након снижења 500,00

 

 

   

051

051_Small

Радивој Петровић, М. Вујошевић, Д. Петровић
ОПТИМИЗАЦИЈА РЕДУНДАНТНИХ СИСТЕМА
1993, I издање, формат Б5, 155 страна, латиница, помоћни и монографија,
ISBN 86‑80897‑63‑9,

001_46    цена 200,00

 

 

   

071

071_Small

Божидар Раденковић, Милорад Станојевић,
Александар Марковић
РАЧУНАРСКА СИМУЛАЦИЈА
2009, IV издање, формат Б5, 313 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑102‑7 (СФ) и 978‑86‑7680‑014‑8,

001_46   цена 500,00

 
   

 091
Novo_ikona_45-1

 

 

091 Small

Божидар Раденковић, Милорад Станојевић,
Маријана Деспотовић-Зракић, Зорица Богдановић, Марко Ђогатовић, Душан Бараћ, Александра Лабус
РАЧУНАРСКА СИМУЛАЦИЈА – практикум
2022, I издање, формат А4, 385 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7680‑399‑6 (ФОН) 
и 978‑86‑7395‑448‑6 (СФ)

001_46   цена 950,00

 

 

   
069

069_Small

Валентина Радојичић
ПРОГНОЗИРАЊЕ У ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА
2003, I издање, формат Б5, 235 страна, латиница, монографија,
ISBN 86‑7395‑141‑0,

001_46    цена 500,00

 

 

   
185

185_Small

Валентина Радојичић, Бојан Бакмаз
ПРИМЕНА КВАНТИТАТИВНИХ МЕТОДА ПРОГНОЗИРАЊА У ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА
2010, I издање, формат Б5, 90 страна, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-275-8,

001_46   цена 600,00 након снижења 300,00

 

 

   
090

090_Small

Валентина Радојичић, Бојан Бакмаз,
Стеван Величковић
ПРОГНОЗИРАЊЕ НОВИХ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА

2013, I издање, формат Б5, 160 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-307-6

001_46   цена 1.150,00 након снижења 700,00

 

 

   
040

040_Small

Весна Радоњић Ђогатовић,
Александра Костић-Љубисављевић
ОСНОВИ ТАРИФИРАЊА У ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА
2015, I издање, формат Б5, 297 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978‑86‑7395‑348‑9,

001_46    цена 2.000,00

 

 

   
015

015_Small

Андреја Самчовић
ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
– одабрана поглавља

2011, I издање, формат CD, 150 стране, латиница, помоћни уџбеник,
ISBN 978–86–7395–280–2,

001_46    цена 200,00

 

 

   

 

209
Novo_ikona_45-1

 

 

209 Small

Андреја Самчовић
ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
2022, II допуњено и измењено издање, формат Б5, 253 страна, латиница, основни уџбеник
ISBN 978-86‑7395‑451‑6,

001_46    цена 800,00

 

 

   
188

188_Small

Андреја Самчовић
МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
2015, I издање, формат Б5, 253 страна, латиница, основни уџбеник
ISBN 978-86‑7395‑343‑4,

001_46    цена 1.300,00 након снижења 900,00

 

 

   
064

064_Small

Бојан Станивуковић
НОВЧАНО ПОСЛОВАЊЕ
2012, I издање, формат Б5, 246 страна, латиница, основни уџбеник,
ISBN 978-86-7395-294-9,

001_46    цена 1.250,00 након снижења 850,00

 

 

   

191

 

191 Small

Мирјана Стојановић
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ
2016, I издање, формат Б5, 350 страна, латиница, основни уџбеник
ISBN 978-86-7395-362-5,

001_46    цена 1.500,00 нема на стању

 

 

   

148

148_Small

Мирјана Д. Стојановић,
Владанка Аћимовић‑Распоповић
ИНЖЕЊЕРИНГ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ САОБРАЋАЈА У МУЛТИСЕРВИСНИМ IP МРЕЖАМА
2006, I издање, формат Б5, 260 страна, латиница, монографија,
ISBN 86‑7395‑214‑X,

001_46    цена 750,00

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes