(Objavljeno 19.05.2022.)

Još jedan međunarodni uspeh naših autora

Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu je 2020. godine publikovao knjigu autorki prof. dr Milice Kalić, prof. dr. Danice Babić i prof. dr Slavice Dožić pod naslovom Osnovi vazdušnog saobraćaja, ISBN 978-86-7395-421-9, koja je namenjena studentima III godine Odseka za logistiku i Odseka za drumski i gradski saobraćaj i to kao osnovni udžbenik za predmet Osnovi vazdušnog saobraćaja. On u potpunosti prati nastavni proces definisan programom, a nastao je kao rezultat dugogodišnjeg držanja nastave na pomenutom predmetu.

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je izdavač Routledge/Taylor & Francis group 2022. godine publikovao knjigu naših nastavnica prof. dr Milice Kalić, prof. dr Slavice Dožić i prof. dr Danice Babić pod naslovom Introduction to Air Transport System, ISBN 978-0-367-60921-4.

Radi se o značajno proširenom i prilagođenom izdanju našeg udžbenika.

                                            

Introduction to air transport system2

     

 

Knjiga Introduction to Air Transport System daje prikaz razvoja vazdušnog saobraćaja, govori o njegovoj ekspanziji, i pruža mnoštvo informacija iz oblasti aerodroma, kontrole letenja i avio-kompanija, kao osnovnih komponenti sistema vazdušnog saobraćaja. Na jednostavan i lako razumljiv način opisuje funkcije i procese pri planiranju i obavljanju vazdušnog saobraćaja, dajući osvrt kako na prevoz putnika, tako i na prevoz robe. Knjiga predstavlja sveobuhvatan vodič u oblasti vazdušnog saobraćaja i bavi se ključnim pitanjima kao što su: poslovanje aerodroma i avio-kompanija, karakteristike tržišta, ekonomika, aktuelni i novi trendovi, itd.

 

Namenjena je širokoj čitalačkoj publici koja uključuje studente koji se na master i doktorskim studijama prvi put susreću sa oblašću vazdušnog saobraćaja, kao i zaposlenim u avio-kompanijama, na aerodromima, u kontroli letenja, u civilnim vazduhoplovnim vlastima, itd. koji imaju iskustvo izvan vazdušnog saobraćaja (informacione tehnologije, ekonomija i druge inženjerske nauke). Knjigu mogu koristiti i studenti na opštim studijskim programima saobraćaja.

Više o pomenutoj publikaciji na https://www.routledge.com/Introduction-to-Air-Transport-System/Kalic-Dozic-Babic/p/book/9780367609214

 (Objavljeno 28. decembra 2021.)

Umesto promocije knjiga publikovanih tokom 2021. godine

Poštovane koleginice i kolege,

Usled aktuelne epidemiološke situacije ove godine nismo u prilici da organizujemo svečanu promociju izdanja Saobraćajnog fakulteta publikovanih tokom 2021. godine. U nadi da ćemo uskoro nastaviti tradiciju i upriličiti promociju izdanja u prostorijama Fakulteta koristim ovu priliku da u ime dekana fakulteta, članova uređivačkog odbora i zaposlenih u Izdavačkoj delatnosti, čestitam svim autorima, recenzentima i urednicima zbornika publikovane naslove i zahvalim im se na divnoj saradnji.

U toku 2021. godine Saobraćajni fakultet je publikovao 22 naslova od čega: 11 osnovnih udžbenika (od toga pet preštampano bez izmena), šest pomoćnih udžbenika (od toga jedan preštampan bez izmena), jedan zbornik radova sa konferencija u organizaciji Saobraćajnog fakulteta, jednu autorizovanu skriptu, dve publikacije i jednu brošuru. Više o izdanjima Saobraćajnog fakulteta u toku 2021. godine pogledajte u posebnoj publikaciji koju smo i ove godine pripremili u svrhu promocije naših izdanja.

Uz želju da 2022. godinu obeležimo brojnim novim naslovima srdačno vas pozdravljam i želim vam srećne božićne i novogodišnje praznike.

Prof. dr Marijana Petrović
Urednik Izdavačke delatnosti
Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet

 (Objavljeno 01. novembra 2021.)

Pripreme izdavačkog plana za 2022. godinu

Poštovane koleginice i kolege, 

Podsećam Vas da je, za potrebe formiranja predloga “Plana publikovanja naslova Izdavačke delatnosti Saobraćajnog fakulteta za 2022. godinu”, potrebno da dostavite svoje zahteve.

Zahvaljujem se kolegama koji su zahteve predali i pozivam sve one koji nisu da to učine najkasnije do 15. novembra  2021. godine, kako bismo na vreme pripremili materijale za Nastavno-naučno veće. 

Poslednji rok za dostavljanje zahteva za narednu godinu je april 2022. kada će se izvršiti Dopuna plana publikovanja.  

Naglašavam da ukoliko je vaša publikacija bila deo prethodnog plana (koji možete videti u okviru sekcije IZDAVAČKE AKTUELNOSTI), a nije u postupku pripreme ili štampe potrebno je da obnovite svoj zahtev

Za prijavu publikacije potrebno je da preuzmete odgovarajuće obrasce sa sajta Fakulteta OVDE

S obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju, a u cilju smanjenja broja kontakata, preporučujem da popunjene i potpisane zahteve (od strane autora i rukovodioca katedre) skenirate i nakon toga dostaviti na mejl adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..


Par izvoda iz pravilnika o udžbenicima i napomena za lakše popunjavanje obrazaca:

–    Tiraž udžbeničke literature se utvrđuje na osnovu godišnjeg broja studenata koji slušaju predmet i procene mogućnosti prodaje u periodu od 2-3 godine" (član 80 Pravilnika). Za tiraže manje od 100 primeraka publikacije se izdaju u elektronskoj formi (e-knjiga, ranije CD izdanja, član 55 Pravilnika).

–    Broj recenzenata: osnovni udžbenik – dva recenzenta; pomoćni udžbenik (praktikum, zbirka i sl.) – jedan recenzent; autorizovana skripta – ne podleže recenziji (član 43 Pravilnika)

Zahtev treba da bude potpisan od strane šefa katedre kojoj prema matičnoj oblasti pripada predmet, odnosno publikacija.  


Ukoliko imate neku nedoumicu oko zahteva, budite slobodni da se obratite radnicima u Izdavačkoj delatnosti (Gordani ili Vesni) putem telefona/mejla 3091-344, 060/2222-158, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Hvala na saradnji

Srdačan pozdrav,

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

Prof. dr Marijana Petrović

 

Plan publikovanja za 2022. godinu, usvojen na Nastavno-naučnom veću, možete preuzeti OVDE. (Objavljeno 30. decembra 2020.)

 

Umesto promocije knjiga publikovanih tokom 2020. godine

Poštovane koleginice i kolege,

Usled aktuelne epidemiološke situacije ove godine nismo u prilici da organizujemo svečanu promociju izdanja Saobraćajnog fakulteta publikovanih tokom 2020. godine. Iskreno se nadam da će se u toku 2021. godine stvoriti uslovi da nastavimo tradiciju i upriličimo promociju u novom terminu.

U ime dekana fakulteta, članova uređivačkog odbora i zaposlenih u Izdavačkoj delatnosti Saobraćajnog fakulteta, čestitam svim autorima, recenzentima i urednicima zbornika publikovane naslove i zahvaljujem im se na divnoj saradnji.

I pored brojnih izazova 2020. je bila uspešna izdavačka godina za naš Fakultet. Publikovali smo 32 naslova od čega: 13 osnovnih udžbenika (od toga 7 preštampano bez izmena), 6 monografija (od toga 2 su publikovane i kao e-knjige sa različitim ISBN brojevima, a jedna i sa različitim obimom), 2 zbornika radova sa konferencija u organizaciji Saobraćajnog fakulteta, 8 pomoćnih udžbenika (od toga 2 preštampana bez izmena), 1 autorizovanu skriptu i 2 brošure.

Više o izdanjima Saobraćajnog fakulteta u toku 2020. godine pogledajte u posebnoj publikaciji koju smo i ove godine pripremili u svrhu promocije naših izdanja. Kako je ovo godina jubileja, 70 godina rada Saobraćajnog fakulteta pripremili smo i publikaciju koja sadrži 990 naslova koje je Saobraćajni fakultet publikovao do sada.

Od izdavačkih aktuelnosti u toku 2020. godine izdvajamo uvođenje elektronskih knjiga (e-books). E-knjige Saobraćajnog fakulteta su dostupne na posebnom veb portalu i opremljene DOI brojevima publikacija i ORCID brojevima autora.

Uz želju da i 2021. godinu obeležimo brojnim novim naslovima srdačno vas pozdravljam i želim vam srećne božićne i novogodišnje praznike,

dr Marijana Petrović
Glavni i odgovorni urednik Izdavačke delatnosti
Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet

 

 Stampane knjige 2020 Small                            Stampane knjige 1960 2020
                             

  

Pripreme izdavačkog plana za 2021. godinu

Poštovane koleginice i kolege,

Podsećam Vas da, je za potrebe formiranja predloga “Plana publikovanja naslova Izdavačke delatnosti Saobraćajnog fakulteta za 2021. godinu”, potrebno da dostavite svoje zahteve.

Zahvaljujem se kolegama koji su zahteve predali i pozivam sve one koji nisu da to učine najkasnije do 13. novembra 2020. godine, kako bismo na vreme pripremili materijale za Nastavno-naučno veće.

Poslednji rok za dostavljanje zahteva za narednu godinu je april 2021. kada će se izvršiti Dopuna plana publikovanja.

Naglašavam da ukoliko je vaša publikacija bila deo prethodnog plana, a nije u postupku pripreme ili štampe potrebno je da obnovite svoj zahtev.

Za prijavu publikacije potrebno je da preuzmete odgovarajuće obrasce sa sajta Fakulteta OVDE.

S obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju, a u cilju smanjenja broja kontakata, preporučujem da popunjene i potpisane zahteve (od strane autora i rukovodioca katedre) skenirate i nakon toga dostaviti na mejl adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Par izvoda iz pravilnika o udžbenicima i napomena za lakše popunjavanje obrazaca:

–    Tiraž udžbeničke literature se utvrđuje na osnovu godišnjeg broja studenata koji slušaju predmet i procene mogućnosti prodaje u periodu od 2-3 godine" (član 80 Pravilnika). Za tiraže manje od 100 primeraka publikacije se izdaju u elktronskoj formi (e-knjiga, ranije CD izdanja, član 55 Pravilnika).

–    Broj recenzenata: osnovni udžbenik – dva recenzenta; pomoćni udžbenik (praktikum, zbirka i sl.) – jedan recenzent; autorizovana skripta – ne podleže recenziji (član 43 Pravilnika)

Zahtev treba da bude potpisan od strane šefa katedre kojoj prema matičnoj oblasti pripada predmet, odnosno publikacija.

Ukoliko imate neku nedoumicu oko zahteva, budite slobodni da se obratite radnicima u Izdavačkoj delatnosti (Gordani ili Vesni) putem telefona/mejla 3091-344, 060/2222-158, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

2.11.2020.

Hvala na saradnji

Srdačan pozdrav,
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
dr Marijana Petrović

Plan publikovanja za 2021. godinu, usvojen na Nastavno-naučnom veću, možete preuzeti OVDE.
(Objavljeno 2. oktobra 2020.)

Digitalizacija izdanja Saobraćajnog fakulteta

Od 2020. godine Saobraćajni fakultet je započeo  publikovanje e-knjiga.

     OGN3RO0 manje

 

Pokrenuli smo novu platformu E-knjige.

"OSNOVI BEZBEDNOSTI VAZDUŠNE PLOVIDBE
/ INTRODUCTION TO RISK AND SAFETY OF AIR NAVIGATION
"
autora dr Feđe Netjasova je prvi naslov namenjen prodaji,
a kupovina je moguća zahvaljujući saradnji sa Društvom za izdavaštvo, dizajn i marketing "AKADEMSKA MISAO".

U nastavku navodimo uputstvo za kupovinu:

Kupovina e-knjiga se vrši klikom na link "e-book" ispod slike naslovne strane knjige. Ovaj link vas vodi na portal "Akademske misli". Dalje je potrebno da pratite par jednostavnih koraka za kupovinu e-knjige.

Biće potrebno da se (korak po korak):

  1. registrujete na njihovom sajtu;
  2. pratite uputstva koja dobijate putem mejla koji ste naveli prilikom registracije;
  3. dodate u korpu e-book koju želite i izvršite plaćanje;
  4. nakon potvrđene uplate preuzmete i instalirate na vašem računaru aplikaciju AM Book Reader  juralogo(user name i password kao nalog za kupovinu). Jednom preuzeta aplikacija koristiće vam kasnije za sve e-knjige koje kupite;
  5. odete na stranicu knjiga koje treba da preuzmete (na primer "Osnovi bezbednosti vazdušne plovidbe ..."), te preuzmete e-knjigu (jezičak Preuzmi).

Imajte u vidu sledeće:

  • e-knjige se čitaju isključivo pomoću aplikacije AM Book Reader juralogopreuzete sa sajta "Akademske misli".
  • Jedan kupljen primerak podrazumeva mogućnost instalacije na jednom računaru.
  • ne postoje troškovi dostave.

  

Bićemo i na Sajmu knjiga u Novom Sadu, u okviru štanda "Akademske misli" od 3. do 9. marta 2020.

 

PAK 900x290 

Promocija knjiga publikovanih tokom 2019. godine

 Slide01 2019  Slide02 2019  Slide03 2019  Slide04 2019  Slide05 2019
         
Slide06 2019 Slide07 2019 Slide08 2019 Slide09 2019  ...

 

Više detalja o publikovanim naslovima tokom 2019. godine možete videti OVDE. 

Potpisan novi ugovor

Krajem godine je potpisan ugovor o dugoročnoj poslovnoj saradnji iz oblasti izdavačke delatnosti sa Društvom za izdavaštvo, dizajn i marketing "Akademska misao"

IMG 20191223 132654 Small

IMG 20191223 132824 Small

IMG 20191223 133051 Small 

Pripreme izdavačkog plana za 2020. godinu

Poštovane koleginice i kolege,

Podsećam Vas da, je za potrebe formiranja predloga “Plana publikovanja naslova Izdavačke delatnosti Saobraćajnog fakulteta za 2020. godinu”, potrebno da dostavite svoje zahteve.

Zahvaljujem se kolegama koji su zahteve predali i pozivam sve one koji nisu da to učine najkasnije do 15. novembra 2019. godine, kako bismo na vreme pripremili materijale za Nastavno-naučno veće.

Poslednji rok za dostavljanje zahteva za narednu godinu je april 2020. kada će se izvršiti Dopuna plana publikovanja.

Naglašavam da ukoliko je vaša publikacija bila deo prethodnog plana, a nije u postupku pripreme ili štampe (niti je izvesno da će biti zaključno sa 31.12.2019. godine) potrebno je da obnovite svoj zahtev.

Za prijavu publikacije potrebno je da preuzmete odgovarajuće obrasce sa sajta Fakulteta OVDE, i da ih odštampane, popunjene i potpisane dostavite Izdavačkoj delatnosti (soba 228).

Par izvoda iz pravilnika o udžbenicima i napomena za lakše popunjavanje obrazaca:

–    Tiraž udžbeničke literature se utvrđuje na osnovu godišnjeg broja studenata koji slušaju predmet i procene mogućnosti prodaje u periodu od 2-3 godine" (član 80 Pravilnika).

–    Broj recenzenata: osnovni udžbenik – dva recenzenta; pomoćni udžbenik (praktikum, zbirka i sl.) – jedan recenzent; autorizovana skripta – ne podleže recenziji (član 43 Pravilnika)

Zahtev treba da bude potpisan od strane šefa katedre kojoj prema matičnoj oblasti pripada predmet, odnosno publikacija.

Ukoliko imate neku nedoumicu oko zahteva, budite slobodni da se obratite radnicima u Izdavačkoj delatnosti (Gordani ili Vesni) lično ili putem telefona/mejla - 3941/344; 060/2222 158  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.">/Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

4.11.2019.

Hvala na saradnji

Srdačan pozdrav,

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Prof. dr Marijana Petrović

 

Plan publikovanja za 2020. godinu, usvojen na Nastavno-naučnom veću,  možete preuzeti OVDE, kao i dopunu plana OVDE. 

I ove, 2019. godine, na Sajmu knjiga

 baner sajam knjiga 2019 sr v3 Small

 

 IMG 0917 Small  IMG 0920 Small  IMG 0919 Small


 

 

(Objavljeno 11. jula 2019.)

Međunarodni uspeh naših autora

                                                      9780128158005 Parkiranje

Follow up udžbenika "Parkiranje" i veliki uspeh autorki
prof. dr Nade Milosavljević i prof. dr Jelene Simićević.

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je osnovni udžbenik "Parkiranje", nastavnika prof. dr Nade Milosavljević i prof. dr Jelene Simićević koji je Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu publikovao 2018. godine doživeo i međunarodni uspeh.  Na poziv renomiranog svetskog izdavača Elsevier, autorke prof. dr Nada Milosavljević i prof. dr Jelena Simićević su 2019. godine objavile knjigu "Sustainable Parking Management  - Practices, Policies, and Metrics".                       

U ovoj publikaciji su teme iz pomenutog udžbenika "Parkiranje", dodatno izučene iz perspektive operacionalizacije u okruženjima sa različitim socio-ekonomskim, saobraćajnim i drugim karakteristikama, a akcenat je dat na mestu i ulozi upravljanja parkiranjem u realizaciji održivog transportnog sistema pa samim tim i održivih gradova. 

Više o pomenutoj publikaciji na

https://www.elsevier.com/books/sustainable-parking-management/milosavljevic/978-0-12-815800-5

 (Objavljeno 6. juna 2019.)

Manifestacija "Mali leksikografski salon"

Izdavačka delatnost Saobraćajnog fakulteta je sa svojim izdanjima u oblasti stranih jezika nauke i struke učestvovala u manifestaciji „Mali leksikografski salon“ koja je održana u Novom Sadu 5. juna 2019. godine  u Kulturnoj stanici "Svilara".  Neposredan povod za učešće je promocija  "Osnovnog saobraćajnog višejezičnog rečnika", autorki Tanje Dinić i Nine Polovine, koji je Saobraćajni fakultet publikovao 2017. godine.

U okviru panel diskusije ovaj rečnik su predstavile autorka rečnika Tanja Dinić i urednik izdavačke delatnosti Marijana Petrović. Jedan od zaključaka panela je da je Saobraćajni fakultet jedinstven primer dobre prakse negovanja tačnog, preciznog i usaglašenog višejezičnog izražavanja i korišćenja pojmova u inženjerstvu.

20190605 1 Small   20190605 2 Small   20190605 3 Small   20190605 4 Small   20190605 5 Small   20190605 6 Small   20190605 7 Small

 

 

Free Joomla! template by Age Themes