ПОСЛЕДЊИ ТЕРМИНИ ЗА РЕГУЛИСАЊЕ СТАТУСА СТУДЕНАТА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. (ОД 16. ДО 20.11.2020.)

Календар активности:

Предаја докумената за упис СВИХ ГОДИНА НА СВИМ НИВОИМА СТУДИЈА  је од 16.11. до 20.11.2020. од 10 до 11 часова на пулту испред Студентске службе.

Напомена: ОВО СУ ПОСЛЕДЊИ ТЕРМИНИ ЗА РЕГУЛИСАЊЕ СТАТУСА

У ШКОЛСКОЈ 2020/21 ГОДИНИ.

Потребна документа:

  • Попуњен електронски и предат попуњен папирни Индекс.
  • Електронски попуњен, одштампан и потписан Образац ШВ-20 (http://sv20.sf.bg.ac.rs/).
  • Уплатницу прве рате школарине за самофинансирајућe студенте на рачун 840-1443666-83, позив на број 1-БРОЈ ИНДЕКСА-1 (за студенте основних академских студија), позив на број 2-БРОЈ ИНДЕКСА-1 (за студенте мастер академских студија), позив на број 4-БРОЈ ИНДЕКСА-1 (за студенте докторских академских студија).

БРОЈ ИНДЕКСА попунити ЛАТИНИЧНИМ писмом и након уплате проверити да ли је шалтерски службеник у Пошти/Банци правилно унео број индекса што подразумева да: нема размака између свих карактера позива на број а нарочито да нема размака између двословне скраћенице модула и нумеричког дела броја индекса. Често се јавља грешка да шалтерски службеник код плаћања двословну скраћеницу модула ЛО („ел о”) замени са ЛØ („ел нула”).

  • Уплатницу у износу од 100,00 динара за Центар за развој каријере. Уплату извршити на рачун 840-1443666-83, модел 97, позив на број 16-92.
  • Уплатницу у износу од 500,00 динара за Студентски стандард. Уплату извршити на рачун 160-932916-69, модел (-) са позивом на број: БРОЈ ИНДЕКСА.
  • Уплатницу у износу од 600,00 динара за Осигурање студената (ДОБРОВОЉНА). Уплату извршити на рачун 160-932916-69, модел (-) са позивом на број: БРОЈ ИНДЕКСА.

Free Joomla! template by Age Themes