Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидаткиње Иване Вукићевић Бишевац, дипл. инж. саоб. можете погледати овде.

Докторску дисертацију кандидаткиње Иване Вукићевић Бишевац, дипл. инж. саоб. можете погледати овде.

Оцену извештаја о провери оригиналности докторске дисертације кандидаткиње Иване Вукићевић Бишевац, дипл. инж. саоб. можете погледати овде.

Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Владимира Чуљковића, дипл. инж. саоб. можете погледати овде.

Докторску дисертацију кандидата мр Владимира Чуљковића, дипл. инж. саоб. можете погледати овде.

Оцену извештаја о провери оригиналности докторске дисертације кандидата мр Владимира Чуљковића, дипл. инж. саоб. можете погледати овде.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ЈАВНА ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

ЈЕЛЕНЕ МИЛУТИНОВИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. САОБРАЋАЈА

ПОД НАЗИВОМ:

МОДЕЛ ЗА РЕСТРУКТУИРАЊЕ ПОШТАНСКЕ МРЕЖЕ У РУРАЛНИМ ОБЛАСТИМА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

ЗАКАЗУЈЕ СЕ ЗА УТОРАК, 23.03.2021. године

У САЛИ 128 СА ПОЧЕТКОМ У 12 ЧАСОВА.

                                     ДЕКАН

                                     САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА

                                             Проф. др Небојша Бојовић

Free Joomla! template by Age Themes