Реферат Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област "Експлоатација и управљање путевима" можете погледати овде.

Сажетак реферата Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област "Експлоатација и управљање путевима" можете погледати овде.

Извештај комисије за избор једног ванредног професора за ужу научну област Немачки језик можете погледати овде.

Сажетак Извештаја комисије за избор једног ванредног професора за ужу научну област Немачки језик можете погледати овде.

Реферат Комисије за припрему реферата о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област “Аеродроми и безбедност ваздушне пловидбе” можете погледати овде.

Сажетак реферата Комисије за припрему реферата о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област “Аеродроми и безбедност ваздушне пловидбе” можете погледати овде.

Free Joomla! template by Age Themes