Извештај Комисије за избор сарадника у настави за ужу научну област „Експлоатација телекомуникационог саобраћаја и мрежа“ можете погледати овде.

Рeфeрaт Кoмисиje o приjaвљeним кaндидaтимa зa избoр у звaњe ванредног професора зa ужу нaучну oблaст „Друмски и грaдски трaнспoрт путникa“ можете погледати овде.

Сажетак рeфeрaта Кoмисиje o приjaвљeним кaндидaтимa зa избoр у звaњe ванредног професора зa ужу нaучну oблaст „Друмски и грaдски трaнспoрт путникa“ можете погледати овде.

 

Рeфeрaт Кoмисиje o приjaвљeним кaндидaтимa зa избoр у звaњe ванредног професора зa ужу нaучну oблaст „Друмски и грaдски трaнспoрт путникa“ може да се погледа овде (PDF).

Сажетак извештаја Кoмисиje o приjaвљeним кaндидaтимa зa избoр у звaњe ванредног професора зa ужу нaучну oблaст „Друмски и грaдски трaнспoрт путникa“ може да се погледа овде (PDF).

Изјава аутора о изворности рада може да се погледа овде (PDF).

Обавештење заинтересованима да се извештај Кoмисиje o приjaвљeним кaндидaтимa зa избoр у звaњe ванредног професора зa ужу нaучну oблaст „Друмски и грaдски трaнспoрт путникa“ налази у библиотеци Саобраћајног факултета, а може да се погледа овде (PDF).

 

 

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област “Планирање, моделирање, експлоатација, безбедност и еколошка заштита у железничком саобраћају и транспорту” може да се погледа овде (PDF).

Сажетак извештаја Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област “Планирање, моделирање, експлоатација, безбедност и еколошка заштита у железничком саобраћају и транспорту” може да се погледа овде (PDF).

Изјава о изворности може да се погледа овде (PDF).

Обавештење о доступности овог извештаја може да се погледа овде (PDF).

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област „Техничка експлоатација и одржавање транспортних средстава“ може да се погледа овде.

Сажетак извештаја Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област „Техничка експлоатација и одржавање транспортних средстава“ може да се погледа овде.

Изјава о изворности може да се погледа овде.

Обавештење о доступности овог извештаја може да се погледа овде.

Извештај Комисије за избор у звање ванредног професора за ужу научну област “Физика“ можете погледати овде.

Сажетак извештаја комисије за избор у звање ванредног професора за ужу научну област “Физика“ можете погледати овде.

Изјаву о изворности можете погледати овде.

Free Joomla! template by Age Themes