СТУДИЈСКИ МОДУЛИ  (БУЏЕТ) Слободна места СТУДИЈСКИ МОДУЛИ  (САМОФИНАНСИРАЊЕ) Слободна места
  квота преостало   квота преостало
Железнички саобраћај и транспорт 35 34 Железнички саобраћај и транспорт 3 3
Друмски и градски саобраћај 40 21 Друмски и градски саобраћај 7 5
Друмски и градски транспорт 40 22 Друмски и градски транспорт 7 6
Безбедност друмског саобраћаја 40 17 Безбедност друмског саобраћаја 7 7
Водни саобраћај и транспорт 15 15 Водни саобраћај и транспорт 3 3
Ваздушни саобраћај и транспорт 15 0 Ваздушни саобраћај и транспорт 3 0
Логистика 40 0 Логистика 6 0
Поштански саобраћај и информационе технологије 40 38 Поштански саобраћај и информационе технологије 7 7
Телекомуникациони саобраћај и мреже 35 0 Телекомуникациони саобраћај и мреже 7 6
Укупно  300 147 Укупно  50 37

Free Joomla! template by Age Themes