СТУДИЈСКИ МОДУЛИ  (БУЏЕТ) Слободна места СТУДИЈСКИ МОДУЛИ  (САМОФИНАНСИРАЊЕ) Слободна места
  квота преостало   квота преостало
Железнички саобраћај и транспорт 35 34 Железнички саобраћај и транспорт 3 3
Друмски и градски саобраћај 40 21 Друмски и градски саобраћај 7 5
Друмски и градски транспорт 40 22 Друмски и градски транспорт 7 6
Безбедност друмског саобраћаја 40 17 Безбедност друмског саобраћаја 7 7
Водни саобраћај и транспорт 15 15 Водни саобраћај и транспорт 3 3
Ваздушни саобраћај и транспорт 15 0 Ваздушни саобраћај и транспорт 3 0
Логистика 40 0 Логистика 6 0
Поштански саобраћај и информационе технологије 40 38 Поштански саобраћај и информационе технологије 7 7
Телекомуникациони саобраћај и мреже 35 0 Телекомуникациони саобраћај и мреже 7 6
Укупно  300 147 Укупно  50 37

Прозивка и упис кандидата на основне академске студије у школској 2020/2021. години

 

Кандидати су у обавези да се строго придржавају додељених сатница доласка и прозивке ради уписа утврђених у Плану активности.

 

Прозивка кандидата се обавља у амфитеатру 125 на првом спрату и у салу неће бити дозвољен улазак родитељима и/или пратиоцима.

Током прозивке и уписа потребно је да кандидати имају маске и да одржавају социјалну дистанцу од 2 метра. Места за седење су обележена у складу са препорукама у борби против C-19.

На прозивци кандидати морају имати важећу личну карту (или пасош) и пријавни лист. Када се прозове кандидат бира једно од свих понуђених (преосталих) места у тренутку прозивке. Изабрано место (картон) садржи један модул, један начин финансирања (буџет или самофинасирање) и јединствени (додељен) број индекса.

Након прозивке и одабирања места Централна комисија уписује име и презиме кандидата на картон и упућује кандидата на упис у салу 128 на првом спрату.

 

Уколико је кандидат спречен да лично дође на прозивку у његово име може и друго лице обавити прозивку и упис само уз Овлашћење потписано од стране кандидата који се уписује и овлашћеног лица. Овлашћење мора да садржи податке о овлашћеном лицу (име и презиме, број личне карте, ЈМБГ, адресу и број мобилног телефона), сврху овлашћења и не мора бити оверено код нотара. У том случају после завршене процедуре уписа индекс ће бити задржан у Служби за студентске послове и кандидат мора лично преузети индекс.

Сви прозвани кандидати пре уласка на упис у салу 128 морају имати:

  1. Важећу личну карту или пасош;
  2. Сва документа са списка Потребна документа за пријаву за кандидате који су пријављивање обавили on-line. Кандидати који су пријављивање обавили личним присуством доносе само она документа која је Централна комисија захтевала да се доставе накнадно (на упису);
  3. Индекс који купују у Скриптарници факултета у сутерену и попуњавају на обележеним местима у холу испред сале 128 на првом спрату;
  4. Три исте фотографије димензија 3,5 х 4,5 cm;
  5. Уплатницу прве рате школарине за кандидате који су изабрали самофинансирајућа места у износу од 27.000,00 динара на рачун 840-144366-83, модел 97, позив на број 68-10 (у приземљу Факултета се налази шалтер Поште); Школарина за стране држављане износи 2.000,00 евра и прва рата се уплаћује у динарској против вредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа;

skolarina2020

 

  1. Уплатницу у износу од 100,00 динара за Центар за развој каријере. Кључна улога Центра за развој каријере је да помаже студентима Универзитета у Београду у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању, да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенте за успешни прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања. Уплату извршити на рачун 840-144366-83, модел 97, позив на број 16-92 (у приземљу Факултета се налази шалтер Поште);

karijera2020

 

  1. Уплатницу у износу од 500,00 динара за Студентски стандард који обухвата средства која се издвајају за: помоћ најугроженијим студентима преко Секције за помоћ и дотацију студената (СПИДС), организацију сајма послова и пракси (Transport and Traffic Business Days) и сличних пројеката, субвенционисане цене путовања на дестинацијама широм Европе (Саобраћијада, апсолвентске и стручне екскурзије и сл.) као и штампање бесплатних примерака студентског часописа „Таљиге”. Уплату извршити на рачун 160-932916-69 са позивом на број: број индекса;

standard2020

  1. Уплатницу у износу од 600,00 динара за Осигурање студената (ДОБРОВОЉНА) која подразумева заштиту без временског и просторног ограничења. Обухвата ризике од: пада, удара електричне енергије, саобраћајне незгоде, тровања, опекотине и сл. У случају смрти кориснику се исплаћује осигурана сума, а уколико дође до повреде која проузрокује трајне последице, исплаћује се део осигуране суме у зависности од утврђеног процента инвалидитета као и дневна накнада за сваки спречени дан похађања наставе, уколико је узрок околност која има карактер несрећног случаја. Уплату извршити на рачун 160-932916-69 са позивом на број: број индекса

Osiguranje2020

Напомена:

Неопходно је да се кандидати у потпуности придржавају свих рокова јер се накнадне Жалбе неће уважавати.

Уколико се кандидат (или овлашћено лице) не појави на прозивци и/или упису у термину дефинисаном у Плану активности трајно губи своје место и право уписа. 

Централна комисија

 

Free Joomla! template by Age Themes