Студентска пракса у оквиру организационе јединице Техника у компанији Air Serbia

Позивају се студенти основних и мастер студија Универзитета у Београду да се пријаве за обављање студентске праксе у компанији Air Serbia, у оквиру организационе јединице ТЕХНИКА.

Инжењеринг – пракса за студенте Машинског факултета (Ваздухопловни смер)
• Асистенција инжењерима у активностима праћења и одржавања континуиране пловидбености
• Дефинисање захтева одржавања авиона, радова на њима, модификација, планских замена компонената
• Упознавање са Ваздухопловним и KAMO регулативама, са ваздухопловном документацијом
• Основно упознавањем са системима/структуром ваздухоплова у флоти ASL
• Припрема извршних докумената

Планирање – пракса за студенте Машинског факултета (Ваздухопловни смер)
• Упознавање са Ваздухопловним и KAMO регулативама, ваздухопловном документацијом, и OEM документацијом
• Краткорочно и дугорочно планирање
• Веза између програма одржавања и дугорочног/краткорочног планирања
• Дефинисање материјала потребног за извршење програма одржавања
• Дугорочно планирање материјала
• Праћење компоненти
• Провера документације након извршених радова на ваздухопловима


Логистика – пракса за студенте Саобраћајног или Економског факултета
• Рад на изради документације на царини
• Вођење царинских књига
• Припрема извештаја
• Комуникација са шпедитерима

Набавка – Supply Chain - пракса за студенте Саобраћајног или Економског факултета
• Помагање у пословима набавке резервних делова
• Израда документације за слање делова на оправку
• Комуникација са шпедитерима
• Израда извештаја
• Израда документације за увоз

Пракса ће трајати од 17. маја до 17. августа 2021. - Пријаве трају до 30. априла
Потребно је да се студент региструје у зони за студенте на порталу www.studentskapraksa.com, аплоудује свој CV и одабере праксу за коју жели да се пријави.
Кроз програм студентске праксе компаније Air Serbia прошло је у последњих пет година преко 150 студената, а неки су добили прилику и да остану у њој. Придружите им се!

Free Joomla! template by Age Themes