Свечана додела Диплома завршених Основних и Мастер академских студија

Након добијања диплома и саплемента дипломе из Ректората Универзитета у Београду, Саобраћајни факултет организује свечану доделу диплома.

Дипломци се обавештавају телефоном о добијеним дипломама и саплементима.

Будући да се већина наших дипломаца запосли у периоду од 6 месеци након дипломирања, свечана додела се организује од ове школске године у два термина.

Свечана додела Диплома завршених Основних и Мастер академских студија Дипломираним инжењерима и Дипломираним мастерима Саобраћајног факултета, одржаће се други пут ове године на дан 29.06.2022. године, (због пријемног испита) са почетком у 09 часова у свечаној сали 125.

Позивамо све наставнике и сараднике и ненаставно особље Факлутета да зајeдно прославимо овај свечани чин.

Свечаној подели диплома могу присуствовати и чланови уже породице. Позивамо Вас да заједнички прославимо овај свечани чин!

Продекан за студије

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes