ОБАВЕШТЕЊЕ - приступно предавање кандидата др Марка Миљковића

Приступно предавање кандидата др Марка Миљковића за избор у звање доцента за ужу научну област „Економија и маркетинг у саобраћају и трансnорту" одржаће се у 27. маја 2020. године у 10,30 часова, у просторији Cao6paћajнor факултета за одбрану дипломских радова, у улици Војводе Степе бр. 305.


Тема приступног предавања: „Оптимизација у производњи".

Free Joomla! template by Age Themes