Интерни огласи за избор сарадника ван радног односа - демонстратора у летњем семестру школске 2022/2023. године

Интерни оглас за избор сарадника ван радног односа - демонстратора у летњем семестру школске 2022/2023. године на Катедри за општу и примењену математику, за предметe Софтверски алати за управљање подацима и Базе података можете погледати овде.

Интерни оглас за избор сарадника ван радног односа - демонстратора у летњем семестру школске 2022/2023. године на Здруженој катедри за техничку експлоатацију друмских транспортних средстава и терминале у друмском саобраћају, за предмет Терминали можете погледати овде.

Free Joomla! template by Age Themes