ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду докторске дисертације Емира Смаиловића

Обавештавамо заинтересоване да ће се примерак докторске дисертације Емира Смаиловића, мастер инжењер саобраћаја, заједно са Рефератом Комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације, под називом:

РАЗВОЈ МОДЕЛА ПРЕДИКЦИЈЕ ВОЗАЧА ПОД УТИЦАЈЕМ АЛКОХОЛА У САОБРАЋАЈНОМ ТОКУ

налазити у Библиотеци Саобраћајног факултета на IV спрату и биће доступна јавности 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Free Joomla! template by Age Themes