Kонкурси објављени у публикацији "Послови" Националне службе за запошљавање број 1037 од 26.04.2023.

У публикацији "Послови" Националне службе за запошљавање број 1037 од 26.04.2023. године објављени су следећи конкурси:
- за ванредног професора за ужу научну област Друмски и градски транспорт путника, на одређено време од пет година;
- за наставника страног језика за ужу научну област Енглески језик, на одређено време од четири године и
- за сарадника у настави за ужу научну област Експлоатација телекомуникационог саобраћаја и мрежа, на одређено време од годину дана.

Текст конкурса можете погледати овде.

Free Joomla! template by Age Themes