ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду докторске дисертације Ђорђа Петровића

Обавештавамо заинтересоване да ће се примерак докторске дисертације Ђорђа Петровића, мастер инжењер саобраћаја, заједно са Рефератом Комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације, под називом

РАЗВОЈ МОДЕЛА ЗА ОЦЕНУ НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СВОЈСТВУ ВОЗАЧА

налазити у Библиотеци Саобраћајног факултета на IV спрату и биће доступна јавности 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Free Joomla! template by Age Themes