Конкурс објављен у публикацији "Послови" број 1081 од 28.02.2024. године

Конкурс за радно место редовни професор за УНО "Управљање, менаџмент, економика и маркетинг у железничком саобраћају", који је објављен у публикацији "Послови" број 1081 од 28.02.2024. године може да се погледа и овде (pdf).

 

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes