Интерни оглас за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ при извођењу наставе на основним академским студијама, у летњем семестру школске 2023/2024. године, ужа научна област Терминали у саобраћају и транспорту, предмет Терминали

Интерни оглас за избор једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ при извођењу наставе на основним академским студијама, у летњем семестру школске 2023/2024. године, ужа научна област Терминали у саобраћају и транспорту, предмет Терминали можете погледати овде.

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes