Конкурс објављен у листу "Послови" - 24.04.2024.

У празничном издању публикације "Послови", број 1089-1090-1091 од 24.04.2024. године објављени су конкурси за избор у следећа звања:

- редовни професор за ужу научну област "Организација и технологија железничког саобраћаја" и
- асистент за ужу научну област "Експлоатација телекомуникационог саобраћаја и мрежа".

 

Текст конкурса можете погледати овде.

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes