Oбавештење за продужетак студија студената основних академских студијa који су се уписали 2011/2012

Студенти основних академских студија који су уписани школске 2011/2012 којима 30. септембра 2019.г. истиче законски рок за завршетак студија, а желе да наставе студије дужни су да поднесу Молбу Декану за продужење рока за завршетак студија. Ову Молбу треба поднети од 02.септембра до 06. септембра 2019.год. у Студентској служби od 11 do 13h.

 

У случају да се студент не пријави у предвиђеном року, студент губи статус студента 30.09.2019.г.

Потребна документа:

 • индекс
 • Уверење о положеним испитима
 • Молба Декану за продужење рока за завршетак студија за два семестра
 • Електронски попуњен и одштампан образац ШВ -20 (на адреси http://sv20.sf.bg.ac.rs),
 • прва рата за обнову године (50% од укупног броја пренетих ЕСПБ бодова) на текући рачун факултета ( 840-1443666-83)
 • Уплата за ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА је обавезна (уплатница се налази  код студената на инфо- пулту на главном улазу);
 • Уплата за ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНТА, СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД је добровољна  (уплатница се налази  код студената на инфо- пулту на главном улазу)

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ

Кључна улога Центра за развој каријере је да помаже студентима Универзитета у Београду у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању, да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенате за успешни прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања.

upis2018 3

ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНАТА

Осигурање студената подразумева заштиту без временског и просторног ограничења. Осигурање важи како за време боравка на факултету, тако и код куће, на путу, односно 24 часа дневно. Осигурање обухвата уобичајене ризике који могу угрозити студенте: пад, удар електричне енергије, саобраћајна незгода, тровање, опекотине и слично. У случају смрти кориснику осигурања се исплаћује осигурана сума, а уколико дође до повреде која проузрокује трајне последице, осигуранику (студенту) се исплаћује део осигуране суме за 100%-и инвалидитет, у зависности од утврђеног процента инвалидитета. Такође, осигурањем се обезбеђује и дневна накнада за сваки спречени дан похађања наставе, уколико је узрок околност која има карактер несрећног случаја.

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

Студентски стандард обухвата средства из којих се издваја за:

 • Помоћ за најугроженије студенте Саобраћајног факултета преко Секције за помоћ и дотацију студената (СПИДС)
 • Организацију сајма послова и пракси - “Transport and Traffic Business Days” и сличних пројеката за студенте Саобраћајног факултета
 • Дотиране и субвенционисане цене путовања за студенте Саобраћајног факултета на најатрактинивнијим дестинацијама широм Европе (Саобраћијада, Апсолвентска екскурзија, Стручна екскурзија...)
 • Штампање студентског часописа “Таљиге” у 1000 и више бесплатних примерака по штампаном издању за све студенте Саобраћајног факултета

upis2018 2Продекан за студије

Free Joomla! template by Age Themes