Број преосталих слободних места након завршетка првог дана прозивке за упис

Брј преосталих места за студирање на буџету, као и број преосталих самофинансирајућих места можете видети у наредној табели:

СТУДИЈСКИ МОДУЛИ (БУЏЕТ) Слободна места СТУДИЈСКИ МОДУЛИ (САМОФИНАНСИРАЊЕ) Слободна места
  квота преостало   квота преостало
Железнички саобраћај и транспорт 35 35 Железнички саобраћај и транспорт 3 3
Друмски и градски саобраћај 40 13 Друмски и градски саобраћај 7 7
Друмски и градски транспорт 40 18 Друмски и градски транспорт 7 7
Безбедност друмског саобраћаја 40 20 Безбедност друмског саобраћаја 7 6
Водни саобраћај и транспорт 15 11 Водни саобраћај и транспорт 3 3
Ваздушни саобраћај и транспорт 15 0 Ваздушни саобраћај и транспорт 3 0
Логистика 40 0 Логистика 6 4
Поштански саобраћај и мреже 40 35 Поштански саобраћај и мреже 7 7
Телекомуникациони саобраћај и мреже 35 0 Телекомуникациони саобраћај и мреже 7 5
Укупно  300 132 Укупно  50 42

Free Joomla! template by Age Themes