Плаћени ангажман - компанија Fast Mobility доо

Компанија Fast Mobility доо, обавља делатности изнајмљивања моторних возила за потребе физичких и правних лица у Београду, Нишу и Новом Саду. Компанија сарађује са еминентним интернационалним брокерима у посредовању при изнајмљивању наших возила, за потребе клијената из целог света.

Поред основне делатности, наша компанија преко свог партнера компаније Посредник прати, одржава и обезбеђује заменска возила, у склопу услуге флотног менаџмета, великих интернационалних компанија које послују на територији Р. Србије.

Кроз плаћени ангажман у нашој компанији студенти би имали прилику да се практично и стручно упознају са пословањем rent-a-car компанија у Р. Србији, а кроз сарадњу са нашим регионалним партнерима, пословању истих у ХР, СЛО и БиХ.

Уз поменуту делатност, студенти би имали приступ информацијама, редовног техничког одржавања, праћењу истека редовних сервисних периода, ванредним одржавањем возила, техничким подацима при еxплоатацији возила, административним праћењем еxплоатације возила, не планским искакањем возила из употребе, организацијом саобраћане структуре извравања делатности и путања кретања службених возила, припреме сезонске замене гума, и још много тога.

Више о нам и нашем партнеру, можете видети на wеб страницама
www.fastmobility.rs и www.posrednik.rs

Free Joomla! template by Age Themes