ПРЕПОРУЧЕНЕ МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ИНФЕКЦИЈЕ COVID-19

ПРЕПОРУЧЕНЕ МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ИНФЕКЦИЈЕ COVID-19 НА ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕЗИТЕТА У БЕОГРАДУ И ВИСОКИМ СТРУКОВНИМ ШКОЛАМА

 • Почетак школске године не треба одлагати уколико епидемиолошка ситуација буде дозвољавала одржавање наставе
 • У случају неповољне епидемиолошке ситуације, на катедрама где је то могуће, одржавати „on line“ наставу
 • Уколико је због неповољне епидемиолошке ситуације неопходно да се комбинује стандардно одржавање наставе (физичким присуством студената на факултету) са „on line“ наставом, најбоље је направити такав распоред да се ови облици наставе смењују на 2 недеље: две недеље наставе на факултету, а затим две недеље „on line“ наставе, па опет 2 недеље на факултету, па 2 недеље „on line“ наставе
 • За све студенте, наставнике и запослене на факултетима, у свим просторијама факултета, обавезно је ношење заштитних маски
 • На улазима је потребно поставити дезобаријере и редовно их допуњавати/мењати дезинфекционим средством на бази хлора
 • Током наставе, испита или боравка у било ком простору на факултету током наставе или ван ње, неопходно је одржавати социјалну дистанцу од 2м
 • Просторије у којима се одржава настава потребно је добро проветравати свака 2 сата
 • Након коришћења амфитеатара, учионица, сала, вежбаоница, библиотека и сл. после сваке групе студената неопходно је дезинфиковати подове, радне површине, кваке, гелендере, прекидаче за светло, ручке на прозорима, радне столове наставника и студената
 • Уколико у ходницима постоје апарати за кафу и друге напитке свака 2 стата пребрисати „таблу са менијем“
 • Уколико на факултету постоје лифтови неопхоодно је подове, зидове лифтова и командне табле са дугмићима прати и дезинфиковати најмање 6 пута у току дана (у просеку на 2 сата, али и чешће у најфрекфентнијем делу дана)
 • Административне послове као што су пријава испита, потврђивање испита, оглашавање термина за полагање испита, упис године, распореди наставе, формирање група и сл. потребно је обављати „on line“.­­­­­­­
 • Радна места наставника, сарадника и ненаставних радника морају бити удаљена најмање 2 м и морају имати најмање 4м квадратна засебног простора
 • Састанке факултетских комисија и већа, треба одржавати„on line“, а за оне који броје мање од 10 чланова састанке одржавати у већим просторијама са могућношћу проветравања и уз адекватну дистанцу (од 2м) и ношење маски
 • Испите, као и друге студентске обавезе које не могу да буду организоване„on line“, неопходно је одржати уз придржавање следећих мера:
  • Наставно особље, студенти, као и сви остали запослени не треба да долазе на факултет уколико имају повишену температуру, кашаљ, отежано дисање, губитак чула укуса или мириса, или су под сумњом да би могли да буду инфицирани SARS-CоV-2 или су били у контакту са особама позитивним на SARS-CоV-2 (ово обавештење треба поставити тако да буде видљиво свим наставницима, сарадницима, студентима и запосленима на факултету).
  • На самом улазу у просторије факултета, као и на местима где се обављаја настава и испити, неопходно је поставити дозаторе са средством за дезинфекцију руку на бази алкохола.
  • Усмени испити треба да се одвијају са максимално 4 особе у довољно великој просторији (наставник и 3 студента), уз претходно заказивање, да се не би окупљао велики број студената истовремено. Изузетак су комисијски испити на предметима који имају испитне комисије од више чланова, када је потребно обезбедити велику просторију због одржавања прописане социјалне дистанце.
  • Наставници са једне катедре/једног предмета, требало би да заказују испите у различитим терминима током дана и различитим данима, уколико се испити одвијају у једној згради.
  • Предмети који подразумевају практични рад са пацијентима (нпр. на медицинском, стоматолошком, фармацеутском факултету, висока медицинска школа и сл.) захтевају додатне мере које сваки факултет треба посебно да донесе, у складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести ("Сл. гласник РС", бр. 94/2020) и специфичностима свог рада.
  • Неопходно је дефинисати процедуре за извлачење испитних питања, тако да студент не додирује картоне на којима су питања.
  • Испити путем тестова треба да се одвијају у мањим групама од максимално 20 студента, у простору у коме може да се обезбеди удаљеност између студената од најмање 2 м, а уколико се ради о амфитеатру, неопходна је природна вентилација. Пожељно је да студенти имају рукавице које ће после испита одложити у канту/кесу за инфективни отпад и обавити хигијену руку.
  • После сваког испита неопходна је дезинфекција амфитеатра.
  • После завршетка попуњавања теста, тестови се пакују у папирне кесе/кутије, а наставници су обавезни да изврше прегледање тестова уз коришћење маски и рукавица. После прегледања тестова, рукавице и маске одложити у канту/кесу за инфективни отпад и обавити хигијену руку. Тестове чувати запаковане у папирним кесама.
  • Студенти који чекају испред амфитеатра или учионице (било да чекају да полагање теста, испита или чекају почетак наставе) треба да буду у реду, удаљени једни од других 2 м. Испред сваког амфитеатра неопходно је поставити ознаке на којим местима студенти могу да стоје пре уласка у амфитеатар.
  • Специјалистичке испите и одбране дисертација са вишечланим комисијама одржавати у великим просторијама са могућношћу проветравања, уз коришћење маски.

СПЕЦ. ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ В.Д. ДИРЕКТОРА ЗЗЗЗС

Прим. др сц. мед. Мила Паунић др Марија Обрадовић

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes