РЕГУЛИСАЊЕ СТАТУСА СТУДЕНАТА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. (ОД 23. ДО 26.11.2021.)

Предаја докумената за упис СВИХ ГОДИНА НА СВИМ НИВОИМА СТУДИЈА  је од 23.11. до 26.11.2021. од 9 до 10 часова на пулту испред Студентске службе.

Напомена: ОВО СУ ПОСЛЕДЊИ ТЕРМИНИ ЗА РЕГУЛИСАЊЕ СТАТУСА У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ.

Потребна документа:

 • Попуњен електронски и предат попуњен папирни Индекс.
 • Електронски попуњен, одштампан и потписан Образац ШВ-20 (http://sv20.sf.bg.ac.rs/).
 • Уплатницу прве рате школарине за самофинансирајућe студенте на рачун 840-1443666-83, позив на број 1-БРОЈ ИНДЕКСА-1 (за студенте основних академских студија), позив на број 2-БРОЈ ИНДЕКСА-1 (за студенте мастер академских студија), позив на број 4-БРОЈ ИНДЕКСА-1 (за студенте докторских академских студија).

БРОЈ ИНДЕКСА попунити ЛАТИНИЧНИМ писмом и након уплате проверити да ли је шалтерски службеник у Пошти/Банци правилно унео број индекса што подразумева да: нема размака између свих карактера позива на број а нарочито да нема размака између двословне скраћенице модула и нумеричког дела броја индекса. Често се јавља грешка да шалтерски службеник код плаћања двословну скраћеницу модула ЛО („ел о”) замени са ЛØ („ел нула”).

 • Уплатницу у износу од 100,00 динара за Центар за развој каријере. Уплату извршити на рачун 840-1443666-83, модел 97, позив на број 16-92.
 • Уплатницу у износу од 500,00 динара за Студентски стандард. Уплату извршити на рачун 160-932916-69, модел (-) са позивом на број: БРОЈ ИНДЕКСА.
 • Уплатницу у износу од 600,00 динара за Осигурање студената (ДОБРОВОЉНА). Уплату извршити на рачун 160-932916-69, модел (-) са позивом на број: БРОЈ ИНДЕКСА.

 

Услови уписа:

 • При упису сваке школске године студент се опредељује за предмете из студијског програма. Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског програма остало мање од 60 ЕСПБ бодова.
 • Студент који не положи испит из обавезног предмета у текућој школској години, у наредној школској години уписује исти предмет.
 • Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти, или се определити за други изборни предмет
 • Школарина се обрачунава сразмерно броју ЕСБП бодова за предмете за које се студент определио. Буџетски студенти поред пренетих предмета из претходних година студирања, плаћају цену ЕСПБ бодова за изабране предмете који су преко 60 ЕСПБ бодова предмета године студија за коју имају буџетски статус у текућој школској години.
 • Студент који у последњој години студија има статус студента који се финансира из буџета, задржава право да се финансира из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија. Студент који не оствари ово право у наредној школској години наставља студије у статусу студента који се сам финансира

Free Joomla! template by Age Themes